NEO INKA – ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ!!!

ΓΙΝΕ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

«Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών» – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης εισάγει νέους, καινοτόμους για την χώρα μας θεσμούς για την «ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών» και δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσουμε τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και την σκοπιμότητα που εισάγει η ρύθμιση. Πρόκειται για μία νέα φιλοσοφία πάνω στο καυτό για εκατομμύρια Ελληνες θέμα του δανεισμού.

Διαπιστώνοντας στο κείμενο του νομοσχεδίου κάποια σημαντικά ζητήματα που κατά την θέση μας χρήζουν διαφορετικής ρύθμισης και προσοχής εργαστήκαμε με την μεθοδικότητα που μας χαρακτηρίζει, ώστε να συγκεράσουμε τις θέσεις του νομοσχεδίου και τον δικαιοπολιτικό σκοπό του με τις θέσεις μας.

Το αποτέλεσμα της κοπιώδους επιστημονικής εργασίας μας ήταν μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση, ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο θέτουμε υπ’ όψιν της κυβέρνησης και των λοιπών αρμοδίων φορέων, ζητώντας να είναι αυτό που τελικά θα εισαχθεί προς ψήφιση και σε κάθε διαφορετική περίπτωση να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις και τροποποιήσεις που προτείνονται.

Στο παρόν κείμενο αναφερόμαστε συνοπτικά στα θέματα που θίγονται στο σχέδιό μας και καλούμε σε διαβούλευση για αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://newinka.wordpress.com/, όπου παρατίθεται ολόκληρο.

Στην εισαγωγή του σχεδίου μας αναφερόμαστε στην δικαιοπολιτική αναγκαιότητα του θεσμού. Αναλύεται το ζήτημα της ισχύος των τραπεζών και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και τους επέτρεψαν υπερβολικά κέρδη εις βάρος της κοινωνίας. Κύρια στεκόμαστε και αναλύουμε την κοινωνική κατάσταση που προκάλεσαν και προκαλούν.
Σκοπός του νόμου κατά τις θέσεις μας πρέπει να είναι η απελευθέρωση των ανθρώπων από τον τραπεζικό ζυγό που τους αχρηστεύει ουσιαστικά και παραγωγικά και η επανένταξή τους σε διαδικασίες δημιουργικές και παραγωγικές. Αυτό θα είναι το μεγάλο κοινωνικό όφελος: η επαναδραστηριοποίηση των ανθρώπων που ζουν κρυμμένοι από τις τράπεζες και τις εισπρακτικές και δεν έχουν καμία πρόθεση να δημιουργήσουν κάτι επειδή γνωρίζουν πως ό,τι φτιάξουν θα το κατάσχουν οι τράπεζες.

Την ανάγκη της «σεισάχθειας» την συνδυάζουμε με την ανάγκη νέων μέτρων, μέτρων για όλους, τα οποία θα απαγορεύσουν οριστικά τα φαινόμενα εξανδραποδισμού των ανθρώπων και θα ορθολογικοποιήσουν την παραγωγική διαδικασία στην χώρα.

Με το νομοσχέδιο που συντάξαμε ως πρόταση, δίνονται και προτείνονται ουσιαστικές, άρτιες και συγκεκριμένες λύσεις στα ακόλουθα:

– Σε ερμηνευτικά ζητήματα που είναι δυνατόν να τεθούν με το σχέδιο νόμου ως έχει.
– Ορίζουμε αντικειμενικά με βάση το είδος των δανείων και όχι υποκειμενικά με βάση την ιδιότητα των προσώπων, το ποιοι μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση.
– Ρυθμίζουμε κατά τρόπο σαφέστερο και αντικειμενικό τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νομοσχέδιο.
– Στο θέμα των πολλών, πολυδαίδαλων, κοστοβόρων και χρονοβόρων διαδικασιών που προβλέπει. Προτείνουμε, ορίζουμε και ζητούμε ένα στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης υπό καθεστώς πλήρους προστασίας του οφειλέτη.
– Προτείνουμε συγκεκριμένες διαδικασίες και αμοιβές που θα διασφαλίζουν τους οφειλέτες.
– Περιορίζουμε την δυνατότητα δικαστικής αυθαίρετης κρίσης, επιζήμιας για τους οφειλέτες.
– Ζητούμε και θέτουμε τους όρους για την προστασία των οφειλετών που έχουν καταβάλλει μεγάλα χρηματικά ποσά στις τράπεζες.
– Δίνεται λύση στο θέμα της προστασίας και των εγγυητών.
– Ζητούμε και θέτουμε τους όρους για την κατάργηση του θεσμού της ιδιωτικής πτώχευσης, που φαίνεται να εισάγεται με το νομοσχέδιο. Είναι άκρως προσβλητική για τους ανθρώπους και επιζήμια από κάθε άποψη.
– Δίνονται εναλλακτικές δυνατότητες στους οφειλέτες προκειμένου να μην χάσουν την ακίνητη και κινητή περιουσία τους.
– Ζητούμε απαραίτητα την κατάργηση του θεσμού του συνδίκου, που προβλέπει το νομοσχέδιο και κάθε συσχέτιση του θεσμού με την πτώχευση των ανθρώπων και το πτωχευτικό δίκαιο.
– Ζητούμε και προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις που προστατεύουν τον μισθό και τα κινητά πράγματα της οικίας του οφειλέτη.
– Ζητούμε την αντικατάσταση θεσμών που είναι δυνατόν να θίξουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών.
– Τέλος, ρυθμίζουμε τεχνικά νομικά ζητήματα, διασφαλίζουμε τις διαδικασίες και τον οφειλέτη ως προσωπικότητα.

Ζητούμε από την κυβέρνηση και την αρμόδια υπουργό να κάνει δεκτές τις παρατηρήσεις μας και να εισάγει την πρότασή μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανάλυσής και της πρότασής μας.

Α. ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ (συνοπτική) : Η κοινωνική κατάσταση και η αντιμετώπισή της.

Για όσους ζουν μέσα στην πραγματική πλατειά κοινωνία είναι γνωστό το πρόβλημα της υπερχρέωσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των οικονομικά αδύναμων ανθρώπων. Αφήνοντας κατά μέρος το ατομικό κομμάτι της ευθύνης και των αιτίων της, αυτό που αφορά τον καθένα ξεχωριστά και δεν μπορεί παρά να εξεταστεί μέσα από αβέβαιες μόνο και προβληματικές ομαδοποιήσεις και προσεγγίσεις θα πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια που αφορούν το κοινωνικό πεδίο. Είναι σαφές ότι ο δανεισμός των ιδιωτών και η «απελευθέρωσή» του αποτέλεσε μία καθαρά πολιτική επιλογή. Ως πράξη πολιτική, είναι επίσης σαφές για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο ότι επιβλήθηκε με βάση συγκεκριμένες σκοπιμότητες και όχι από κάποια μεταφυσική παρότρυνση. Το πώς και γιατί επιβλήθηκε και επικράτησε η απελευθέρωση του δανεισμού ιδιωτών προκύπτει από την εξέταση των προσώπων που μετέχουν στην σύμβαση δανείου.
Στην σχέση του δανεισμού δύο είναι τα πρόσωπα που συμβάλλονται και εν γένει υφίστανται, ο δανειστής και ο δανειζόμενος. Η σχέση ξεκινά πάντα με πρωτοβουλία του δανειζόμενου, ο οποίος χρησιμοποιεί τον δανεισμό για να καλύψει κάποιες ανάγκες του τις οποίες θεωρεί ζωτικές και άμεσες. Το εάν αυτές οι ανάγκες είναι πραγματικά ζωτικές και άμεσες, εάν είναι πραγματικές ή επίπλαστες είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται πραγματικά σοβαρή ανάλυση και εξέταση. Το γιατί οι ανάγκες αυτές να δημιουργούνται ή (εφόσον είναι πραγματικές και άμεσες) να μην μπορούν να καλυφθούν μέσα από την κοινωνική συμβίωση και προσπάθεια, είναι επίσης ένα σημαντικότατο και συναφές με τα ανωτέρω ζητούμενο. Ας ψάξουμε καλά και σοβαρά για τις αιτίες και τις λύσεις στο ερώτημα.
Μερικές σαφείς όμως και βασικές απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα και στα εκατοντάδες ερωτήματα που προκύπτουν από τις θεωρήσεις αυτές, δίνει η εξέταση των προθέσεων και σκοπιμοτήτων του δανειστή και για να μην πλαταίνει το πεδίο της ανάλυσης των σκοπιμοτήτων του κατ’ επάγγελμα δανειστή.
Είναι σαφές ότι ο τελευταίος, ο κατ’ επάγγελμα δανειστής, εξαρτά άμεσα την επαγγελματική του υπόσταση και την εν γένει ισχύ του από την ύπαρξη δανειζόμενων και κατ’ ακολουθία από την ύπαρξη της ανάγκης δανεισμού.
Θα ήταν πραγματικά ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο και την γνώση μας πάνω στα πράγματα να μελετηθούν και να αναλυθούν οι τρόποι και τα μέσα με τους οποίους τα μεγάλα μορφώματα των δανειστών, οι τράπεζες, επηρεάζουν ή προκαλούν, νόμιμα ή παράνομα, θεμιτά ή αθέμιτα, την ανάγκη κάποιων ανθρώπων να προσφεύγουν στον δανεισμό.
Χρήσιμο επίσης θα ήταν να μελετηθεί και εξακριβωθεί ο βαθμός διείσδυσης των τραπεζών, όχι μόνο στην πολιτική ζωή και τους πολιτικούς, αλλά:
– σε όλους τους μηχανισμούς και θεσμούς,
– σε όλα τα επιχειρηματικά μορφώματα που καλύπτουν τις ανάγκες των δανειζόμενων
– στην οικονομία εν γένει.
Αυτά είναι τα εργαλεία της γνώσης, για να μπορέσουμε να εννοήσουμε τον τρόπο της δράσης των μορφωμάτων των δανειστών και μας λείπουν, αν και πολλοί γνωρίζουμε ένα κομμάτι της αλήθειας και υποψιαζόμαστε το υπόλοιπο … .
Εάν θέλετε λοιπόν να βρείτε αλήθειες και απαντήσεις στα ερωτήματα περί του δανεισμού, που τέθηκαν πιο πάνω και όλα όσα συναφή σκέπτεστε, ψάξτε τις αλήθειες στον ρόλο και την ισχύ των δανειστών.
Το βέβαιο είναι ότι η κατάσταση αυτή στα νοικοκυριά είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών του νεοφιλελευθερισμού. Η «απελευθέρωση» των τιμών των αγαθών και η ρύθμισή τους έξω από τα πλαίσια ρύθμισης της κοινωνίας-κράτους με την παράλληλη εφαρμογή προγραμμάτων διαρκούς λιτότητας για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας (στην Ελλάδα κλείνουμε σε λίγο μια 15ετία διαρκούς λιτότητας), προκάλεσε από την μία πλευρά την συνεχή άνοδο στις τιμές των αγαθών και από την άλλη πλευρά την αδυναμία ολοένα και περισσότερων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ζωής. Μια σειρά από «απελευθερώσεις» (δηλ. ανεξέλεγκτες κοινωνικά πορείες τιμών των αγαθών) δεν οδήγησε μόνο στην διαρκή, συνεχή και πάγια αύξηση των τιμών των αγαθών, αλλά και στην κατεύθυνση προς μία σειρά δανεισμών. Η «απελευθέρωση» π.χ. των μισθωμάτων οδήγησε στην λύση των στεγαστικών δανείων, αφού τα μισθώματα έγιναν πραγματικά ασύμφορα. Παράλληλα, η διαρκής προβολή της αυταπάτης του καταναλωτισμού ως του μοναδικού τρόπου ζωής που χαρίζει την ευτυχία στον άνθρωπο, η μετατροπή κάθε έκφανσης της ανθρώπινης προσωπικότητας σε οικονομική αξία, προσδιόρισαν και προσδιορίζουν το αξίωμα «Είσαι όσα Έχεις» σε κεντρικό ατομικό και κοινωνικό στόχο.
Ουσιαστικά οι κοινωνίες εγκλωβίστηκαν στον υλικό ευδαιμονισμό και με μία σειρά από πρακτικές και με τις αντιπαραγωγικές για τον «δυτικό κόσμο» του ολοκληρωτικού καπιταλισμού εκφάνσεις της παγκοσμιοποίησης, οδηγούνται σε πραγματικά αδιέξοδα, που όμοιά τους δεν έχει γνωρίσει η ανθρώπινη ιστορία. Μία από τις κυριότερες συνέπειες και ίσως η σημαντικότερη σε οικονομικό επίπεδο είναι ο δανεισμός και ο υπερδανεισμός.
Στο κοινωνικό πεδίο η σημαντικότερη συνέπεια είναι η εξάρτιση των ανθρώπων και των κοινωνιών από τον δανεισμό και τους δανειστές και η συνακόλουθη καταστροφή κάθε παραγωγικής διαδικασίας που θα στηριζόταν σε αυτούς, αφού γνωρίζουν πως ό,τι και εάν δημιουργήσουν θα κατασχεθεί από τον δανειστή.
Στην Ελλάδα της ανωριμότητας, της εξάρτισης από τα οικονομικά κέντρα εξουσίας και των διευρυνόμενων παραγωγικών ελλειμμάτων το φαινόμενο λειτούργησε στον υπερθετικό βαθμό. Από την μία πλευρά, οι τράπεζες αφέθηκαν να δανειοδοτούν με αισχροκερδή επιτόκια υπερχρεώνοντας την κοινωνία και την οικονομία της, αυξάνοντας την εξάρτιση των ανθρώπων και του κοινωνικού συνόλου από αυτές. Η πρακτική αυτή μεταφράστηκε σε υπερκέρδη, σε κέρδη τριπλάσια και πλέον των αντίστοιχων ευρωπαϊκών σε σχέση με τα διακινούμενα κεφάλαια και τούτο αποτελεί μία σαφή απόδειξη της καταχρηστικής αισχροκερδούς συμπεριφοράς τους. Από την άλλη πλευρά η ίδια η οικονομία, που βίωνε και βιώνει το τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας λόγω των υψηλών επιτοκίων, οδηγήθηκε σε αντιπαραγωγικές λύσεις μιας ολοένα διογκούμενης εμπορικής αγοράς χωρίς εσωτερικό παραγωγικό υπόβαθρο. Η κοινωνία οδηγήθηκε στην μαζική επιλογή του εμπορίου, που τις συντριπτικά περισσότερες φορές είχε ως περιεχόμενο τον τραπεζικό δανεισμό με υψηλά επιτόκια, προκειμένου να κατασκευαστούν «ράφια καταστημάτων και βιτρίνες για την πώληση εισαγόμενων αγαθών». Η προηγούμενη φράση, συμβολικά περικλείει και την αντιπαραγωγική κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε και περαιτέρω, σε μία χώρα «εμπόρων» ουδείς σέβεται τον παραγωγό. Στην πραγματικότητα το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας εργαζόταν και εργάζεται για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους, που προκύπτουν από τα υψηλά επιτόκια. Τα τελευταία υποχρεώνουν τους ανθρώπους να αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής δράσης τους στην εξόφλησή τους.
Ως ήταν αναμενόμενο, τα πράγματα οδηγήθηκαν σε κοινωνικό αδιέξοδο. Ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας, ένα μεγάλο κλάσμα από τους ανθρώπους που την συγκροτούν και αποτελούν το πραγματικό παραγωγικό της δυναμικό βρίσκονται δέσμιοι των δανείων και των δανειστριών τραπεζών. Ουσιαστικά βρίσκονται εκτός παραγωγής και δημιουργικής εργασίας, καθώς, είτε αδυνατούν να συνεχίσουν την δράση τους (υπερχρέωση, «Τειρεσίας», έλλειψη δυνατότητας οικονομικής κίνησης κ.α.), είτε από την άποψη της οικογενειακής και προσωπικής τους ζωής δεν έχει κανένα απολύτως νόημα το να δημιουργήσουν, το να παράγουν στο μέλλον, αφού αυτό θα έλθουν να το νοσφιστούν οι δανειστές – τραπεζίτες. Οι τελευταίοι έχουν καταστεί κατά τα τελευταία έτη κυρίαρχοι της συνολικής οικονομίας της χώρας και κύριοι της ακίνητης εμπραγμάτωσης της χώρας.
Είναι σαφές ότι είναι επιτακτικό δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον η απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων από την κατάσταση παραγωγικής αδράνειας και εγκλωβισμού στην οποία έχουν περιέλθει. Η ιδιότυπη αυτή ομάδα των φυλακισμένων ανθρώπων αναζητεί το κλειδί προς την ελευθερία και την επανένταξη !!!.
Το κράτος των Ελλήνων, έχει την Συνταγματική και θεμελιώδη για την συγκρότηση και την συνοχή του υποχρέωση να επέμβει για να διαφυλάξει το μέλλον της κοινωνίας μας και να διασώσει εκατομμύρια ανθρώπους από τον οιονεί εξανδραποδισμό που δημιουργούν τα χρέη στις τράπεζες. Η επίλυση των προβλημάτων αυτών οφείλει και πρέπει να θεσμοθετηθεί, όχι ως απλό μέτρο διαχειριστικής και ρυθμιστικής φύσης, αλλά ως κεντρικό ζήτημα της κοινωνίας που θα επιφέρει σαφή και πρόδηλη δημόσια κοινωνική ωφέλεια.
Μέσα σε ένα καθαρά αστικό νομικό πλαίσιο, που προστατεύει την ιδιοκτησία (και όχι την χρήση της) ως «κόρην οφθαλμού» θα πρέπει να προβληθεί και το μέτρο αυτό της δημόσιας ωφέλειας που θα αιτιολογήσει συγκεκριμένα, πειστικά και βάσιμα τις αποφάσεις και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και οι ανωτέρω αναλύσεις μας μπορούν να αποτελέσουν μία καλή βάση σκεπτικού και εισηγητικής έκθεσης του νόμου (συνδυασμένες με περαιτέρω ανάλυση και στατιστικά στοιχεία), ώστε να αποφευχθούν οι δικαστικές παλινωδίες και σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπιστούν τα νομικά επιχειρήματα των τραπεζών.
Είναι συνεπώς κοινωνικά αναγκαία μία σύγχρονη «σεισάχθεια» και εξυπηρετεί αυτή άμεσα την δημόσια κοινωνική ωφέλεια που θα προκύψει από την επαδραστηριοποίηση των ανθρώπων, της κοινωνίας και της οικονομίας της. Ως μέτρο θεραπείας η «σεισάχθεια» που επιχειρείται με το σχέδιο νόμου δεν μπορεί από μόνη της να λύσει τα προβλήματα, παρά μόνο να τα θεραπεύσει προσωρινά. Για αυτό και ο αρχαίος νομοθέτης Σόλων, ονομάστηκε «σοφός» γιατί συνόδευσε τν «σεισάχθεια» με την απαγόρευση εξανδραποδισμού για χρέη και μία σειρά μέτρων οικονομικού επαναπροσδιορισμού και ανόρθωσης της οικονομίας. Επομένως, η σύγχρονη «σεισάχθεια» θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα πρόληψης, που θα καθιστούν αδύνατη την επαναφορά στον κοινωνικό τραπεζικό εξανδραποδισμό, αλλά και μέτρα επαναπροσδιορισμού της κατεύθυνσης της οικονομίας, προς την πραγματική παραγωγικότητα. Άλλως είναι βέβαιο ότι σε μία δεκαετία η απλή θεραπεία της «μερικής σεισάχθειας» που επιχειρείται θα μας βρει με τα ίδια προβλήματα και δη διογκωμένα και με μερικές νέες δεκάδες χιλιάδες περιουσίες κατασχεμένες υπέρ των τραπεζών ή στα χέρια τους. Παράλληλα, η επιμονή στο αυτό οικονομικό μοντέλο, η επιμονή στο αποδεδειγμένα «λάθος» δεν έχει να προσφέρει παρά πολλαπλασιασμό της υστέρησης. Κάποιος που έχει ένα εμπορικό κατάστημα ή μία εν γένει δραστηριότητα αποδεδειγμένα ζημιογόνο, δεν μπορεί να συνεχίσει να την ασκεί δημιουργώντας νέα ελλείμματα και χρέη. Πρέπει να οδηγηθεί σε νέες λύσεις, δημιουργικές και ουσιαστικές και αυτό είναι μία υποχρέωση της συντεταγμένης σε κράτος κοινωνίας. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρξει μία σειρά μέτρων που θα απελευθερώνουν τους ανθρώπους, θα τους επαναδραστηριοποιούν, αλλά και θα τους δίνουν την δυνατότητα να κινηθούν σε ένα πιο βέβαιο και μη αισχροκερδές περιβάλλον.

Β. Οι κίνδυνοι από την διάταξη του άρθρου 17 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του α’ πρόσθετου πρωτοκόλλου της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (ΕΣΔΑ).
Είναι σαφές για όσους έχουν ειδική νομική γνώση πάνω στα θέματα αυτά, ότι για τις τράπεζες, το πεδίο προσβολής των όποιων μέτρων ληφθούν, θα βρίσκεται πάνω στο θεωρητικό και νομικό εποικοδόμημα της προστασίας της ιδιοκτησίας.
Ο πρώτος κίνδυνος που διατρέχει το σχέδιο νόμου είναι να προσβληθεί δικαστικά στα ελληνικά και διεθνή δικαστήρια για παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων και συγκεκριμένα των περιουσιακών δικαιωμάτων των τραπεζών. Για να μην προβούμε στην παράθεση της πολυσέλιδης θεωρητικής και νομολογιακής μας ανάλυσης (είναι σε κάθε περίπτωση στην διάθεση παντός ενδιαφερομένου) καταλήγουμε στα κύρια συμπεράσματα: Το σχέδιο νόμου μπορεί δυνητικά να κριθεί ότι αποτελεί:
α. Απαλλοτρίωση περιουσιακού δικαιώματος των τραπεζών χωρίς πλήρη αποζημίωσή τους (άρθρο 17§1 Συντάγματος).
β. Προσβολή του δικαιώματος στην περιουσία (άρθρο 1 του α’ πρόσθετου πρωτοκόλλου της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (ΕΣΔΑ).

Πέρα από την θεωρητική και νομολογιακή ανάλυση και τα λοιπά επιχειρήματα που προκύπτουν από πλέγμα διατάξεων και αρχών του δικαίου για όσους από εμάς υπερασπιστούμε το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα πρέπει πρωταρχικά και κύρια να τεθούν στο κείμενο του νόμου και οπωσδήποτε και κατ’ ελάχιστο στην εισηγητική έκθεση αιτιάσεις που να καλύπτουν και να αναλύουν κατά τρόπο συγκεκριμένο:
– Το δημόσιο συμφέρον για την θέσπιση της ρύθμισης
– Το δημόσιο όφελος που θα επέλθει από αυτή
– Την απαγόρευση χρήσης της περιουσίας σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
– Την υποχρέωση του κράτους να προγραμματίζει και να συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας (οικονομίας (άρθρο 106 Συντάγματος)
– Την απαγόρευση να αναπτύσσεται η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας (άρθρο 106 Συντάγματος).
– Την απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (άρθρο 25 Συντάγματος).
Οι ανωτέρω αναφορές είναι αναγκαίες, ώστε μαζί με ένα πλέγμα διατάξεων του Συντάγματος (άρθρο 4, λοιπές διατάξεις άρθρου 25 κ.α.) και των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η χώρα, να προστατευτεί το κύρος των διατάξεων και του νόμου εν γένει.
Οι αναφορές μας συνεπώς στην αρχή του κειμένου δεν ήταν τυχαίες, αλλά εξυπηρετούν την ανάγκη αυτή, την ανάγκη θωράκισης του νόμου ως προς την Συνταγματική και διεθνή του νομιμότητα και τυχόν προσβολή.
Είμαστε άμεσα στην διάθεση της κυβέρνησης για να παράσχουμε επί του θέματος επαρκέστερες και ενδελεχέστερες αναλύσεις.

Γ. Αρχή του σεβασμού και προστασίας της προσωπικότητας του ανθρώπου και ώθηση του προς την επαναδραστηριοποίηση.

Το νομοσχέδιο με την αναφορά του στην αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του πτωχευτικού δικαίου και την ρύθμιση του άρθρου 5, οδηγεί στο ερμηνευτικό συμπέρασμα ότι πρόκειται για νομοσχέδιο που εισάγει και προβλέπει θεσμό πτώχευσης του ιδιώτη οφειλέτη. Το κυρίαρχο νομικό χαρακτηριστικό του θεσμού της πτώχευσης είναι η στέρηση του δικαιώματος να διαχειρίζεται ο ίδιος την περιουσία του. Πρόκειται για μέτρο έσχατης προσβολής της ανθρώπινης προσωπικότητας και του σεβασμού της που αντίκειται στον σκοπό του νόμου, όπως τον αντιλαμβανόμαστε και αναλύσαμε ανωτέρω : στην παραγωγική επαναδραστηριοποίηση των ανθρώπων που συγκροτούν αυτή την κοινωνία και δημιουργούν το μέλλον της.
Στην κατ’ άρθρο πρότασή μας θα επεξηγήσουμε περαιτέρω και ειδικότερα τις θέσεις μας, όμως πρέπει να εννοήσουμε ότι η καθιέρωση θεσμού ιδιωτικής πτώχευσης αντιβαίνει τελολογικά τους σκοπούς του ίδιου του νόμου, εφόσον σκοπός του είναι η προστασία των δανειοληπτών. Το ορθό θα είναι να απαλειφθεί οποιαδήποτε τέτοια δυνατότητα.

Γ. Αρχή της οικονομίας της δράσης και των διαδικασιών

Είναι σαφές ότι ένα τέτοιο σχέδιο νόμου δεν μπορεί να επιτύχει εάν επιφέρει σημαντικά οικονομικά βάρη στους ήδη βεβαρυμμένους και αδύναμους δανειολήπτες για τις διαδικασίες του. Είναι όμως απαραίτητο να σκεφτούμε και να εννοήσουμε ότι δεν είναι προς το συμφέρον οποιασδήποτε πλευράς, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, να σπαταλιούνται χιλιάδες ώρες ανθρώπινης εργασίας και τεράστιο συνολικά κόστος, σε διαδικασίες, ιδίως συμβιβαστικής επίλυσης. Προτείνουμε συνεπώς την απλοποίηση και ελαχιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε να μην χαθούν χιλιάδες εργατοώρες ανθρώπων που θα μπορούσαν να προσφέρουν την δράση τους σε παραγωγικούς σκοπούς, αλλά και να μειωθεί το γενικό κόστος, για τα μέρη και το δημόσιο.
Το κυριότερο μέτρο – τροποποίηση που προτείνουμε είναι αυτό μίας και μόνης διαδικασίας διαβούλευσης – συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που διενεργείται μετά την κατάθεση της αίτησης εκ μέρους του δανειολήπτη.
Οι προτάσεις μας αναπτύσσονται στα επιμέρους άρθρα.

Ε. Ας το κάνουμε με τον ελληνικό τρόπο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Έλληνα και θα καλύπτει τις ιδιαιτερότητες της μέχρι σήμερα λειτουργίας του συστήματος.
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου (πολλές από τις οποίες χρήζουν επαναδιατύπωσης) αποτελούν μεταφορά του αντίστοιχου Γερμανικού Δικαίου και του Γερμανικού Πτωχευτικού Κώδικα, αλλά και των επηρεασμένων από αυτόν αντίστοιχων διατάξεων των Σκανδιναβικών, κεντροευρωπαϊκών κρατών και των δικαίων του Βελγίου και της Ολλανδίας.
Είναι σαφές ότι οι διατάξεις αυτές και είναι ενταγμένες σε ένα διαφορετικό πλαίσιο σύλληψης, αλλά και αντιμετωπίζουν μία διαφορετική από την Ελληνική πραγματικότητα.
Οφείλουμε συνεπώς να προσαρμόσουμε τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ώστε να εκμεταλλευτούμε τις θετικές του πτυχές, αλλά παράλληλα, να θεραπεύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από την ελληνική πραγματικότητα, προσθέτοντας μία άλλη, μία ελληνική κοινωνική αντίληψη και μία σαφή πολιτική χροιά και στόχευση. Τα τελευταία απουσιάζουν από το Γερμανικό δίκαιο. Οφείλουμε συνεπώς να συνθέσουμε ένα νομοσχέδιο με ευρύτερη αντίληψη των θεμάτων που διαλαμβάνει, ώστε να επιτύχουμε κάτι δικαιότερο και πιο ουσιαστικό, προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα, ωθώντας παράλληλα την Ευρώπη σε μια ουσιαστική αντίληψη και της δικής της κοινωνικής πραγματικότητας.
Ας το φτιάξουμε λοιπόν με τον «ελληνικό τρόπο», ας το κάνουμε δικό μας και πρωτοπόρο.

ΣΤ. Οι επιμέρους διατάξεις και οι προτάσεις μας για τροποποιήσεις τους (οι προτεινόμενες διατάξεις είναι με έντονο μαύρο χρώμα) :

ΑΡΘΡΟ 1
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις ρύθμισης και απαλλαγής των φυσικών προσώπων από χρέη που προέρχονται από τραπεζικά προϊόντα καταναλωτικής πίστης και δάνεια από ιδιώτες (σ.σ. ανάλογα με την πρόθεση ρύθμισης: και στεγαστικά δάνεια). Αφαιρείται το {δεν προέρχονται από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Χρέη που προέρχονται από περιορισμένη σε έκταση επαγγελματική δραστηριότητα που δεν προσδίδει στον οφειλέτη την εμπορική ιδιότητα μπορούν ομοίως να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος νόμου.}
Σ.σ. Ας προσδιοριστεί το πλαίσιο ρύθμισης με βάση το αντικείμενο (το είδος του δανείου) για να είμαστε ακριβόλογοι και σαφείς ως προς το πεδίο ρύθμισης και να μην υποκειμενικοποιούμε ή σχετικοποιούμε τις προϋποθέσεις ένταξης δημιουργώντας και ερμηνευτικές δυσχέρειες. Έτσι εξυπηρετείται και η αρχή της ισότητας και δεν δυσχεραίνεται η θέση των εμπόρων και άλλων κατηγοριών πολιτών, που μπορούν με βάση το είδος του δανεισμού να εισαχθούν στην ρύθμιση.
Η πρότασή μας αυτή λαμβάνει ως δεδομένο ότι θα υπάρξει άμεσα και σχετική ρύθμιση για τα επαγγελματικά δάνεια και τα λοιπά τραπεζικά προϊόντα. Διαφορετικά, τουλάχιστον τα επαγγελματικά δάνεια ποσού έως 50.000 Ευρώ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.
Μετά την ρύθμιση αυτή δεν έχει έννοια και η ύπαρξη του β’ εδαφίου της παραγράφου (Εξαιρούνται τα πρόστιμα, οι χρηματικές ποινές και οι εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς).
2. Προϋπόθεση υπαγωγής του οφειλέτη στις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι η μη δόλια αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, οι οποίες με βάση την επαγγελματική και οικονομική του κατάσταση τεκμαίρεται ότι δεν δύνανται να αποπληρωθούν στο σύνολό τους μέσα στην επόμενη πενταετία και χωρίς να στερηθεί ο δανειολήπτης βασικές για την διαβίωσή του και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του ανάγκες.
Η πρότασή μας είναι εναρμονισμένη πλήρως με την δικαιοπολιτική φύση του νομοσχεδίου και στηρίζεται από το σύνολο των διατάξεων του ημεδαπού και διεθνούς δικαίου που προστατεύουν την αξία του ανθρώπου και τον σεβασμό της προσωπικότητας και της ανάπτυξής της. Δίνει το στίγμα της επαναδραστηριοποίησης και δεν θέτει τον άνθρωπο υπό μονιμότητα αδρανούς αδυναμίας.
Η διάταξη ως έχει, με έννοιες όπως «οριστική» και «μόνιμη» περιορίζει σημαντικότατα τον κύκλο των προσώπων που μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση και αφήνει αόριστο και εξαιρετικά ασαφή το νομικό χαρακτηρισμό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν όλοι με αποκλεισμό από την κρίση του Δικαστή. Κυρίως όμως δεν αποπνέει τον δικαιοπολιτικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου που είναι σαφές ότι η κυβέρνηση θέλησε να εκφράσει με αυτό.
Η πενταετία τίθεται σκόπιμα καθώς αποτελεί το όριο παραγραφής των σχετικών αξιώσεων και το ανώτατο όριο που τάσσει το νομοσχέδιο.
{3. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, εφαρμόζονται αναλόγως και στην διαδικασία αυτή οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.}
Θα πρέπει να απαλειφθεί η διάταξη αυτή για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Ο σεβασμός στην προσωπικότητα και η ανάγκη επαναδραστηριοποίησης του ανθρώπου παρεμποδίζονται και ακυρώνονται από την ανάλογη εφαρμογή θεσμών και διαδικασιών που παραπέμπουν στην πτώχευση και στην στέρηση διαχείρισης της όποιας περιουσίας του (η οποία άλλωστε εξ αντικειμένου δεν επαρκεί και για πολλά πράγματα). Στο εμπορικό δίκαιο, η μη ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου περιουσίας αποτελεί λόγο για να μην κηρυχθεί σε πτώχευση κάποιος και κυρίως για να παύσει σε αυτή. Ολοκληρώνεται συνεπώς συντομότατα η διαδικασία και ο οφειλέτης – πτωχός μπορεί να επαναδραστηριοποιηθεί. Πέραν όμως των ανωτέρω, η πρόβλεψη για αναλογική εφαρμογή του Πτωχευτικού Κώδικα, δύναται να δημιουργήσει τεράστια ερμηνευτικά προβλήματα σε θέματα όπως αυτό της περιουσίας του συζύγου, των δικαιοπραξιών που έχουν ήδη γίνει, των συμβάσεων εργασίας κλπ. . Μην συγχέουμε τους θεσμούς και μην δημιουργούμε νέα ζητήματα ερμηνείας και προβλημάτων (ιδίως όταν αντίδικοι ιδιωτών θα είναι κυρίως τράπεζες), χρησιμοποιώντας διατάξεις και θεσμούς που φτιάχτηκαν για άλλους σκοπούς. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου οφείλουν να είναι ολοκληρωμένες και τέλειες νοηματικά. Εάν επιμένουμε να παραπέμψουμε κάπου, ας παραπέμψουμε στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αυτές ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και ας μην μετατρέψουμε τον ιδιώτη οφειλέτη σε έμπορο αναδρομικά.
4. Ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μπορεί να γίνει μόνο μία φορά για τις απαιτήσεις κάθε πιστωτή, εκτός εάν ιδιαίτερα σημαντικοί και βάσιμοι λόγοι που αφορούν το πρόσωπο ή την οικογένεια του οφειλέτη δικαιολογούν την εκ νέου ρύθμιση ή την αναστολή της για χρονικό διάστημα που ορίζεται από το Δικαστήριο του άρθρου 5 του παρόντος. Το βάρος της απόδειξης φέρει ο οφειλέτης.
Η έννοια της απαλλαγής που περιέχει η πρόταση νόμου δεν είναι ακριβόλογη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ρύθμιση και όχι για απαλλαγή. Εκτός εάν το σχέδιο νόμου εννοεί ότι το «άπαξ» τίθεται μόνο για τις περιπτώσεις απαλλαγής και για τις λοιπές ρυθμίσεις δεν υφίσταται περιορισμός, οπότε και συμφωνούμε ως έχει.
Πιστεύουμε όμως πως ειδικοί λόγοι, όπως σοβαροί λόγοι υγείας, οι οποίοι μπορεί να ματαίωσαν την ρύθμιση ή να την κατέστησαν ανενεργή, πρέπει να μπορούν να αιτιολογούν την επαναρρύθμιση ή την αναστολή της. Άλλωστε τούτο απορρέει από σειρά αρχών του δικαίου και την δημοσίας τάξεως διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ.
Θα πρέπει συνεπώς να υπάρξει και εδώ η σχετική πρόβλεψη κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στο σύνολο του δικαίου.

5. Εγγυήσεις που έχουν δοθεί από τρίτους ακολουθούν την πορεία της κύριας απαίτησης και τις διαδικασίες ρύθμισής της. Το ύψος της οφειλής του εγγυητή ρυθμίζεται πάντοτε από το ύψος της κύριας απαίτησης. Ο εγγυητής δύναται επίσης να υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση ρύθμισης με αυτή του πρωτοφειλέτη, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Ο εγγυητής έχει το αναφαίρετο και αδιακώλυτο δικαίωμα να προβάλει την ένσταση διζήσεως, εφόσον για τον οφειλέτη ισχύουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος νόμου. Ο εγγυητής έχει επίσης το δικαίωμά να ασκήσει στο όνομα και για λογαριασμό του πρωτοφειλέτη την αίτηση του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, εάν αυτός αδρανεί και να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες από το νόμο αυτό διαδικασίες, καταβάλλοντας αυτός την οφειλή που θα ρυθμιστεί και αναζητώντας τα καταβληθέντα από τον πρωτοφειλέτη.

Σ.σ. Ικανοποιείται με τον τρόπο αυτό και η προστασία του εγγυητή.

ΑΡΘΡΟ 2

{Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη αποτελεί η πραγματοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης προσπάθειας για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως με τη βεβαίωση της περ. α της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και να έχει αποβεί άκαρπη.}
Αφαιρείται και εντάσσεται στην διαδικασία του άρθρου 3 (αναριθμούμενου από 4).
Η αρχή της οικονομίας των ενεργειών και των διαδικασιών, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω, επιβάλλει να υπάρξει μόνο μία φορά απόπειρα συμβιβασμού. Προκειμένου να μην ανακύψουν προβλήματα με κινήσεις των δανειστών στον χρόνο κατά τον οποίο υφίσταται το αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού ορθό είναι η διαδικασία συμβιβασμού να προβλέπεται για τον χρόνο μετά την κατάθεση της αίτησης, ώστε να προστατεύεται ο οφειλέτης από επιθετικές κινήσεις του δανειστή.

ΑΡΘΡΟ 2 (πρώην 3)

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων του νόμου αυτού είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κυρία κατοικία του άλλως τη διαμονή του, το οποίο και δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Ουδεμία παρατήρηση. Προστέθηκε το «για την εκδίκαση των υποθέσεων του νόμου αυτού» .
Είναι σαφές ότι στην πορεία τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία θα χρειαστεί να συγκροτήσουν ειδικά τμήματα για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών, άλλως οι υποθέσεις θα διαιωνίζονται, αφού η κατάσταση είναι τραγική.

ΑΡΘΡΟ 3 (4)

Σ.σ Στο άρθρο αυτό επιχειρούμε την απλούστευση των διαδικασιών με την συγχώνευση τους σε μία κύρια διαδικασία διαβούλευσης, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση (προστατεύεται έτσι και ο αιτών – οφειλέτης) και μία κύρια διαδικασία δικαστικής κρίσης. Εκμηδενίζουμε την γραφειοκρατία, μειώνουμε το κόστος και τις διαδικασίες για όλους, χωρίς να αφαιρούνται δικαιώματα από κανένα. Το κέρδος από την άποψη του χρόνου και του κόστους (και για το Δημόσιο) είναι σημαντικότατο. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι τα Δικαστήρια δύσκολα θα έχουν τις ουσιαστικές δυνατότητες να εξυπηρετήσουν είτε προδικαστικά είτε κατά την κύρια διαδικασία και σε σύντομο χρόνο τις προβλεπόμενες διαδικασίες που είναι πολυδαίδαλες και χρονοβόρες.
Είναι κρίμα χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την χώρα να διαθέσουν τόσες πολλές ώρες για διαδικασίες που μπορούν να απλουστευτούν.
Τι προτείνουμε:
1. Για την έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραμματέα του κατά τόπον αρμόδιου, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο Ειρηνοδικείου. Η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει:
α) Αναφορά στις γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου αυτού στο πρόσωπό του, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
β) Σαφή και αναλυτική αναφορά της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη. {από την εργασία του, σ.σ. το νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο εργαζόμενους και συνεπώς η φράση «από την εργασία» του πρέπει κατά τη γνώμη μας να απαλειφθεί.}. Στην αναφορά αυτή δεν περιλαμβάνονται τα απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση του ιδίου και της οικογενείας του κινητά περιουσιακά στοιχεία που ευρίσκονται στην οικία του, ακόμα και εάν αυτά δύνανται να κατασχεθούν κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Σ.σ. Κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μπορούν να κατασχεθούν πράγματα τα οποία είναι στοιχειωδώς απαραίτητα για τον σύγχρονο άνθρωπο όπως η τηλεόραση, το ψυγείο, ο καναπές κλπ… . Αυτά δεν πρέπει να έχει την υποχρέωση να τα δηλώσει ο οφειλέτης.
γ) Κατάσταση των πιστωτών με τα πλήρη στοιχεία και τις διευθύνσεις τους και των απαιτήσεών τους, κατά αιτία κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και λοιπές δαπάνες με τις οποίες έχει επιβαρυνθεί ο οφειλέτης. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτά αίτησης του οφειλέτη να του παραδώσουν πλήρη αναλυτική κατάσταση των οφειλών του διαχωρισμένες σύμφωνα με τα παραπάνω, από την οποία να προκύπτει ξεχωριστά και σε ειδική στήλη κάθε χρέωση κεφαλαίου, τόκων, εξόδων και δαπανών, οι καταβολές του οφειλέτη και το σύνολο αυτών.
Σ.σ. Είναι αναγκαίο για να υπάρχει σαφής εικόνα (ακόμα και στατιστικής χρήσης) προκειμένου να διευκολυνθεί το Δικαστήριο στην κρίση του. Εννοούμε και το προτείνουμε κατωτέρω ότι πρέπει να τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης π.χ. ο κάτοχος πιστωτικής κάρτας που έχει χρεώσεις κεφαλαίου 3.500 Ευρώ, έχει καταβάλλει 4.000 Ευρώ και εξακολουθεί να οφείλει λόγω υπέρμετρης αισχροκερδούς τοκοφορίας (το φαινόμενο είναι συχνότατο).
δ) Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, σύμφωνο με {τα συμφέροντα των πιστωτών}, την περιουσία, τα έσοδα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.
Τα «συμφέροντα των πιστωτών» ως προϋπόθεση παραδεκτού της αίτησης δεν μπορούν να υφίστανται.
Σ.σ Απλουστεύεται η διαδικασία και τα απαραίτητα στοιχεία που πριν αποτελούσαν τμήμα της δεύτερης σε σειρά συμβιβαστικής προσπάθειας αναφέρονται ήδη στην αίτηση προς το Δικαστήριο. Έτσι μπορεί να τα έχει υπόψη του και ο δικαστής εξαρχής.
2. Η αίτηση του πιστωτή υπέχει θέση και υπεύθυνης δήλωσής του προς την αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1984 για την ακρίβεια των στοιχείων της περιουσίας του.
Σ.σ. Γλυτώνουμε από ένα επιπλέον έγγραφο και την διαδικασία που αυτό συνεπάγεται.
3. Σε περίπτωση που δεν περιληφθεί στην παραπάνω κατάσταση πιστωτής και αυτός δεν ενημερωθεί, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της παρούσας διαδικασίας, μπορεί όμως ο οφειλέτης να υποβάλλει διακριτή αίτηση που να αφορά την αντίστοιχη οφειλή του προς τον πιστωτή αυτόν.
Θα παρουσιαστεί σίγουρα το φαινόμενο κάποιου πιστωτή που παραλήφθηκε. Ας υπάρχει συνεπώς η δυνατότητα νέας αίτησης για αυτόν.
4.
Σ.σ. Στην παράγραφο αυτή επιχειρείται και εκφράζεται η συγχώνευση της διαδικασίας διαβούλευσης και μάλιστα με μία μέθοδο απλή και σαφή που ήδη την γνωρίζουν οι δικηγόροι. Έτσι επιτυγχάνονται οι σκοποί του νόμου και καταργείται το πολυδαίδαλο καθεστώς που προβλέπει το νομοσχέδιο. Τηρούνται παράλληλα, οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου.
α) Της εκδίκασης της αίτησης προηγείται υποχρεωτικά στάδιο απόπειρας συμβιβαστικής εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 214Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, χωρίς την οποία είναι απαράδεκτη η συζήτηση της υπόθεσης από το Δικαστήριο.
β) Στο στάδιο απόπειρας συμβιβαστικής εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ο οφειλέτης μπορεί αντί δικηγόρου να εκπροσωπείται από τον «Συνήγορο του Καταναλωτή, Ένωση Καταναλωτών, ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό φορέα που συντρέχει τους καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης. Με απόφαση του Υπουργού {Ανάπτυξης} Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εγκρίνονται οι αρμόδιοι για την παραπάνω δραστηριότητα φορείς πέραν του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των πιστοποιημένων ενώσεων καταναλωτών. Ο υπουργός Οικονομικών ορίζει με απόφασή του τη νόμιμη αμοιβή για τους δικηγόρους που θα παρίστανται στο σύνολο των διαδικασιών του νόμου αυτού. Πέραν της αμοιβής που ορίζεται με τον ανωτέρω τρόπο, ουδεμία περαιτέρω αμοιβή δύνανται να ζητήσουν τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες του νόμου αυτού, πρόσωπα και φορείς.
Σ.σ. Εξυπηρετείται και ο φόβος για υπέρογκα έξοδα και είναι πολλοί οι νέοι άνθρωποι κυρίως δικηγόροι που θα ασχοληθούν με μία αμοιβή π.χ. 200 Ευρώ για την διαβούλευση και 300 ή 400 Ευρώ για την εκδίκαση της υπόθεσης. Περαιτέρω αποφεύγεται η κερδοσκοπία κάποιων «οργανισμών» και φεύγει από πάνω τους η υποψία επαγγελματικής ενασχόλησης με το θέμα. Τέλος, για να εφαρμοστεί η μεσολάβηση εκ μέρους των ενώσεων καταναλωτών θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 2251/1994.
γ) Κατά το στάδιο συμβιβαστικής εξώδικης επίλυσης της διαφοράς τα μέρη υποχρεούνται να παραστούν και να συντάξουν πρακτικό που να περιλαμβάνει συνοπτικά τις προτάσεις τους. Οι πιστωτές μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν ή να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Το πρακτικό αυτό υποχρεωτικά προσκομίζεται στο Δικαστήριο του παρόντος νόμου, το αργότερο μέχρι την συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη. Σε περίπτωση απουσίας του πιστωτή κατά την απόπειρα συμβιβαστικής εξώδικης επίλυσης της διαφοράς τεκμαίρεται ότι αυτός συμφωνεί με την πρόταση του οφειλέτη. Στην πρόσκληση του εδαφίου α’ του παρούσας παραγράφου γίνεται μνεία για τη συνέπεια αυτή. Ο πιστωτής δύναται να αποδείξει ενώπιον του δικάζοντος την αίτηση Δικαστηρίου, ότι η απουσία του οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας, όποτε και με την αποδοχή της βασιμότητας των αιτιολογιών του από το Δικαστήριο, αίρεται και το ανωτέρω τεκμήριο.
Σ.σ Πρόκειται για συγκερασμό και σύμπτυξη διατάξεων που βρίσκονται στο νομοσχέδιο.
5. Από την κοινοποίηση της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των καταβολών που προβλέπει ο παρών νόμος, αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση των απαιτήσεών τους. Από την αυτή ημερομηνία παύουν να εκτοκίζονται τα χρέη του οφειλέτη.
Σ.σ Πρόκειται επίσης για συγκερασμό και σύμπτυξη διατάξεων που βρίσκονται στο νομοσχέδιο.
6.
α. Αν κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις στο σχέδιο ρύθμισης που περιλαμβάνεται στην αίτηση ή αν συγκατατεθούν όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο συμβιβασμός έχει γίνει αποδεκτός και καταρτίζεται πρακτικό συμβιβασμού. Το δικαστήριο επικυρώνει τον παραπάνω συμβιβασμό με την συνυπογραφή από τον προϊστάμενο του αρμοδίου Ειρηνοδικείου του πρακτικού συμβιβασμού, οπότε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη θεωρείται ανακληθείσα.
Σ.σ. Με την απλή προσυπογραφή από τον προϊστάμενο εξοικονομείται μία ακόμα διαδικασία: μία ακόμα δικάσιμος από το πινάκιο του Δικαστηρίου.
β) Σε περίπτωση αίτησης για την ρύθμιση περισσοτέρων της μίας απαιτήσεων έναντι περισσοτέρων δανειστών, καταρτίζεται ειδικό πρακτικό για την τυχόν συμβιβασθείσα απαίτηση και αυτή δεν εισάγεται προς εκδίκαση, αλλά το σχετικό πρακτικό επικυρώνεται ως στο ανωτέρω εδάφιο. Η συμβιβασθείσα με τον τρόπο αυτό απαίτηση λογίζεται στο σύνολο των απαιτήσεων και των πιστωτών κατά την εκδίκαση της αίτησης από το αρμόδιο Δικαστήριο. Παράσταση του ήδη συμβιβασθέντος διαδίκου-πιστωτή δεν απαιτείται, αλλά ο οφειλέτης έχει το βάρος να προσκομίσει στο Δικαστήριο που δικάζει την αίτησή του, νόμιμο αντίγραφο του επικυρωθέντος κατά τα ανωτέρω πρακτικού συμβιβασμού.
Σ.σ. Έχουμε και πάλι οικονομία της δίκης και σημαντική ελάφρυνση του κόστους, ιδίως για τους πιστωτές, που ωθούνται έτσι να συμφωνήσουν σε μία εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.
γ) Άλλως και σε περίπτωση μη εμφάνισης πιστωτή κατά την διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, το Δικαστήριο, δικάζοντας την αίτηση, αποφασίζει και εκδίδει απόφαση συμπεριλαμβάνοντας και την κατά τεκμήριο αποδοχή του σχεδίου από το απόντα κατά την προηγούμενη διαδικασία πιστωτή.
7. Οι πιστωτές δεν έχουν απαίτηση κατά του οφειλέτη για τα έξοδα και δαπάνες που υποβάλλονται με βάση το σχέδιο συμβιβασμού.
8. . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εκδίδονται υποδείγματα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, καταλόγων και σχεδίων διευθέτησης των οφειλών με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και τη διευκόλυνση της αξιοποίησής της.

ΑΡΘΡΟ 5 (4)
1. Αν δεν επιτευχθεί συμβιβαστική εξώδικη επίλυση της διαφοράς για το σύνολο των πιστωτών ή κάποιου από αυτούς, το Δικαστήριο του άρθρου 3 του παρόντος εκδικάζει την αίτηση του οφειλέτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και ρυθμίζει αυτό το σύνολο της διαφοράς και το περιεχόμενο της ρύθμισης. Το δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ρύθμιση και απαλλαγή χρεών
2.
α. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη από την εργασία του και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει κάθε μήνα για χρονικό διάστημα από 3 έως 5 έτη ορισμένο ποσό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του. Το ποσό αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέτει σε κίνδυνο τις βιοτικές ανάγκες του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογενείας του.
Σ.σ. Η ερμηνευτική τελευταία παράγραφος μπήκε για να διασφαλιστεί περαιτέρω ο οφειλέτης από την τυχόν προκατάληψη ή έλλειψη κοινωνικής γνώσης εκ μέρους του δικάζοντος.
β. Κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω μηνιαίου και συνολικού ποσού και ποσοστού προσμετράται θετικά υπέρ του πιστωτή, με ειδική μνεία της απόφασης που εκδίδεται, η εκ μέρους του καταβολή κατά την διάρκεια της σύμβασης δανεισμού σημαντικού μέρους του ληφθέντος κεφαλαίου των προς ρύθμιση απαιτήσεων. Το Δικαστήριο μπορεί με βάση τα ανωτέρω να κρίνει διαφορετικά για τις περιπτώσεις δανειστικών συμβάσεων που εξετάζει.
Σ.σ. Θα πρέπει να διαχωριστούν οι περιπτώσεις και να δοθεί διαφορετική καλύτερη ρύθμιση για δάνεια που έχουν εξυπηρετηθεί επαρκέστερα. Επιβραβεύεται έτσι και η προσπάθεια του οφειλέτη να αποπληρώσει.
γ. Εάν στην απαίτηση του πιστωτή περιλαμβάνονται τόκοι, έξοδα και λοιπές χρεώσεις που είτε απαγορεύονται από το νόμο, είτε έχουν αμετάκλητα κριθεί παράνομες σε δίκες συλλογικών αγωγών, το Δικαστήριο αφαιρεί αυτές και αυτεπαγγέλτως από το σύνολο της απαίτησης και αναπροσαρμόζει αναλόγως τα χρηματικά ποσά, ακόμα και εάν σχετικό αίτημα δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση του οφειλέτη.
Σ.σ. Δεν μπορεί να ρυθμίζονται από Δικαστήριο παράνομες χρεώσεις και να πληρώνονται και αυτές στο μέτρο που αναλογούν στο συνολικό ποσό.
δ. Η καταβολή του ποσού της ρύθμισης γίνεται απευθείας από τον οφειλέτη στους πιστωτές του. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, πρέπει να έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό των συνολικών οφειλών του, στο ύψος που αυτές ανέρχονταν κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης του οφειλέτη.
Σ.σ. Οι σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου διέπονται από την αρχή της συναλλακτικής ελευθερίας. Ο ίδιος ο ιδιώτης πρέπει να είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεών του. Το να τεθεί σε πτώχευση και να δεσμεύονται τα εισοδήματά του είναι όχι μόνο άκρως αρνητικό για την προσωπικότητά του, αλλά και δημιουργεί περαιτέρω κόστος και γραφειοκρατία. Σαφής είναι ο κίνδυνος να χρειάζεται ο οφειλέτης χρήματα (π.χ. για μια έκτακτη θεραπεία) και να χρειάζεται έγκριση ή ενέργεια άλλων προσώπων για να τα εξασφαλίσει. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποφεύγεται και η κατάσχεση του μισθού. Ετσι ο οφειλέτης παραμένει ενεργός οικονομικά.
4. Με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή μπορεί είτε να αναστέλλεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, είτε να τροποποιείται η ανωτέρω απόφαση ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης αυτής είναι το Δικαστήριο του άρθρου 2.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, σημαντικών προβλημάτων υγείας, εισοδήματος που δεν επαρκεί για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, είναι δυνατός ο προσδιορισμός χαμηλότερων ή και μηδενικών καταβολών, ακόμη κι αν δεν προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο η εξόφληση του ποσοστού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στην κρίση αυτή εκλαμβάνεται θετικά υπέρ του πιστωτή, με ειδική μνεία της απόφασης που εκδίδεται, η εκ μέρους του καταβολή κατά την διάρκεια της σύμβασης δανεισμού σημαντικού μέρους του ληφθέντος κεφαλαίου των προς ρύθμιση απαιτήσεων.
Το Δικαστήριο δύναται να επανεξετάζει κάθε οκτώ μήνες, ή και νωρίτερα αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, την εξακολούθηση της συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων.
6. Την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη που ορίζει ο νόμος αυτός μπορεί να αποφασίσει το Δικαστήριο, εάν κατά την κατάθεση της αίτησης, οι συνολικές καταβολές του προς τον πιστωτή υπερκαλύπτουν το ληφθέν κεφάλαιο και τους ετήσιους τόκους συμβατικούς τόκους που προβλέπονται από το νόμο για τους ιδιώτες. Εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις το Δικαστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προσδιορίσει ρύθμιση υπολοίπου για ποσοστό ανώτερο του 10%.
Σ.σ. Είναι μια επιπλέον ρύθμιση που απελευθερώνει τον οφειλέτη που οφείλει στην πραγματικότητα μόνο υπέρογκους τόκους και βρίσκεται δεσμευμένος από τον υπέρογκο τοκισμό, χωρίς να έχει την δυνατότητα να απελευθερωθεί από τον δανειστή του. Ουσιαστικά τιμωρείται και η τοκογλυφία κάποιων και διορθώνονται τα αρνητικά της αποτελέσματα.
7. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον πιστωτή των όρων και των προϋποθέσεων που τάσσονται με την απόφαση ή τον επιτευχθέντα συμβιβασμό για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, η ρύθμιση αίρεται αυτοδίκαια και τα μέρη επανέρχονται στα πριν την ρύθμιση δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
Σ.σ. Η ρύθμιση αυτή επαναφέρει στην προτέρα κατάσταση, τα μέρη που είτε αμέλησαν είτε έλαβαν από το Δικαστήριο μία ρύθμιση την οποία δεν μπορούν στην πραγματικότητα να εξυπηρετήσουν.
8. Οφειλέτης του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία και τα προσδοκώμενα εισοδήματα είναι επαρκή σε σχέση με τον αριθμό των πιστωτών και το ύψος των απαιτήσεών τους, επαπειλείται όμως αποδεδειγμένα η δυνατότητα του να ανταποκριθεί στο εγγύς μέλλον στις υποχρεώσεις του, μπορεί να υποβάλλει, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, αίτηση προς το αυτό Δικαστήριο, ώστε να ρυθμιστούν οι οφειλές του. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο του άρθρου 2 του παρόντος μπορεί να προβεί σε ρύθμιση των μελλοντικών ή των προσφάτως καταστάντων ληξιπροθέσμων οφειλών. Ιδίως το Δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει τα ποσά των μηνιαίων καταβολών ή να χορηγήσει περίοδο χάριτος που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα τρία έτη με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, αποσκοπώντας στην τελική εξυπηρέτηση της σύμβασης δανείου. Το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφαση αυτή οποτεδήποτε μετά από αίτηση του οφειλέτη ή και του πιστωτή εφόσον δεν εξυπηρετείται η ρύθμιση.
Σ.σ. Η διαδικασία ρύθμισης αυτή και η δυνατότητα του Δικαστηρίου πρέπει να γίνεται μόνο με πρωτοβουλία του οφειλέτη και με σχετική αίτησή του. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο οφειλέτης να ζητά μείωση των χρεών και να βρίσκεται σε κατάσταση δέσμευσης της περιουσίας του και για το σύνολο της απαίτησης. Ορθό συνεπώς είναι η δυνατότητα αυτή και να υπάρχει και να είναι αποτέλεσμα άλλης αίτησης. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται ξανά η ρύθμιση για τις επαπειλούμενες καταστάσεις, που αφαιρέθηκε από τον προσδιορισμό του άρθρου 1, καθώς μόνο στην παρούσα περίπτωση έχει ουσιαστικό νόημα.
ΑΡΘΡΟ 5 (6)
Σ.σ. Είναι απαραίτητο από κάθε άποψη να καταργηθεί ο ορισμός συνδίκου. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά του και δεν μπορεί να ελέγχεται διαρκώς από τον κηδεμόνα σύνδικο που διαχειρίζεται τα πενιχρά του εισοδήματα. Άλλωστε πως θα πληρωθούν επί τόσα έτη οι αμοιβές του συνδίκου; είναι τεράστιο το κόστος και δεν μπορεί να το αντέξει μια μαστιζόμενη οικογένεια στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σύνδικοι ορίζονται εκεί που υπάρχει αντικείμενο μεγάλης εταιρικής περιουσίας και όχι πένητες. Τέλος , ο ορισμός συνδίκου επιβαρύνει την κοινωνία με σημαντικό κοινωνικό κόστος δράσης: χάνονται χιλιάδες ώρες διαθέσιμες για πιο δημιουργικά πράγματα.
1. Ο οφειλέτης μπορεί με αίτησή του προς το Δικαστήριο, ασκούμενη σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις να ζητήσει την εξαίρεση της ρευστοποίησης ή εκπλειστηριασμού ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον δεν υπερβαίνει σε έκταση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά είκοσι επί τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, μέχρι συνολικό ποσόν που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε επί τοις εκατό της εμπορικής αξίας του ακίνητου, όπως αυτή αποτιμάται κατά την κρίση του δικαστηρίου. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει περίοδο χάριτος για όσο διαρκεί η αποπληρωμή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 8 του προηγούμενου άρθρου. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της κατά τα παραπάνω οριζόμενης συνολικής οφειλής συνυπολογίζεται η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκε η πίστωση, σε κάθε δε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Οι απαιτήσεις εντάσσονται στην παραπάνω ρύθμιση και ικανοποιούνται κατά τη τάξη εξασφάλισης. Μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου επιτρέπει στον πιστωτή την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.
2. Με αίτησή του που ασκείται κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ο οφειλέτης μπορεί εναλλακτικά να προσφέρει στον πιστωτή τα έσοδα από την εκμετάλλευση ακινήτου του ή προσοδοφόρου πράγματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διατηρώντας την κυριότητά του. Το Δικαστήριο κρίνοντας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και κατ’ αναλογία των ανωτέρω οριζομένων μπορεί να ορίσει αντί της εκποίησης του περιουσιακού στοιχείου το μέτρο αυτό.
Σ.σ. Η διάταξη αυτή είναι μια επιπλέον ρύθμιση που προσφέρει την δυνατότητα να παρεμποδιστεί η απώλεια της περιουσίας και η ενθυλάκωσή της από τις τράπεζες. Η προσφορά εσόδων είναι άλλωστε αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει και τις τράπεζες.
ΑΡΘΡΟ 7
1. Ο οφειλέτης που αιτείται την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλει να προβαίνει σε ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων. Οφείλει επίσης να μην αποκρύπτει περιουσιακά του στοιχεία που τυχόν βρίσκονται υπό την κυριότητα εταιρικών μορφωμάτων, ημεδαπών, ευρωπαϊκών ή υπεράκτιων νομικών προσώπων, των οποίων αυτός διαθέτει ποσοστό ανώτερο του 50%. Παράβαση από δόλο ή από βαριά αμέλεια της υποχρέωσης αυτής έχει ως συνέπεια μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον τη μη έγκριση του σχεδίου εκκαθάρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου και την έκπτωση από τη ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και δύο έτη μετά την κήρυξη της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη.
2. Ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στο Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της αίτησής του τα πλήρη νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του, καθώς και την τυχόν ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων σε εταιρείες ως άνω. Το δικαίωμα να ζητήσουν την προσκομιδή των στοιχείων αυτών στο Δικαστήριο έχουν και οι πιστωτές του με σχετικό αίτημα που διατυπώνουν κατά την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί κατά την κρίση του Δικαστηρίου να επιφέρει την απόρριψη της αίτησης ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη.
Σ.σ. Αντικαθίσταται η προβληματική από την άποψη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων διάταξη του σχεδίου νόμου. Προστατεύεται και ο οφειλέτης και η τράπεζα, ενώ παράλληλα καταλαμβάνονται και οι offshore εταιρείες. Το τελευταίο ίσως να είναι πρακτικά ένα απλό ευχολόγιο, αλλά θα πρέπει να τεθεί τουλάχιστον η προβληματική τους.
ΑΡΘΡΟ 8
Κατά την λήξη της διαδικασίας ρύθμισης και εφόσον αυτή ολοκληρωθεί κατά τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω νόμο, οι πιστωτές οφείλουν να χορηγήσουν σχετική βεβαίωση στον οφειλέτη.
Σ.σ. Νέο άρθρο για την διαπίστωση της λήξης της ρύθμισης.
ΑΡΘΡΟ 9

Επιτρεπτός χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένων
Ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους ή χάριν αυτών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αναφέρονται στην παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα τριών ετών από τη λήξη της ρύθμισης των χρεών ή των πέντε ετών από την κήρυξη της απαλλαγής από τα χρέη.

Ευχή και στόχος μας είναι το καλό να γίνει καλύτερο !!!.

3 Νοεμβρίου, 2009 Posted by | 2009, ΤΡΑΠΕΖΕΣ | , , , , , , , , | 8 Σχόλια

Εγκρίθηκαν στις Η.Π.Α. τέσσερα εμβόλια για τον ιό της γρίπης H1N1

Με e-mail της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), που μας στάλθηκε πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώνεται η έγκριση τεσσάρων εμβολίων για τον ιό Η1Ν1. Πέρα από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, που ακολουθεί μεταφρασμένο, οι πολίτες καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προφύλαξης. Εμείς θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε άμεσα για τις κλινικές έρευνες για πιθανές παρενέργειες των εμβολίων.

Η ανακοίνωση:

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανακοινώνει σήμερα ότι έχει εγκρίνει τέσσερα εμβόλια κατά του ιού H1N1 της γρίπης 2009. Τα εμβόλια θα διανέμονται σε εθνικό επίπεδο (σ.σ. Η.Π.Α.) με την διάθεση των αρχικών παρτίδων, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων τεσσάρων εβδομάδων.
«Η σημερινή έγκριση είναι καλή είδηση για την απάντηση του έθνους μας για το «2009 ιό H1N1» της γρίπης,» δήλωσε ο Επίτροπος Τροφίμων και Φαρμάκων Margaret A. Hamburg, MD «Το εμβόλιο αυτό θα συμβάλει στην προστασία των ατόμων από σοβαρή ασθένεια και θάνατο από γρίπη.»
Τα (εγκεκριμένα) εμβόλια κατασκευάζουν οι εταιρείες CSL Limited, MedImmune LLC, Novartis Vaccines and Diagnostics Limited, και Sanofi Pasteur. Οι τέσσερις εταιρείες παρασκευής εμβολίων κατά του H1N1 χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους, οι οποίες έχουν μακρά ιστορία στην παραγωγή ασφαλών εμβολίων για την εποχιακή γρίπη.
«Τα εμβόλια για τον ιό Η1N1 που εγκρίθηκαν σήμερα υφίστανται την ίδια αυστηρή επίβλεψη κατασκευής του FDA, τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων και τις διαδικασίες αποδέσμευσης παρτίδας που ισχύουν για τα εμβόλια για την εποχιακή γρίπη,» είπε ο Jesse Goodman, MD, FDA ενεργών επικεφαλής επιστήμονας.
Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία από την συμμετοχή των ενηλίκων σε πολλές κλινικές μελέτες, το εμβόλιο για τον ιο «2009 H1N1» προσδίδουν μια ισχυρή ανοσολογική απάντηση στους πιο υγιείς ενήλικες 8 έως 10 ημέρες μετά από μία μόνο δόση, όπως συμβαίνει και με το εμβόλιο κατά της εποχιακής γρίπης.
Κλινικές μελέτες σε εξέλιξη, θα παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη βέλτιστη δόση σε παιδιά. Οι συστάσεις για τη δοσολογία θα ενημερώνονται εάν αυτό προκύπτει από τα πορίσματα των μελετών. Τα αποτελέσματα αναμένονται στο εγγύς μέλλον.
Όπως και με τα εμβόλια για την εποχιακή γρίπη, τα «2009 H1N1» εμβόλια παράγονται σε σκευάσματα που περιέχουν thimerosal, ένα συντηρητικό που περιέχει υδράργυρο ως συντηρητικό, και σε σκευάσματα που δεν περιέχουν thimerosal.
Άτομα με σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή αλλεργίες σε αυγά κοτόπουλου ή σε οποιαδήποτε άλλη ουσία στο εμβόλιο, δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται.
Στις συνεχιζόμενες κλινικές μελέτες, τα εμβόλια που έχουν γίνει καλά ανεκτά. Οι πιθανές παρενέργειες των H1N1 εμβολίων αναμένεται να είναι παρόμοιες με εκείνες των εμβολίων για την εποχιακή γρίπη.
Για την ένεση του εμβολίου, η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι πόνος στο σημείο της ένεσης. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν ήπιο πυρετό, πόνους στο σώμα και κόπωση για λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Για το εμβόλιο ρινικό σπρέι, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν καταρροή ή ρινική συμφόρηση για όλες τις ηλικίες, πονόλαιμο σε ενήλικες και πυρετό σε παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών.
Όπως με κάθε φάρμακο, απρόβλεπτες ή σπάνιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν. Η FDA έχει στενή συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την ενίσχυση της ικανότητας παρακολούθησης των ανεπιθύμητων περιπτώσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάλυση κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα εμβολιασμού για τον ιο H1N1 2009. Στο αμερικανικό υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, οι οργανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
Τα εμβόλια κατά τριών εποχικών στελέχη του ιού είναι ήδη διαθέσιμα και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, ωστόσο, δεν προστατεύουν έναντι του ιού H1N1 2009»

17 Σεπτεμβρίου, 2009 Posted by | 2008 | , , , , | 1 σχόλιο

Ξεκινά η απόσυρση αυτοκινήτων

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αναμένεται να ληφθεί το μέτρο της απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων, λόγω της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Έτσι, σήμερα αναμένεται να σταλεί για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά τη ρύθμιση του εν λόγω μέτρου, που έμεινε σε εκκρεμότητα και να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.

Σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΕΔΟΕ, για την απόσυρση των παλαιών οχημάτων θα πρέπει να αναφερθεί, ότι η παράδοση του δεν επιβαρύνει οικονομικά τον ιδιοκτήτη, εφόσον το οδηγήσει ή μεταφέρει ο ίδιος σε συμβεβλημένη με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) μονάδα ανακύκλωσης ή σημείο συλλογής.

Με την παράδοση του οχήματος πρέπει να παραλάβει Βεβαίωση Καταστροφής και από εκεί και στο εξής όλες οι διαδικασίες διαγραφής του οχήματος που συνεπάγεται και απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας αναλαμβάνονται από τη μονάδα ανακύκλωσης σε συνεργασία με την ΕΔΟΕ.

Η διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταστροφής, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου του οχήματος καθώς και η ημερομηνία και το πρωτόκολλο παράδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ύπαρξη, τόσο στη Βεβαίωση Παραλαβής, όσο και στο Πιστοποιητικό Καταστροφής, των στοιχείων της ΕΔΟΕ και του κέντρου παράδοσης του οχήματος.

Στο Πιστοποιητικό Καταστροφής θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει πρωτότυπη σφραγίδα της ΕΔΟΕ και υπογραφή εκπροσώπου του Κέντρου Επεξεργασίας.

Πιθανή χρέωση για τον ιδιοκτήτη μπορεί να υπάρξει σε δύο περιπτώσεις:

-Στην περίπτωση κατά την οποία το όχημα δεν κινείται και οι μονάδες ανακύκλωσης θα πρέπει να εξυπηρετήσουν με ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς ή συνεργαζόμενους μεταφορείς.

-Στην περίπτωση που από το όχημα λείπουν βασικά μηχανικά ή μεταλλικά μέρη, όπως προδιαγράφεται από το ΠΔ116/2004, με αποτέλεσμα η μονάδα ανακύκλωσης να δικαιούται να χρεώσει τον ιδιοκτήτη. Η χρέωση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο και το ύψος της χρέωσης είναι συγκεκριμένο και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕ υπάρχουν πληροφορίες για τις μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν στη χώρα.

11 Σεπτεμβρίου, 2009 Posted by | 2008 | | 1 σχόλιο

Διακοπές παρέα με την ακρίβεια.

Με 1,240 ευρώ το λίτρο «τρέχει» η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές της χώρας, ενώ η κερδοσκοπία συνοδεύει τους εκδρομείς και στα πλοία.

Η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για τις θερινές διακοπές φαίνεται πως άνοιξε την όρεξη των κερδοσκόπων που βάζουν φωτιά στις αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων και κάνουν… ταχυδακτυλουργικά για να παρακάμπτουν τις αγορανομικές διατάξεις.

Σύμφωνα με τις τιμοληψίες του υπουργείου Ανάπτυξης, την περασμένη Παρασκευή οι τιμές λιανικής της αμόλυβδης παρουσίασαν αύξηση κατά 0,19% με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,050 ευρώ το λίτρο από 1,048 ευρώ το λίτρο στις 24 Ιουλίου, δηλαδή κατά 2 λεπτά υψηλότερα. Την ίδια ώρα πάντως οι πραγματικές τιμές της αμόλυβδης τραβούν την ανηφόρα και οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμα και με μεγάλες διαφορές τιμών σε πρατήρια των ίδιων εταιρειών που τα χωρίζει μικρή απόσταση, οι οποίες φθάνουν έως και τα 19 λεπτά το λίτρο (από τη μέση τιμή χώρας). Χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών καυσίμων, η αμόλυβδη βενζίνη έφτασε να πωλείται έως και 1,240 ευρώ το λίτρο στις Κυκλάδες, 1,219 ευρώ το λίτρο στα Ιωάννινα, 1,2 ευρώ το λίτρο στα Δωδεκάνησα, 1,199 ευρώ στο Λασίθι και 1,198 ευρώ στον Νόμο Λάρισας.

Και ενώ οι μετακινήσεις έχουν γίνει πλέον ακριβή υπόθεση λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα, οι καταναλωτές αναγκάζονται να πληρώσουν εν όψει των καλοκαιρινών τους διακοπών… καραβίσιους τους καφέδες, το εμφιαλωμένο νερό, τα σάντουιτς και τα αναψυκτικά, σε πλοία, αεροδρόμια, σταθμούς τρένων και λεωφορείων αλλά και αρχαιολογικούς χώρους, με «καπέλα» στις τιμές που ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και το 150%.

Κάτω από τα μάτια των ελεγκτών του υπουργείου Ανάπτυξης και παρά την εντολή προς τις Νομαρχίες για αυστηρούς ελέγχους, αρκετοί είναι οι επιτήδειοι που άρχισαν ήδη να εφαρμόζουν τα συνηθισμένα κόλπα τους σε καντίνες και κυλικεία. Ενδεικτικό είναι το ότι σε αρκετά κυλικεία πλοίων εφαρμόζεται για μία ακόμη χρονιά η τακτική του μικρού και του μεγάλου ποτηριού που καθιστά την τιμή του φραπέ ακόμα και 100% ακριβότερη σε σχέση με την τιμή διατίμησης του υπουργείου Ανάπτυξης. Όσο για το εμφιαλωμένο νερό το μικρό μπουκάλι είναι εξαφανισμένο, όπως και τα τοστ μόνο με ζαμπόν και τυρί. Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη οι μονοί καφέδες, πλην του εσπρέσο, πρέπει να πωλούνται σε τιμές μέχρι 1,60 ευρώ. Οι καταναλωτές το αγνοούν και οι επιχειρηματίες τούς διαθέτουν καφέδες σε μεσαίες ή μεγαλύτερες συσκευασίες αυξάνοντας τις τιμές στα 2,50 ή ακόμη και στα 3,2 ευρώ.

Σε αρχαιολογικούς χώρους πλανόδιοι πωλητές φτάνουν να πωλούν το μικρό μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού ακόμα και 1,5 ευρώ, όταν σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του υπουργείου Ανάπτυξης η τιμή του είναι 0,5 ευρώ. Ανάλογες καταγγελίες δέχονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ κρούσματα κερδοσκοπίας σημειώνονται και σε κυλικεία που λειτουργούν σε πλαζ.

Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη τα κυλικεία των πλοίων στις θέσεις Β, Γ και τουριστική, στα τρένα, στους σταθμούς λεωφορείων, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε πλαζ που ανήκουν σε δήμους ή στο Δημόσιο, σε αεροδρόμια, θέατρα και κινηματογράφους οι τιμές που ισχύουν για 9 προϊόντα που βρίσκονται σε διατίμηση είναι: εμφιαλωμένο νερό 500 ml έως 0,5 ευρώ, εμφιαλωμένο νερό 750 ml έως 0,7 ευρώ, τοστ με ζαμπόν και τυρί 1,80 ευρώ, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί 1, 70 ευρώ, καφές μονός ελληνικός, γαλλικός ή στιγμιαίος 1,60 ευρώ, εσπρέσο 1,70 ευρώ και τσάι 1,5 ευρώ. Οι τιμές αυτές είναι με ΦΠΑ, ισχύουν μόνο για όσους σερβίρονται όρθιοι στα κυλικεία, ενώ οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν σε ορατή θέση αναρτημένο τον τιμοκατάλογο και να διαθέτουν στους καταναλωτές τα συγκεκριμένα προϊόντα. Πάντως παρ΄ ότι η αγορανομική διάταξη επιβάλλει την ανάρτηση τιμοκαταλόγου και τη διάθεση των υπό διατίμηση ειδών, η αναζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών μοιάζει με το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.

28 Ιουλίου, 2009 Posted by | 2009, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ, ΒΕΝΖΙΝΗ | , , , , , , , | Σχολιάστε

Μονοπωλιακές πρακτικές: Η περίπτωση της INTEL

Πρόστιμο-ρεκόρ 1,06 δισ. ευρώ επέβαλε στην Intel η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Intel τιμωρήθηκε με το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού, ύψους 1,06 δισ. ευρώ, λόγω των αθέμιτων μέσων με τα οποία προσπαθούσε επί πέντε χρόνια να αποκλείσει από την αγορά τον μεγάλο ανταγωνιστή της AMD.
«Δεδομένου ότι η Intel έβλαψε εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές δρώντας εσκεμμένα για να κρατήσει τους ανταγωνιστές εκτός αγοράς για περισσότερο από πέντε χρόνια, το μέγεθος του προστίμου δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη» δήλωσε η επίτροπος Ανταγωνισμού Νέλι Κρος σε συνέντευξη Τύπου.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κολοσσός των ημιαγωγών πλήρωνε τους κατασκευαστές ημιαγωγών για να καθυστερούν ή να ακυρώνουν την παραγωγή προϊόντων με επεξεργαστές της AMD και τους προσέφερε επίσης παράνομες επιστροφές ποσών ώστε να χρησιμοποιούν μόνο δικά της τσιπ.
Πλήρωνε επίσης μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων ώστε να μην πουλά συστήματα με επεξεργαστές του ανταγωνιστή της.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intel κ. Paul Otellini, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές της Intel:
«Η Intel εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε αυτή την απόφαση. Πιστεύουμε ότι η απόφαση είναι λανθασμένη και ότι αγνοεί την πραγματικότητα που επικρατεί στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά των μικροεπεξεργαστών, μια αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς καινοτομίες, βελτίωση των επιδόσεων των προϊόντων και χαμηλότερες τιμές. Οι καταναλωτές δεν έχουν υποστεί καμία απολύτως βλάβη. Η Intel θα καταθέσει έφεση εναντίον της συγκεκριμένης απόφασης.»

«Πιστεύουμε ότι οι επιχειρηματικές μας πρακτικές δεν παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το φυσικό αποτέλεσμα σε μια ανταγωνιστική αγορά που διαθέτει μόνο δύο κύριους προμηθευτές είναι όταν ένας εκ των δύο πραγματοποιεί την πώληση, αυτή να χάνεται από τον άλλο. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε αγνόησε, είτε αρνήθηκε να αξιολογήσει σημαντικό αποδεικτικό υλικό, το οποίο καταρρίπτει τους ισχυρισμούς που περιέχονται σε αυτή την απόφαση. Πιστεύουμε ότι το υλικό αυτό καταδεικνύει ότι η αγορά ανταμείβει τις επιχειρήσεις που έχουν καλή απόδοση.»

«Η Intel δεν πουλά ποτέ προϊόντα κάτω από το κόστος. Παράλληλα όμως, επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, στις μεθόδους παραγωγής και στην ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογίας. Ο συνδυασμός των ανωτέρω μας δίνει τη δυνατότητα, σε μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά, να προσφέρουμε τα προϊόντα μας με μειωμένες τιμές, μετακυλώντας σε όλους τους καταναλωτές μας τα οφέλη που προέρχονται από το γεγονός ότι είμαστε ο κατασκευαστής με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής μικροεπεξεργαστών στον κόσμο.»

«Παρά την ισχυρή μας πεποίθηση για την ορθότητα όσων υποστηρίζουμε, κατά τη φάση της διαδικασίας έφεσης σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή ώστε να είμαστε σε συμμόρφωση με την απόφασή της. Τέλος, δεν θα πρέπει να υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι η Intel θα συνεχίσει να επενδύει σε προϊόντα και σε τεχνολογίες που θα επιτρέπουν να παρέχουμε στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο τους καλύτερους σε επιδόσεις επεξεργαστές του κλάδου, στις χαμηλότερες τιμές.» Δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία θα προσφύγει κατά της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Εφετείο. «Πιστεύουμε ότι η απόφαση είναι λανθασμένη και αγνοεί την πραγματικότητα μιας άκρως ανταγωνιστικής αγοράς μικροεπεξεργαστών» υποστήριξε.
Το πρόστιμο που επιβλήθηκε αντιστοιχεί στο 4,15% του τζίρου της Ιntel για το 2008 και είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ σε μεμονωμένη εταιρεία: ξεπερνά τα 896 εκατ. ευρώ που κλήθηκε πέρυσι να πληρώσει η υαλοβιομηχανία Saint-Gobain, καθώς και το πρόστιμο των 497 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε το 2004 στη Microsoft για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (το ποσό εκτινάχθηκε αργότερα σχεδόν στο ένα δισ. ευρώ λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας).
Ανακοινώνοντας την απόφασή της η Επιτροπή αναφέρθηκε σε ανάλογες αποφάσεις κατά της Intel από τις επιτροπές Ανταγωνισμού της Ιαπωνίας και της Κορέας.
Ο κολοσσός των ημιαγωγών αντιμετωπίζει επίσης αγωγή που κατέθεσε εις βάρος της η AMD στις ΗΠΑ και θα εκδικαστεί το 2010.

Μονοπωλιακές πρακτικές
Η περίπτωση της INTEL
Πρόστιμο-ρεκόρ 1,06 δισ. ευρώ επέβαλε στην Intel η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Intel τιμωρήθηκε με το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού, ύψους 1,06 δισ. ευρώ, λόγω των αθέμιτων μέσων με τα οποία προσπαθούσε επί πέντε χρόνια να αποκλείσει από την αγορά τον μεγάλο ανταγωνιστή της AMD.
«Δεδομένου ότι η Intel έβλαψε εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές δρώντας εσκεμμένα για να κρατήσει τους ανταγωνιστές εκτός αγοράς για περισσότερο από πέντε χρόνια, το μέγεθος του προστίμου δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη» δήλωσε η επίτροπος Ανταγωνισμού Νέλι Κρος σε συνέντευξη Τύπου.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κολοσσός των ημιαγωγών πλήρωνε τους κατασκευαστές ημιαγωγών για να καθυστερούν ή να ακυρώνουν την παραγωγή προϊόντων με επεξεργαστές της AMD και τους προσέφερε επίσης παράνομες επιστροφές ποσών ώστε να χρησιμοποιούν μόνο δικά της τσιπ.
Πλήρωνε επίσης μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων ώστε να μην πουλά συστήματα με επεξεργαστές του ανταγωνιστή της.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intel κ. Paul Otellini, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές της Intel:
«Η Intel εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε αυτή την απόφαση. Πιστεύουμε ότι η απόφαση είναι λανθασμένη και ότι αγνοεί την πραγματικότητα που επικρατεί στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά των μικροεπεξεργαστών, μια αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς καινοτομίες, βελτίωση των επιδόσεων των προϊόντων και χαμηλότερες τιμές. Οι καταναλωτές δεν έχουν υποστεί καμία απολύτως βλάβη. Η Intel θα καταθέσει έφεση εναντίον της συγκεκριμένης απόφασης.»

«Πιστεύουμε ότι οι επιχειρηματικές μας πρακτικές δεν παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το φυσικό αποτέλεσμα σε μια ανταγωνιστική αγορά που διαθέτει μόνο δύο κύριους προμηθευτές είναι όταν ένας εκ των δύο πραγματοποιεί την πώληση, αυτή να χάνεται από τον άλλο. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε αγνόησε, είτε αρνήθηκε να αξιολογήσει σημαντικό αποδεικτικό υλικό, το οποίο καταρρίπτει τους ισχυρισμούς που περιέχονται σε αυτή την απόφαση. Πιστεύουμε ότι το υλικό αυτό καταδεικνύει ότι η αγορά ανταμείβει τις επιχειρήσεις που έχουν καλή απόδοση.»

«Η Intel δεν πουλά ποτέ προϊόντα κάτω από το κόστος. Παράλληλα όμως, επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, στις μεθόδους παραγωγής και στην ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογίας. Ο συνδυασμός των ανωτέρω μας δίνει τη δυνατότητα, σε μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά, να προσφέρουμε τα προϊόντα μας με μειωμένες τιμές, μετακυλώντας σε όλους τους καταναλωτές μας τα οφέλη που προέρχονται από το γεγονός ότι είμαστε ο κατασκευαστής με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής μικροεπεξεργαστών στον κόσμο.»

«Παρά την ισχυρή μας πεποίθηση για την ορθότητα όσων υποστηρίζουμε, κατά τη φάση της διαδικασίας έφεσης σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή ώστε να είμαστε σε συμμόρφωση με την απόφασή της. Τέλος, δεν θα πρέπει να υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι η Intel θα συνεχίσει να επενδύει σε προϊόντα και σε τεχνολογίες που θα επιτρέπουν να παρέχουμε στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο τους καλύτερους σε επιδόσεις επεξεργαστές του κλάδου, στις χαμηλότερες τιμές.» Δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία θα προσφύγει κατά της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Εφετείο. «Πιστεύουμε ότι η απόφαση είναι λανθασμένη και αγνοεί την πραγματικότητα μιας άκρως ανταγωνιστικής αγοράς μικροεπεξεργαστών» υποστήριξε.
Το πρόστιμο που επιβλήθηκε αντιστοιχεί στο 4,15% του τζίρου της Ιntel για το 2008 και είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ σε μεμονωμένη εταιρεία: ξεπερνά τα 896 εκατ. ευρώ που κλήθηκε πέρυσι να πληρώσει η υαλοβιομηχανία Saint-Gobain, καθώς και το πρόστιμο των 497 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε το 2004 στη Microsoft για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (το ποσό εκτινάχθηκε αργότερα σχεδόν στο ένα δισ. ευρώ λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας).
Ανακοινώνοντας την απόφασή της η Επιτροπή αναφέρθηκε σε ανάλογες αποφάσεις κατά της Intel από τις επιτροπές Ανταγωνισμού της Ιαπωνίας και της Κορέας.
Ο κολοσσός των ημιαγωγών αντιμετωπίζει επίσης αγωγή που κατέθεσε εις βάρος της η AMD στις ΗΠΑ και θα εκδικαστεί το 2010.

17 Ιουλίου, 2009 Posted by | 2009, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ | , , , , , , | 1 σχόλιο

Για εναρμονισμό τιμών κατηγορούνται κατασκευαστές οθονών LCD

14/7/2009 10:09:15 πμ H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί μεγάλους κατασκευαστές πάνελ υγρών κρυστάλλων, ανάμεσά τους η Philips και η LG, για εναρμονισμό τιμών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατονόμασε όλες τις εταιρείες στις οποίες απήγγειλε κατηγορίες και περιορίστηκε να δηλώσει ότι πρόκειται για κατασκευαστές μεγάλων οθονών LCD, που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές και τηλεοπτικούς δέκτες, και μικρότερων οθονών για κινητά, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και Mp3 players.

Την είδηση επιβεβαίωσε η ολλανδική Royal Philips Electronics NV, η οποία δήλωσε ότι θα «αντισταθεί σθεναρά» στις κατηγορίες ότι συμμετείχε στο ίδιο καρτέλ με την LG της Νοτίου Κορέας. Η Philips είχε μετοχές της LG Display, πούλησε όμως τις τελευταίες τον περασμένο Μάρτιο.

Η αντιμονοπωλιακή έρευνα της Κομισιόν ξεκίνησε το 2006, έπειτα από αντίστοιχες έρευνες στη Νότιο Κορέα και την Ιαπωνία και σχεδόν ταυτόχρονα με ανάλογη έρευνα που διατάχθηκε στις ΗΠΑ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η LG, η Sharp. η Chunghwa Picture Tubes και η Hitachi Displays παραδέχτηκαν ότι εναρμόνιζαν τις τιμές τους και κατέβαλαν πρόστιμα περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Πηγή: http://www.LawNet.gr

14 Ιουλίου, 2009 Posted by | 2008 | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Θερινές εκπτώσεις από Τετάρτη 15 Ιουλίου έως και Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009

Σε καύσωνα εκπτώσεων εισέρχεται η ελληνική αγορά από τις 15 Ιουλίου, οπότε αρχίζει επίσημα η εκπτωτική περίοδος του φετινού καλοκαιριού. Οι λιανέμποροι ετοιμάζουν πυρετωδώς τις επιγραφές που θα αναρτήσουν στις βιτρίνες τους, προκειμένου να ανακοινώσουν πτώση- που σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι κατακόρυφη- τιμών, σε μεγάλη μάλιστα γκάμα προϊόντων. Οι τιμές πέφτουν φέτος ακόμα και κατά 70%, ενώ οι εκπτώσεις σε προϊόντα και κατηγορίες που παραδοσιακά δεν ξεπερνούσαν το 30%, θα φτάσουν φέτος ακόμα και σε 50%.

14% κάτω ο τζίρος στο τετράμηνο

Για τους εμπόρους που βλέπουν τον τζίρο τους να μειώνεται λόγω της οικονομικής κρίσης, οι εκπτώσεις αποτελούν ευκαιρία να τονώσουν το αγοραστικό ενδιαφέρον των καταναλωτών. Άλλωστε, ο τζίρος στο λιανεμπόριο τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους έχει μειωθεί κατά 14%, ενώ η βουτιά συνεχίστηκε και τους επόμενους δύο μήνες- όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς- παρά τις συνεχείς προσφορές. Μειώνοντας τις τιμές κατά υψηλά ποσοστά από την ερχόμενη Δευτέρα (επισήμως οι εκπτώσεις αρχίζουν 15 Ιουλίου), οι έμποροι επιδιώκουν παράλληλα να διαφοροποιήσουν τις επίσημες εκπτώσεις από το μπαράζ των προσφορών που παρουσίαζε σε συνεχή βάση η ελληνική αγορά από τον περασμένο Δεκέμβριο. Άλλωστε, ακόμη και αυτές τις ημέρες υπάρχουν- μετά την άρση της σχετικής απαγόρευσης- προσφορές, σε ποσοστά μάλιστα μέχρι και 40%.

Εκπτώσεις έως και -70%

Μετά το μπαράζ προσφορών με μειώσεις τιμών που έφτασαν το 50% , ο εμπορικός κόσμος εναποθέτει πλέον τις ελπίδες του για αναθέρμανση της αγοράς, στις επίσημες εκπτώσεις από τις 15 του μήνα.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίες προαναγγέλλουν μειωμένες τιμές στα:

Είδη ένδυσης -50% έως -70%
Είδη υπόδησης -30% έως -50%
Ηλεκτρικά είδη -25% έως -30%
Είδη σπιτιού -25% έως -50%

Καθίζηση πωλήσεων

Μόνο το Μάιο, η πτώση των πωλήσεων ιδίως στην ένδυση και την υπόδηση άγγιξε το 30% ενώ στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών το 25%.

Με την καταναλωτική ζήτηση στο ναδίρ, μπαράζ προσφορών σε όλους τους κλάδους του λιανεμπορίου έχει αρχίσει να εκδηλώνεται, στην προσπάθεια των έμπορων να ξορκίσουν την ύφεση και να ανατρέψουν την μεγάλη πτώση των πωλήσεων που εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 15% έως 30% μέχρι τον Σεπτέμβρη.

Μάλιστα δεν είναι τυχαίο, όπως λένε οι έμποροι, ότι το 90% του εμπορεύματος των μικρών καταστημάτων πουλήθηκε χάρη στις έως τώρα προσφορές.

Αν πριν από μερικά χρόνια το αίτημα για επανεξέταση του πλαισίου που διέπει τις εκπτώσεις φαινόταν εκ του πονηρού τώρα πλέον υπαγορεύεται από τις συνθήκες λένε οι έμποροι. Η νομοθετική πρωτοβουλία για κατάργηση της απαγόρευσης των προσφορών ένα μήνα πριν τις θερινές εκπτώσεις , παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε , τόνωσε την αγορά και επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα της επιμήκυνσης των εκπτώσεων.

Με τις πωλήσεις στο σύνολο του λιανεμπορίου να πέφτουν κατά 15% τον Απρίλιο , το στοίχημα του εμπορικού κόσμου τώρα είναι να ανακοπεί η ύφεση το επόμενο δίμηνο.

Το Nέο ΙΝΚΑ λοιπόν εφιστά την προσοχή στο καταναλωτικό κοινό στα ακόλουθα:

Το προϊόν στο οποίο ισχύει η έκπτωση, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται:
Η αρχική τιμή του προϊόντος
Η ποσοστιαία μεταβολή επί της % της αρχικής τιμής.
Η τελική τιμή του προϊόντος.
Σύνηθες φαινόμενο των εμπόρων είναι:
Η αναγραφή τιμής προϊόντων υψηλότερης της πραγματικής.
Η διάθεση στην κατανάλωση ειδών β’ διαλογής, τα οποία έχουν αγοραστεί για αυτόν τον σκοπό.

Το Nέο ΙΝΚΑ συμβουλεύει τους καταναλωτές:

Καταγράψτε τις ανάγκες σας: Πριν βγείτε στην αγορά θα πρέπει να έχετε αξιολογήσει και καταγράψει τις ανάγκες σας. Δίχως ανάλογη προετοιμασία, το πιθανότερο είναι να αγοράσετε κάτι το οποίο μάλλον περιττό θα κριθεί παρά ουσιαστικά χρήσιμο και αναγκαίο.

Προσοχή στις βιτρίνες των καταστημάτων: Οι βιτρίνες των καταστημάτων δεν πρέπει να αλλάξουν, ώστε να είμαστε σε θέση να κάνουμε συγκρίσεις και σωστή επιλογή ειδών και τιμών. Η αλλαγή της βιτρίνας, λόγω εκπτώσεων πρέπει να μας προβληματίζει, ως καταναλωτές, διότι, είναι πιθανό να έχουν τοποθετηθεί υποβαθμισμένα προϊόντα, ή να έχουν αλλάξει οι θέσεις των εμπορευμάτων, ώστε να μην έχουμε σημεία αναφοράς, για σύγκριση τιμών.

Να αντιμετωπίζετε με επιφυλακτικότητα τις μεγάλες εκπτώσεις: Εξετάστε την ποιότητα και την τιμή των προϊόντων και να κάνετε πάντα σύγκριση τιμών ιδίων προϊόντων από κατάστημα σε κατάστημα πριν προβείτε στην επιθυμητή αγορά.

Μην αγοράζετε προϊόντα επειδή είναι φθηνά: Τέτοια λογική μπορεί να αποβεί μοιραία για την υποτιθέμενη σωστή διαχείριση χρήματος που θέλουμε να κάνουμε. Τα προϊόντα θα είναι περιττά όσο φθηνά και αν είναι.

Προτιμάτε εποχιακά είδη: Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, μπορείτε να επωφεληθείτε κυρίως από εποχιακά είδη (ένδυσης – υπόδησης), τα οποία θα τα βρείτε φθηνότερα παρά από είδη οικιακής χρήσεως, ηλεκτρονικές συσκευές, εξοπλισμό, έπιπλα. Οι τιμές αυτών των προϊόντων αυξομειώνονται καθ’ όλη την διάρκεια τους έτους. Έτσι μπορείτε να πετύχετε μια συμφέρουσα τιμή στα ανάλογα προϊόντα σε όλη την διάρκεια του χρόνου και όχι απαραίτητα σε περίοδο εκπτώσεων.

Πιστωτικές Κάρτες: Ειδικά την περίοδο των εκπτώσεων οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα φειδωλοί στην χρήση πιστωτικών καρτών, αφού η υπερχρέωση πλέον αυτών των καρτών αποτελεί την μεγαλύτερη πληγή για τα περισσότερα νοικοκυριά. Προσοχή λοιπόν στην υπερχρέωση των πιστωτικών καρτών!

Απόδειξη: Μην ξεχνάτε ποτέ να ζητάτε την απόδειξη που συνοδεύει τις αγορές σας. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις αγορές μας βαραίνει πρωτίστως εμάς τους ίδιους.

13 Ιουλίου, 2009 Posted by | 2009, ΑΓΟΡΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ | , , , , | 3 Σχόλια

Οι απάτες στα ΑΤΜ δεν πάνε διακοπές

Θερινό κύμα απατών χτυπά και φέτος τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς οι επιτήδειοι βρίσκουν έδαφος κατά την καλοκαιρινή περίοδο για να αυξήσουν τη λεία τους, με παλιά και νέα κόλπα.

Κάθε χρόνο, περίπου 5 εκατ. ευρώ πέφτουν στα χέρια απατεώνων που στήνουν e-απάτες στην Ελλάδα, τόσο στα ΑΤΜ των τραπεζών όσο και στα συστήματα e-banking. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, δεδομένου ότι αρκετές συναλλαγές διενεργούνται σε «απροστάτευτα» ΑΤΜ που βρίσκονται εκτός καταστημάτων, σε παραθεριστικά κέντρα, ο κίνδυνος για τους ανυποψίαστους είναι πολύ μεγαλύτερος.

Μάλιστα φέτος, οι επιτήδειοι έχουν σκαρφιστεί νέα κόλπα προκειμένου να αποσπούν την προσοχή των συναλλασσομένων και να κάνουν παράνομες συναλλαγές στα ΑΤΜ. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εξέδωσε ανακοίνωση εφιστώντας την προσοχή όλων στο κόλπο με το χαρτονόμισμα.

Το νέο κόλπο
Ο νέος τρόπος κλοπής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ως εξής:

Τη στιγμή που ο κάτοχος της κάρτας διενεργεί συναλλαγή σε ΑΤΜ, ομάδα δραστών, αφού προηγουμένως έχει δει τον μυστικό αριθμό (pin) της κάρτας κατά την πληκτρολόγησή του από τον κάτοχο, του αποσπά την προσοχή ρίχνοντας κάτω ένα χαρτονόμισμα.

Στη συνέχεια ένας από τους δράστες πείθει τον συναλλασσόμενο να απομακρυνθεί από το ΑΤΜ προκειμένου να πάρει το χαρτονόμισμα που δήθεν του έπεσε, ενώ άλλος δράστης, συνεργός του πρώτου, αφαιρεί την κάρτα από το ΑΤΜ. Στις περισσότερες των περιπτώσεων και προκειμένου να μην αντιληφθεί εγκαίρως ο πελάτης την κλοπή της κάρτας του, οι δράστες τοποθετούν στην υποδοχή κλεμμένη κάρτα άλλου πελάτη. Και ενώ ο πελάτης απομακρύνεται ήσυχος από το ΑΤΜ, οι δράστες σχεδόν την ίδια στιγμή κάνουν παράνομες αναλήψεις έχοντας στα χέρια τους κάρτα και pin.

Πώς να προστατευθείτε

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη νέα μορφή απάτης, συμβουλεύουμε τους συναλλασσομένους τα εξής:

● Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της συναλλαγής ο επόμενος πελάτης βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας ώστε να μην μπορεί να δει τι πληκτρολογείτε.

● Μην επιτρέπετε σε κανένα να σας πλησιάζει και να αποσπά με οποιοδήποτε τρόπο την προσοχή σας.

● Ελέγχετε μετά τη συναλλαγή σας, αν η κάρτα που παραλαμβάνετε από το ΑΤΜ είναι η δική σας.

● Δηλώστε αμέσως το περιστατικό στην τράπεζα, στα τηλέφωνα που εμφανίζονται στην οθόνη του ΑΤΜ.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, αρκεί οι πελάτες να τηρούν μερικούς βασικούς κανόνες ασφαλείας προκειμένου να προστατευθούν σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, σε κάθε συναλλαγή στα ΑΤΜ ο πελάτης πρέπει να καλύπτει το πληκτρολόγιο- είτε με ένα χαρτί είτε με το χέρι του- ενώ εισάγει τον προσωπικό κωδικό του και να μην έχει μαζί με την κάρτα του το pin. Επιπλέον, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να προτιμά μηχανήματα που βρίσκονται μέσα σε τραπεζικά καταστήματα και όχι ΑΤΜ σε εξωτερικούς χώρους.

1 Ιουλίου, 2009 Posted by | 2009, ΤΡΑΠΕΖΕΣ | Σχολιάστε

Nέα τουρκική λίρα – Προσοχή !!!

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας έθεσε σε κυκλοφορία, με την έλευση του 2009, το νέο νόμισμα της χώρας, την τουρκική λίρα (TL), που αντικαθιστά τη νέα τουρκική λίρα (YTL).

Τα νέα χαρτονομίσματα και νομίσματα, που φέρουν την ονομασία τουρκική λίρα και κουρούς αντίστοιχα, έχουν τεθεί σε κυκλοφορία , με νέα σχέδια, νέο μέγεθος και ενισχυμένα στοιχεία ασφάλειας για την πιστότητά τους.

Η αλλαγή αυτή όμως δεν έχει γίνει χωρίς παρατράγουδα και αυτό λόγω της εκπληκτικής ομοιότητας που έχει με το νόμισμα των 2 ευρώ. Η νέα τουρκική λίρα που κυκλοφορεί έχει το ίδιο σχήμα και μέγεθος με το νόμισμα των 2 ευρώ και το νόμισμα των 0,50 έχει το ίδιο σχήμα και μέγεθος με το νόμισμα του 1 ευρώ!

Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να το μπερδέψει και να το περάσει για νόμισμα των 2 ευρώ αφού αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 16 διαφορετικές όψεις νομισμάτων και 22 διαφορετικές συλλεκτικές όψεις!!!

Στην νέα τουρκική λίρα απεικονίζεται ο Κεμάλ Ατατούρκ και η ισοτιμία της με το ευρώ είναι : 1 TRY = 0.5323 EUR. Το ερώτημα που γεννάται βέβαια είναι γιατί οι Τούρκοι αντιγράφουν το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αντιδρά. Μέχρι να απαντηθεί το Νέο ΙΝΚΑ σας συστήνει την προσοχή στις συναλλαγές σας!!!

11 Ιουνίου, 2009 Posted by | 2009, ΝΟΜΙΣΜΑ | 1 σχόλιο

Κοσμοσυρροή για τα φθηνά κλιματιστικά

Στις… 7.05 χθες το πρωί έγινε η πρώτη πώληση κλιματιστικού με επιδότηση, ενώ ως τις 6 το απόγευμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της απόσυρσης, είχαν πουληθεί πάνω από 2.000 συσκευές. Προφανώς υπήρξαν καταναλωτές που περίμεναν στην είσοδο πριν ανοίξουν τα καταστήματα, ενώ, εκτός από εκείνους που προχώρησαν σε αγορές, εκατοντάδες έσπευσαν για ερωτήσεις και σύγκριση τιμών.

Χρειάζεται προσοχή

«Παρατράγουδα» εμφανίστηκαν από ορισμένα καταστήματα που δίνουν επιπλέον έκπτωση, αλλά θέλησαν να την υπολογίσουν με τρόπο ώστε να καρπωθούν ένα μέρος της επιδότησης… Σε αυτές τις περιπτώσεις το Νέο ΙΝΚΑ σας εφιστά την προσοχή και καλεί τους καταναλωτές σε οποιαδήποτε περίπτωση αντιληφθούν κάτι τέτοιο να προχωρήσουν σε καταγγελία στο Νέο ΙΝΚΑ προκειμένου να επιληφθούμε της κατάστασης. Αρμόδιες πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης ανέφεραν ότι η τυχόν έκπτωση που δίνει το κατάστημα υπολογίζεται πρώτη στη λιανική τιμή και εν συνεχεία αφαιρείται η επιδότηση του υπουργείου. Το αποτέλεσμα για τους καταναλωτές είναι το ίδιο, όμως στην αντίθετη περίπτωση ο καταστηματάρχης θα εισέπραττε ένα μέρος της επιδότησης που πρέπει να πάει στον καταναλωτή!!!

Παράδειγμα: Αν ένα κλιματιστικό κάνει 1.000 ευρώ και το κατάστημα δίνει έκπτωση 15% (150 ευρώ) το ποσό που μένει είναι 850 ευρώ. Η επιδότηση είναι 297,5 ευρώ (35% στα 850 ευρώ) και η λιανική τιμή 552,5 ευρώ. Με την άλλη διαδικασία, η επιδότηση αυξάνεται στα 350 ευρώ (1.000 επί 35%), απομένουν 650 ευρώ, η έκπτωση περιορίζεται στα 97,5 ευρώ (650 επί 15%) και η τελική τιμή παραμένει στα 552,5 ευρώ.

Η πρώτη ημέρα εφαρμογής του προγράμματος προμηνύει επιτυχία και σύντομη εξάντληση των κονδυλίων (15 εκατ. ευρώ) που έχουν δεσμευτεί για την απόσυρση πριν από τη συμπλήρωση του εξαμήνου, που είναι η διάρκεια ισχύος του. Αν μεσολαβήσει και καύσωνας, η ζήτηση θα εκτιναχθεί περαιτέρω, καθώς η αγορά κλιματιστικών είναι έντονα εποχική. Πέρυσι πουλήθηκαν 500.000 κλιματιστικά, εφέτος η αγορά ανέμενε πτώση 20% – 25% λόγω κρίσης και η απόσυρση θα «πιάσει» 50 – 60.000 συσκευές.

Το τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα κλιματιστικά (801-11-15300) μέχρι το μεσημέρι δέχθηκε περισσότερες από 1.000 κλήσεις, ενώ 1.770 καταστήματα ηλεκτρικών (η μεγάλη πλειοψηφία) δήλωσαν συμμετοχή. Ένα ερώτημα που τέθηκε έχει γενικότερο ενδιαφέρον: Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής δεν επιτρέπεται (ακόμη και αν θέλει) να ξηλώσει το παλιό κλιματιστικό και να το παραδώσει στο κατάστημα. Η αποξήλωση είναι υποχρέωση του καταστήματος, το οποίο πρέπει να εκδώσει ειδικό παραστατικό!!!

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.allazoklima.gr) αναρτήθηκε λίστα με τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά των επιλέξιμων κλιματιστικών, εκείνων δηλαδή που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Κοστίζουν από 400 ως 2.513 ευρώ, συνεπώς η επιδότηση ξεκινά από 140 ευρώ και φθάνει μέχρι 500 που είναι το ανώτατο όριο.

11 Ιουνίου, 2009 Posted by | 2009, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ | , , , | 1 σχόλιο

Συναντώνται οι υπουργοί της Ε.Ε για τη γρίπη των χοίρων

Παγκόσμια είναι η ανησυχία από την εξάπλωση του ιού της γρίπης των χοίρων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αυξάνει το επίπεδο συναγερμού από το 4 στο 5. Την ίδια ώρα ένα νέο κρούσμα της γρίπης των χοίρων, το πρώτο στη Λατινική Αμερική εκτός Μεξικού, εντοπίστηκε στο Περού.

Συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στο κέντρο η επικεφαλής του Οργανισμού δρ. Μάργκαρετ Τσαν. Πρόκειται για μια 27χρονη γυναίκα από την Αργεντινή, που ζει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και είχε επισκεφθεί πρόσφατα το Μεξικό. Η ασθενής είχε επιβιβαστεί, την Τρίτη, σε πτήση της Copa Airlines από τον Παναμά και εξετράπη στη Λίμα καθώς η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Αργότερα το αεροσκάφος μετέβη στον προορισμό του, το Μπουένος Άιρες.
Ο υπουργός Υγείας του Περού, Όσκαρ Ουγάρτε, ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πτήσεων από το Μεξικό στο Περού, ενώ δήλωσε ότι υπάρχουν άλλα τρία ύποπτα κρούσματα στο Περού, για τα οποία πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις.

Επίσης η κυβέρνηση του Ισημερινού, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη, ότι θέτει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού.

Συγκεκριμένα απαγορεύει για περίοδο ενός μήνα στους ξένους υπηκόους, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί πρόσφατα το Μεξικό να αφιχθούν στη χώρα, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει για την αντιμετώπιση της γρίπης των χοίρων.

Επιπλέον ανέστειλε τις πτήσεις τσάρτερ από και προς το Μεξικό.

Τέλος η υπουργός Υγείας του Ισημερινού Κάρολιν Τσανγκ κήρυξε χθες κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να διοχετευτούν πρόσθετα κεφάλαια σε νοσοκομεία και κλινικές και απαγόρευσε την εισαγωγή χοίρων και χοιρινού κρέατος από το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με τα κρούσματα της γρίπης των χοίρων, η κατάσταση έχει ως εξής:

– Στο Μεξικό τουλάχιστον 159 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους πιθανότατα από τον ιό, με τις υγειονομικές αρχές της χώρας να αποδίδουν με βεβαιότητα στον ιό της γρίπης μόνο τους 9 θανάτους μέχρι στιγμής. 1.300 ασθενείς νοσηλεύονται, ενώ ακόμη 152 εξετάζονται.

Παράλληλα ο πρόεδρος του Μεξικού Φελίπε Καλδερόν απηύθυνε χθες Τετάρτη, με τηλεοπτικό του διάγγελμα, έκκληση προς τους πολίτες της χώρας να παραμείνουν όσο περισσότερο είναι εφικτό στα σπίτια τους, στην διάρκεια της μερικής αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας την οποία ανακοίνωσε η κυβέρνησή του, από την 1η έως την 5η Μαΐου, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των χοίρων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την διακοπή της λειτουργίας των μη απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών και κάλεσε τις επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων δεν είναι κρίσιμη για την οικονομία να κλείσουν για 5 ημέρες, αρχής γενομένης από αύριο Πρωτομαγιά.
– Στις ΗΠΑ, υπάρχουν τουλάχιστον 91 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ χθες επιβεβαιώθηκε ο πρώτος θάνατος ενός βρέφους 23 μηνών από το Μεξικό. Ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ζήτησε την έγκριση κονδυλίων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της κρίσης.

– Στον Καναδά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 13.

– Στη Νέα Ζηλανδία έχουν αναφερθεί 3 επιβεβαιωμένα περιστατικά.

– Στην Ελβετία ένας άνδρας νοσεί από τη γρίπη των χοίρων.font-family:Tahoma;»>- Στη Βρετανία 5 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από το ιό της γρίπης των χοίρων.

– Στην Ισπανία τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται στα 10.

– Στη Γερμανία τα περιστατικά που οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν. ανέρχονται στα 3.

– Στο Ισραήλ το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι νοσούν από τη νόσο της γρίπης των χοίρων.

Εν τω μεταξύ σήμερα οι υπουργοί υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες προκειμένου να εξετάσουν όλες τις εξελίξεις και να χαράξουν μια κοινή πολιτική όσον αφορά την αντιμετώπιση της νόσου. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο πιθανής ταξιδιωτικής οδηγίας για το Μεξικό.

30 Απριλίου, 2009 Posted by | ΥΓΕΙΑ | , , , | Σχολιάστε

Γνωρίζετε τα δικαιώματα των ασθενών;

Καρδίαν καθαρά… «Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω».

Ιπποκράτης, 4ος αιώνας π.Χ.

Ο όρκος του Ιπποκράτη αναφέρεται στην ηθική εξάσκηση της ιατρικής και δίνεται από τους ιατρούς μετά το πέρας των σπουδών τους στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου. Ο όρκος έχει πλέον ιστορική κυρίως σημασία, γιατί κάποια από τα σημεία του δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες και αξίες. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ένα κείμενο που εκφράζει την ιδεώδη σχέση ιατρού και ασθενούς και μπορεί να θεωρηθεί ο πρώτος χάρτης δικαιωμάτων του ασθενούς στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2007 εκδόθηκε στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή «Η Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών». Η Χάρτα περιλαμβάνει 14 δικαιώματα, τα οποία από κοινού έχουν στόχο να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τις εθνικές υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη.

1. Δικαίωμα για τη λήψη προληπτικών μέτρων

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα σε μια καλή υπηρεσία για την πρόληψη της ασθένειας.

2. Δικαίωμα πρόσβασης

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που οι ανάγκες της υγείας του απαιτούν. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εγγυώνται ίση πρόσβαση σε όλους, χωρίς διακρίσεις βάσει των οικονομικών πόρων, του τόπου κατοικίας, του είδους της ασθένειας ή της ώρας πρόσβασης στις υπηρεσίες.

3. Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο χρήσης τους, και σε όλα αυτά που η επιστημονική έρευνα και τεχνολογική καινοτομία καθιστούν διαθέσιμα.

4. Δικαίωμα στη συγκατάθεση

Κάθε άτομο δικαιούται να έχει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, που θα μπορούσε να το βοηθήσει να συμμετάσχει ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία του. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε διαδικασία και θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιστημονική έρευνα.

5. Δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα μεταξύ των διαφορετικών θεραπευτικών επιλογών και των παρόχων αυτών με βάση τις κατάλληλες πληροφορίες.

6. Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στο απόρρητο

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στο απόρρητο των προσωπικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και τις πιθανές διαγνωστικές ή θεραπευτικές επιλογές, καθώς και την προστασία της ιδιωτικής ζωής του κατά την εκτέλεση των διαγνωστικών εξετάσεων, των επισκέψεων στον ιατρό και των φαρμακευτικών/χειρουργικών θεραπειών, γενικότερα.

7. Δικαίωμα στον σεβασμό του χρόνου του ασθενούς

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την απαραίτητη θεραπεία μέσα σε άμεση και συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το δικαίωμα αυτό ισχύει σε κάθε φάση της θεραπείας.

8. Δικαίωμα στην τήρηση των προτύπων ποιότητας

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, με βάση τις προδιαγραφές και την ακριβή τήρηση των προδιαγραφών.

9. Δικαίωμα στην ασφάλεια

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να είναι ελεύθερο από τις βλαβερές συνέπειες που προκαλούνται από την κακή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, την ιατρική αμέλεια και λάθη και το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και τις θεραπείες που πληρούν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας.

10. Δικαίωμα στην καινοτομία

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ανεξάρτητα από τις οικονομικές σκοπιμότητες.

11. Δικαίωμα στην αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας και πόνου

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αποφύγει, στο πλαίσιο του δυνατού, τον πόνο και την ταλαιπωρία σε κάθε φάση της ασθένειάς του.

12. Δικαίωμα στην εξατομικευμένη θεραπεία

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα σε διαγνωστικά ή θεραπευτικά προγράμματα, τα οποία να είναι προσαρμοσμένα όσο το δυνατόν περισσότερο στις ατομικές του ανάγκες.

13. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται, όταν έχει υποστεί βλάβη και έχει το δικαίωμα να λάβει μια απάντηση ή άλλες πληροφορίες.

14. Δικαίωμα αποζημίωσης

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει επαρκή αποζημίωση μέσα σε ένα εύλογα σύντομο χρονικό διάστημα, οποτεδήποτε υποστεί σωματική, ψυχολογική ή ηθική βλάβη που προκλήθηκε από μια υπηρεσία υγείας.

29 Απριλίου, 2009 Posted by | ΥΓΕΙΑ | , , , , | Σχολιάστε

Η γρίπη των χοίρων!!!

Ξαφνικά και από το πουθενά ένας νέος ιός γρίπης, που μέχρι σήμερα δεν είχε ποτέ ευρεθεί και παρατηρηθεί βρίσκεται στο προσκήνιο και απειλεί την ανθρωπότητα με μια πανδημία, που θα έχει ανυπολόγιστες σήμερα συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή.

Ο αποκληθείς ιός της γρίπης των χοίρων, που στην πραγματικότητα φέρεται να αποτελεί μείξη στελεχών ιών ανθρώπου, χοίρου και πτηνών εξαπλώνεται ταχύτατα σε πολλές χώρες του πλανήτη, σε μία χρονική περίοδο μη ευνοϊκή για την εξάπλωση τέτοιων ιών.

Πολλά γράφονται στο διαδίκτυο και στον διεθνή τύπο, δεν τα υιοθετούμε, αλλά θέτουμε τα ερωτήματα επ’ αυτών στις αρμόδιες αρχές και ζητούμε επιτακτικά απαντήσεις;

Το Νέο ΙΝΚΑ αφού θέσει αμέσως κατωτέρω τα μέτρα ατομικής προφύλαξης για να ενημερώσει το ελληνικό κοινό, υποβάλλει κατωτέρω σημαντικά ερωτήματα προς την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και τις διεθνείς αρχές.

Μέτρα Ατομικής Προφύλαξης

Τι είναι η γρίπη των χοίρων;

Η γρίπη των χοίρων είναι μία ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος των χοίρων που προκαλείται από τον ιό Α της γρίπης και μπορεί να προκαλέσει και ξέσπασμα επιδημίας. Η έρευνες έχουν αποδείξει ότι η γρίπη των χοίρων είναι κολλητική από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εν τούτοις, δεν είναι ακόμη γνωστός ο βαθμός ευκολίας με τον οποίο μεταδίδεται η νόσος.

Ποιά είναι τα συμπτώματα στον άνθρωπο;

Τα συμπτώματα στον ανθρώπινο οργανισμό είναι παρόμοια με εκείνα της κοινής γρίπης. Και περιλαμβάνουν, πυρετό, βήχα, ερεθισμένο λαιμό, κρυάδες. Πονοκεφάλους και αδιαθεσία. Σε ορισμένους ανθρώπους έχουν αναφερθεί συμπτώματα διάρροιας και εμετού. Στο παρελθόν όπως και τώρα έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους από την νόσο. Όπως η απλή γρίπη έτσι και των χοίρων μπορεί να επιβαρύνει δραματικά την υγεία ήδη επιβαρυμένων οργανισμών.

Πώς εξαπλώνεται η γρίπη;

Η εξάπλωση του ιού (H1N1) γίνεται με τον τρόπο που συμβαίνει και στην απλή γρίπη, δηλαδή μέσω φταρνίσματος και βήχα. Πολλές φορές άνθρωποι προσβάλλονται από το ιό όταν ακουμπούν μία επιφάνεια που έχει μολυνθεί και μετά βάζουν το χέρι στο στόμα τους.

Πώς γίνεται η μεταφορά της νόσου;

Οι ήδη μολυσμένοι ασθενείς μπορούν να κολλήσουν άλλους από την 1η μέρα που και οι ίδιοι κολλήσουν, χωρίς καν να έχουν ξεκινήσει τα συμπτώματα, μέχρι και την έβδομη μέρα μετά την προσβολή τους από τον ιό.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να κολλήσει κάποιον άλλο πριν καν αντιληφθεί ότι και ο ίδιος έχει προσληφθεί από τον ιό.

Πώς θα αποφύγω να κολλήσω;

Το σημαντικότερο είναι να πλένουμε συχνά τα χέρια μας απολυμαίνοντας τα με οινόπνευμα, να κοιμόμαστε καλά, να είμαστε ενεργητικοί, να πίνουμε πολλά υγρά και να τρεφόμαστε υγιεινά.

Αποφύγετε την κοντινή επαφή με ανθρώπους που είναι ασθενείς.

Υπάρχουν φάρμακα που καταπολεμούν την γρίπη των χοίρων;

Υπάρχουν. Υπάρχουν ειδικά αντιβιοτικά που καταπολεμούν την εξάπλωση του ιού στο οργανισμό σας . Εάν αρρωστήσετε μπορείτε να θεραπευτείτε με την σωστή αγωγή.

Η έγκαιρη διάγνωση και λήψη φαρμάκων είναι σωτήριες.

Πόσο καιρό ζει ο ιός εκτός σώματος;

Οι ιοί και τα βακτήρια παραμένουν ζωντανά για 2 ώρες εκτός οργανισμού σε επιφάνειες τραπεζιών, πόμολων και γραφείων. Το συχνό πλύσιμο των χεριών απομακρύνει τον κίνδυνο μολύνσεων.

Τι μπορώ να κάνω για να προστατευτώ;

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εμβόλιο που να μας προστατεύει από την γρίπη των χοίρων, υπάρχουν όμως οι παρακάτω συμβουλές που μπορούν να είναι σωτήριες.

1. Καλύψτε την μύτη και το στόμα σας όταν φταρνίζεστε. Πετάξτε αμέσως το χαρτομάντιλο.

2. Πλύνετε τα χέρια σας αμέσως μετά.

3. Αποφύγετε να αγγίζετε την μύτη τα μάτια και το στόμα σας. Τα μικρόβια εξαπλώνονται γρήγορα μα αυτόν τον τρόπο.

4. Αποφύγετε την επαφή με άρρωστους ανθρώπους.

5. Εάν μολυνθείτε μην πάτε στην δουλειά ή στο γραφείο.

Τι να κάνω εάν παρατηρήσω τα συμπτώματα;

Εάν παρατηρήσετε τα συμπτώματα στον εαυτό σας και έχετε επισκεφτεί περιοχές που υπάρχει ξέσπασμα του ιού, επικοινωνήστε κατευθείαν με το γιατρό σας και επισκεφτείτε νοσοκομείο.

Στην περίπτωση των παιδιών πρέπει να ανησυχήσετε όταν παρατηρήσετε:

Δύσκολη αναπνοή, υπνηλία και επίμονο πυρετό.

Μπορεί ο άνθρωπος να κολλήσει την γρίπη από την κατανάλωση κρέατος;

Όχι. Η γρίπη των χοίρων δεν εξαπλώνεται μέσω της κατανάλωσης χοιρινού κρέατος και υποπροϊόντων του.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΝΚΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

Πολλά γράφονται στο διαδίκτυο και στον διεθνή τύπο, δεν τα υιοθετούμε, αλλά θέτουμε τα ερωτήματα επ’ αυτών στις αρμόδιες αρχές και ζητούμε επιτακτικά απαντήσεις από τα αρμόδια προς τούτο όργανα:

1. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δηλώνει αδυναμία να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της εξάπλωσης του νέου ιού και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας των Η.Ε. (WHO) αναβάθμισε το επίπεδο συναγερμού στον βαθμό 4 (που σημαίνει την επιβεβαίωση της διάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο και την ανάγκη λήψης μέτρων διεθνούς διακρατικής προστασίας), ερωτάται:

α. Έχει σχεδιαστεί εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, τι περιλαμβάνει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;

β. Υπάρχει επάρκεια μέσων αντιμετώπισης πιθανής εξάπλωσης και ποια είναι τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία αυτή την στιγμή.

γ. Έχουν γίνει ενημερώσεις σε σχολεία ;

δ. Έχει σχεδιαστεί το κλείσιμο συγκεκριμένων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης; Τι προβλέπεται σχετικά ;

ε. Επιτρέπεται ο χειρισμός με τα χέρια ωμού χοιρινού κρέατος π.χ. από τις νοικοκυρές; (υπενθυμίζουμε ότι κατά την «γρίπη των πτηνών» απαγορευόταν η επαφή).

ε. Έχει σχεδιαστεί σε διεθνές επίπεδο ο έλεγχος των μετακινήσεων ανθρώπων.

ζ. Ποια είναι η θέση και οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο νέος ιός είναι μείγμα στελεχών από διαφόρους ιούς (γρίπη των πτηνών, ανθρώπινη γρίπη τύπου άλφα, ανθρώπινη γρίπη τύπου βήτα, ασιατική γρίπη χοίρων και ευρωπαϊκή γρίπη χοίρων). Η καταγραφόμενη στο Μεξικό θνησιμότητα είναι πολύ μεγάλη (εγγίζει το 10%). Στο διαδίκτυο υπάρχουν οι εξής πληροφορίες, που δεν έχουν μέχρι σήμερα διαψευστεί :

α. Ότι είναι πρωτοφανές και άγνωστο μέχρι σήμερα το μείγμα στελεχών ιού διαφορετικής προέλευσης

β. Ότι είναι σχεδόν αδύνατο στην φύση να παραχθεί τέτοιος ιός

γ. Ότι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσαν πως πρόκειται για ιό κατασκευασμένο σε εργαστήριο και όχι στην φύση.

Ερωτάται: Γνωρίζει τα ανωτέρω η ελληνική κυβέρνηση; Σε ποιες ενέργειες ενημέρωσής της έχει προβεί και ποια είναι η δική της θέση επ΄ αυτών ;

3. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για νέο ιό που ήλθε από το πουθενά. Δεν είχε δηλαδή παρατηρηθεί μέχρι σήμερα ή καταγραφεί η ύπαρξή του, όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους ιούς. Τον Φεβρουάριο του 2009, η εταιρεία BAXTER στις ΗΠΑ κατελήφθη (από την Καναδική αρμόδια υπηρεσία) να έχει στείλει στελέχη ιών Η5Ν1 (γρίπη των πτηνών) αναμεμειγμένα με άλλους ιούς, μείγμα που χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά επικίνδυνο, παράνομο και θανατηφόρο σε 18 χώρες του κόσμου. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ξεκίνησε έρευνες. Το μείγμα ήλθε και στην Ευρώπη (Αυστρία, εταιρεία AVIR και άλλη θυγατρική της BAXTER) και κατά πληροφορίες (κατατέθηκε και μήνυση από πολίτες) το μείγμα στάλθηκε από την Αυστρία σε τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) διεξάγει επίσης έρευνα για την καταγγελία αυτή. Οι ανωτέρω εταιρείες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του μείγματος στα χέρια τους και η BAXTER και την αποστολή. Ισχυρίζονται ότι όλα καταστράφηκαν.

Ερωτάται:

α. Επαληθεύονται τα ανωτέρω ;

β. Ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών της WHO και της ΕΜΕΑ μέχρι σήμερα ;

γ. Ποιες είναι οι χώρες στις οποίες εστάλη το μείγμα; Τι έγινε στις χώρες αυτές;

δ. Υπήρξε προσωπικό των εταιρειών αυτών που νόσησε ;

ε. Στάλθηκε και στην θυγατρική της BAXTER στο Μεξικό το μείγμα ; Τι έγινε εκεί;

στ. Θυγατρική της ΒΑΧΤΕR ή άλλη συνεργάτης της υπάρχει και στην Ελλάδα; Ελέγχθηκε; Μήπως ήλθαν αντίστοιχα μείγματα και στην χώρα μας; Έχουν γίνει έλεγχοι, από ποιόν και πότε;

ζ. Μπορεί να υπάρχει σχέση του νέου ιού που απειλεί την υφήλιο με τα μείγματα αυτά;

4. Υποστηρίζεται επίσης από σειρά δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και στον τύπο, η ύπαρξη και λειτουργία καρτέλ στον χώρο των φαρμακευτικών εταιρειών και μάλιστα αναφερόμενων σε γνωστές μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν μεταξύ τους μετοχική και διοικητική εξάρτηση.

Ερωτάται : ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και ποιες τυχόν ενέργειες έχουν γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, τις αρμόδιες αρχές και την ευρωπαϊκή ένωση για την εξέταση τέτοιων καταγγελιών περί ύπαρξης και λειτουργίας καρτέλ στον χώρο του φαρμάκου. Ποια είναι η θέση του ελληνικού κράτους, της κυβέρνησης και της Ε.Ε. την στιγμή που καταγγέλλονται διεθνείς οργανισμοί, κράτη, μεγάλα εταιρικά μορφώματα, ανώτατοι πολιτειακοί άρχοντες, πρόεδροι, πρωθυπουργοί και υπουργοί για συμμετοχή ή αδρανή συμπεριφορά στα καταγγελλόμενα και στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς φαρμάκου.

5. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης σχετικά με το φάρμακο; Πρόκειται για δημόσιο κοινωνικό αγαθό ή για εμπορικό προϊόν και στην περίπτωση σύγκρουσης των ανωτέρω, ποιος χαρακτήρας υπερισχύει κατά την θέση της ελληνικής κυβέρνησης ;

6. Εκφράζονται εκτεταμένα σε δημοσιεύματα οι διάφορες απόψεις για τον ιό, όπως :

Ότι πρόκειται για εσκεμμένο βιολογικό πόλεμο ελέγχου του πληθυσμού της γης

Ότι πρόκειται για εσκεμμένο έργο των εταιρειών της αγοράς προκειμένου να πωλήσουν δισεκατομμύρια σκευάσματα εμβολίων και αντιβιοτικών. Επισημαίνεται μάλιστα σε δημοσιεύματα ότι οι ανωτέρω δύο εταιρείες έχουν ανακοινώσει προ ελαχίστων μηνών την δημιουργία νέων εμβολίων βιοτεχνολογίας κατά ιών της γρίπης. Ενώ εγκρίθηκε η εκτεταμένη χορήγηση άλλων εμβολίων εταιρειών που έχουν κατά τις καταγγελίες συγγενική μετοχική σχέση με τις προαναφερθείσες.

Ότι πρόκειται για ιό που δημιούργησε η φύση

Ότι πρόκειται για ιό που δημιουργήθηκε σε εργαστήρια και ξέφυγε εκ λάθους

Ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια προκειμένου να καταστραφεί ένα μέρος του πλανήτη και να υπάρξει στην συνέχεια οικονομική ανάπτυξη.

Ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Ερωτάται:

α. Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης περί των ανωτέρω και ποια πληροφόρηση έχει;

β. Ποια είναι η θέση των διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελλάδα επί των ανωτέρω θεμάτων;

γ. Έχει προβεί η ελληνική κυβέρνηση στην θέση ειδικών ερωτημάτων επί των ανωτέρω θεμάτων; Θα προβεί στην διατύπωση αιτημάτων προς έρευνα και πότε ;

29 Απριλίου, 2009 Posted by | 2009, ΥΓΕΙΑ | , , , , , , , , | 1 σχόλιο

Στα μαλακά οι «κουμπάροι» της υπόθεσης ΜΕΒΓΑΛ

«Στα μαλακά» έπεσαν οι «κουμπάροι», καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε ποινές φυλάκισης 5,5 χρόνων με αναστολή σε κάθε έναν από τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση εκβίασης σε βάρος της γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ το Σεπτέμβριο του 2006. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία από εκβίαση, σε απόπειρα εκβίασης.

Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους Παναγιώτη Αδαμόπουλο, πρώην γενικό διευθυντή της επιτροπής ανταγωνισμού, Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, εκτελωνιστή, και Κώστα Κωνσταντινίδη, έμπορο σιτηρών, για τις κατηγορίες της απόπειρας εκβίασης, καθώς και της δωροδοκίας για τον πρώτο των κατηγορουμένων και άμεσης συνέργειας σε δωροδοκία για τους άλλους δυο κατηγορούμενους.

Αντίστοιχη πρόταση είχε υποβάλει στο δικαστήριο και ο εισαγγελέας έδρας.

Οι εφέτες έκαναν δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου στους Αδαμόπουλο και Αναγνωστόπουλο και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς στον Κώστα Κωνσταντινίδη, με ανάλογη εισαγγελική πρόταση.

Το δικαστήριο έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση των τριών κατηγορουμένων με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα.

Οι ποινές που επέβαλε είναι τέσσερα χρόνια για την απόπειρα εκβίασης και 18 μήνες στον καθένα για τη δωροδοκία και την άμεση συνέργεια σε δωροδοκία.

Καταδικάστηκαν αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί η εκβίαση της ΜΕΒΓΑΛ μετατράπηκε σε απόπειρα

Με το «στίγμα του εκβιαστή», αλλά με ποινή που τους αφήνει εκτός φυλακής, έφυγαν χθες από το δικαστήριο οι αποκαλούμενοι «κουμπάροι», που κατηγορούνται για τη μίζα των 2,4 εκατομμυρίων ευρώ στην υπόθεση της ΜΕΒΓΑΛ.

Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών ακολούθησαν τελικά την πρόταση του εισαγγελέα και κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου έκριναν ομόφωνα ενόχους τους τρεις εμπλεκομένους για απόπειρα εκβίασης (κακούργημα) και όχι τετελεσμένη εκβίαση, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, ομόφωνα κατέληξαν σε καταδικαστική κρίση σε ό,τι αφορά το αδίκημα της δωροδοκίας (πλημμέλημα) για τον πρώην γενικό διευθυντή της Επιτροπής Ανταγωνισμού Παναγιώτη Αδαμόπουλο, θεωρώντας ως άμεσους συνεργούς του στο ίδιο αδίκημα τον εκτελωνιστή από τη Θεσσαλονίκη Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και τον έμπορο σιτηρών Κώστα Κωνσταντινίδη.

Η ποινική μεταχείριση που επιφύλαξαν οι δικαστές στους γαλάζιους κουμπάρους ήταν κοινή: τους τιμώρησαν με φυλάκιση πέντε ετών και έξι μηνών τον καθένα αναγνωρίζοντάς τους μάλιστα, κατά περίπτωση, τα ελαφρυντικά του προτέρου εντίμου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Με τη συγκεκριμένη ποινή, ορισμένοι νομικοί θεώρησαν ότι οι κατηγορούμενοι έπεσαν στα μαλακά.

Και όταν έφτασε η ώρα να αποφασίσουν οι δικαστές για το κρισιμότερο ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την κράτηση και την ενδεχόμενη επιστροφή των κατηγορουμένων στις φυλακές του Κορυδαλλού (σ.σ.: είχαν μείνει προφυλακισμένοι στο στάδιο της ανάκρισης 83 μέρες), ομόφωνα και πάλι άνοιξαν με την ετυμηγορία τους «παράθυρο ελευθερίας», κρίνοντας ότι η ποινή τους πρέπει να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Την ίδια ακριβώς θέση είχε διατυπώσει και ο εισαγγελέας προτείνοντας να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα της υπεράσπισης των κατηγορουμένων «εν όψει του γεγονότος ότι μετά την αποφυλάκισή τους έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα». Εισηγήθηκε μάλιστα να τους επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι της καταβολής εγγύησης 15.000 ευρώ στον καθένα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

14 Απριλίου, 2009 Posted by | 2009, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | , , , , | 2 Σχόλια

Φτωχότερο 15% το φετινό Πάσχα Μειωμένες έως και 20% οι παραγγελίες για κρέας

Φτωχότερο θα είναι για την αγορά το φετινό Πάσχα, καθώς η οικονομική κρίση αναγκάζει τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα και ταυτόχρονα να στρέφονται σε πιο φθηνές λύσεις.

Οι έμποροι μιλούν ήδη για πτώση του τζίρου που ξεπερνά το 15% σε σχέση με την περσινή χρονιά, καθώς ακόμα και τα παραδοσιακά δώρα για τα βαφτιστήρια περιορίζονται. Όμως από την κρίση δεν μένει ανεπηρέαστος ούτε ο οβελίας, αφού οι κρεοπώλες κοιτάζοντας τα… τεφτέρια τους διαπιστώνουν ότι οι παραγγελιές είναι μειωμένες έως και 15%-20% σε σχέση με πέρυσι.

Χωρίς… ανάσταση πωλήσεων κινδυνεύουν να μείνουν οι έμποροι. Η κίνηση στην αγορά παραμένει μειωμένη και το δώρο του Πάσχα που θα καταβληθεί στους εργαζομένους έως τη Μ. Τετάρτη δεν αναμένεται να διοχετευτεί στην αγορά στο σύνολό του. Η πασχαλινή αγορά υπολογίζεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ (ένδυση, υπόδηση, παιχνίδια και αγορές στο σούπερ μάρκετ) χωρίς την αγορά των κρεάτων.

Το Νέο ΙΝΚΑ σας εφιστά την προσοχή στα παρακάτω είδη:

* Κεριά-Λαμπάδες: Η ποιότητα των κεριών ελέγχεται μετά από δειγματοληψία και χημική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει παρασκευαστεί αποκλειστικά από κερί μέλισσας, γεγονός που σχετίζεται με την τιμή πώλησής του. Προσέχετε ιδιαίτερα τη χρήση κεριών και λαμπάδων.

* Παιχνίδια: Όλα τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν το σήμα «CE» που αποτελεί δήλωση του κατασκευαστή ότι το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης πρέπει να φέρουν το όνομα ή και την εταιρική επωνυμία και το σήμα καθώς και τη Δ/νση του κατασκευαστή ή εντολοδόχου του ή του εισαγωγέα στην αγορά. Έτσι θα μπορέσετε να βρείτε ανταπόκριση, αν έχετε κάποιο παράπονο από το παιχνίδι και να έλθετε σε επαφή με τον κατασκευαστή του για επισκευή, ανταλλακτικά κλπ.

Ορισμένα παιχνίδια, λόγω φύσεως ή σχεδιασμού ή υλικών, πρέπει επιπλέον να έχουν προειδοποιητικές οδηγίες για τη χρήση τους. Αυτά που λόγω λειτουργίας ή χαρακτηριστικών προορίζονται για ορισμένες ηλικίες, πρέπει να αναγράφουν την ηλικία για την οποία προορίζονται.

Συμβουλές για το πασχαλινό τραπέζι.

Οι συμβουλές του Νέου ΙΝΚΑ αφορούν στα προϊόντα εκείνα, των οποίων η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, όπως είναι τα διάφορα σφάγια, εγχώρια και εισαγωγής, τα παραπροϊόντα κρέατος (π.χ. εντόσθια), τα αυγά.

· Βασικό κριτήριο για κάθε αγορά αποτελούν οι συνθήκες υγιεινής του χώρου πώλησης, συντήρησης και έκθεσης προϊόντος (προθήκες – βιτρίνες)

· Το κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγιο που έχει σφραγίδες υγείας, κατηγορίας και χώρα προέλευσης, γεγονός που δείχνει ότι έχει ελεγχθεί από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

· Η ωοειδής σφραγίδα δηλώνει την σήμανση καταλληλότητας. Η παραλληλόγραμμη δηλώνει την χώρα προέλευσης (Ελλάδα, Βουλγαρία κλπ). Η σφραγίδα κατηγορίας δείχνει το είδος του κρέατος (αμνός, ερίφιο κλπ.)

· Ο έλεγχος της σφραγίδας στα αμνοερίφια διασφαλίζει την προέλευση του σφάγιου (ντόπιο, εισαγωγής), την ασφάλεια και υγιεινή των συνθηκών σφαγής και την βεβαιότητα ότι το ζώο έχει υποβληθεί στον προβλεπόμενο κτηνιατρικό, υγειονομικό έλεγχο.

· Στα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, καθώς και στα σφάγια τα προερχόμενα από Κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος λαμπρού κυανό (Ε133).

· Στα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής σφαγής, η σφραγίδα έχει χρώμα καστανό (Ε155).

· Τα σφάγια τα οποία δεν έχουν καθόλου σφραγίδα ή φέρουν σφραγίδες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες ή δυσδιάκριτες, είναι απαγορευμένα και δεσμεύονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

· Η σάρκα του κρέατος πρέπει να είναι σφικτή και ελαφρώς υγρή. Η μυρωδιά να είναι ευχάριστη, χαρακτηριστική του νωπού κρέατος.

· Τα εντόσθια δεν πρέπει να παρουσιάζουν μεταβολές χρωματισμού, αλλοιώσεις και να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, σε σκόνες και έντομα.

· Απαγορεύεται απολύτως η πώληση εντοσθίων που έχουν αποψυχθεί. Επίσης από τα εντόσθια πρέπει να έχει αφαιρεθεί ο σπλήνας.

· Τα αυγά πρέπει να είναι με κέλυφος χωρίς ρωγμές, καθαρά, στεγνά, απαλλαγμένα από εξωτερικές οσμές και να μην εκτεθειμένα στο φως του ήλιου. Το κάθε αυγό πρέπει να φέρει αριθμό έγκρισης εκτροφής (σφραγίδα).

· Τα συσκευασμένα αυγά πρέπει να φέρουν αριθμό έγκρισης Ωοσκοπικού Κέντρου και ημερομηνία κατανάλωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21 ημέρες από την ωοτοκία. Πρέπει να σπάζονται μόνο όταν είναι καθαρά, στεγνά και κατά τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης.

· Τα βρασμένα αυγά που διατίθενται στην αγορά, πρέπει να αναγράφουν στην ομαδική συσκευασία: α) Κατηγορία αυγού (Α – Β κλπ), β) Αριθμό Ωοσκοπικού κέντρου (π.χ. GR-αριθμό), γ) Ημερομηνία ανάλωσης, δ) Οδηγίες για σωστή συντήρηση, ε) Ονοματεπώνυμο ή εμπορικό σήμα του παραγωγού με στοιχεία διεύθυνσης, στ) Επισήμανση ότι «η βαφή δεν είναι τοξική».

13 Απριλίου, 2009 Posted by | 2009 | , , , , , , , , | Σχολιάστε