NEO INKA – ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ!!!

ΓΙΝΕ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Προσοχή στα μηνύματα που αποστέλλουμε σε τετραψήφιους ή πενταψήφιους αριθμούς για να συμμετάσχουμε σε διάφορους «διαγωνισμούς»

Το Νέο ΙΝΚΑ προειδοποιεί τους καταναλωτές ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν αποστέλλουν από τα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα σε τετραψήφιους ή πενταψήφιους αριθμούς, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διάφορους αποκαλούμενους «διαγωνισμούς».

Σήμερα 5 Νοεμβρίου δεχθήκαμε επώνυμη και με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία καταγγελία ( τα στοιχεία του οποίου είναι στην διάθεση σας) από καταναλωτή, ο οποίος είναι συμβεβλημένος με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Στις 11 Οκτωβρίου έστειλε από το κινητό του μήνυμα σε πενταψήφιο αριθμό, συμμετέχοντας σε ένα διαγωνισμό, προκειμένου να κερδίσει μία τηλεόραση. Μετά το μήνυμα που έστειλε όμως, άρχισε να δέχεται επανειλημμένα μηνύματα από το συγκεκριμένο πενταψήφιο νούμερο, στα οποία τον καλούσαν να συμμετάσχει και σε άλλους διαγωνισμούς. Η απάτη σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα έγκειται στο ότι για τα μηνύματα που δεχόταν από τον πενταψήφιο αριθμό χρεωνόταν στο λογαριασμό του με 1, 68 ευρώ. Συνολικά δέχθηκε οκτώ τέτοια μηνύματα για τα οποία ήδη για τα πέντε έχει χρεωθεί στον τελευταίο λογαριασμό που του απεστάλη με 1, 68 για κάθε ένα από αυτά. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά.

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ρίχνει την ευθύνη στην εταιρία που διαχειρίζεται τον πενταψήφιο αριθμό. Πώς είναι όμως δυνατόν εταιρία κινητής τηλεφωνίας με την οποία έχει συμβληθεί ο καταναλωτής να επιτρέπει να επιβάλλονται εν αγνοία του κατόχου του κινητού, χρεώσεις από άλλες εταιρίες; Δεν οφείλει να προστατεύσει τον πελάτη της; Είναι πραγματικά πρωτάκουστο να επιβάλλονται χρεώσεις όταν κάποιος δέχεται και το τονίζουμε δέχεται και όχι αποστέλλει ο ίδιος, το οποιοδήποτε μήνυμα στο κινητό του.

Το νομικό πλαίσιο για την διενέργεια «διαγωνισμών» είναι σαφές και θέτει προϋποθέσεις και όρους για την σύννομη διενέργειά τους.

Επίσης σαφή είναι και τα νομικά πλαίσια ως προς τα ζητήματα του τηλεφωνικού απορρήτου, της χρήσης προσωπικών δεδομένων και λειτουργίας των επιχειρήσεων τηλεειδοποίησης, τηλεμηνυμάτων, τηλεπωλήσεων κλπ. .

Έχοντας επισταμένα ασχοληθεί με τα ανωτέρω ζητήματα καλούμε όλους όσους δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την τήρηση του νόμου, αναλογιζόμενοι πρώτιστα τη νομιμότητα των πρακτικών τους.

Το Νέο ΙΝΚΑ έχει έτοιμα τα στοιχεία προκειμένου να ζητήσει την εισαγγελική παρέμβαση για την συνολική προστασία των πολιτών – καταναλωτών.

Το Νέο ΙΝΚΑ συνιστά και καλεί τους καταναλωτές να μην μετέχουν σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς και γενικά σε διαγωνισμούς που δεν δημοσιοποιούν απόλυτα τους όρους συμμετοχής και επιλογής των νικητών.

Για την συγκεκριμένη περίπτωση δεν χωρά αμφιβολία ότι, εφόσον έγιναν χωρίς την ρητή ενημέρωση και την συγκατάθεση του λήπτη, οι χρεώσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και την εταιρεία διαχείρισης είναι παράνομες και άκυρες.

Καταναλωτές, να ελέγχετε πάντα τους λογαριασμούς σας και να μην αποδέχεστε όσες χρεώσεις δεν είναι σαφείς ή δεν ανταποκρίνονται σε συναλλαγές σας.

Advertisements

Νοέμβριος 6, 2008 Posted by | 2008, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, SMS | , , , , , , , , | 334 Σχόλια

Έρευνα του Νέου ΙΝΚΑ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές από τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και internet στην χώρα μας

Η έρευνα διενεργήθηκε την χρονική περίοδο από 1.6.2007 μέχρι 31.12.2007. Το σύνολο των αθροιζόμενων καταγγελιών που δέχθηκαν οι συνεργάτες μας στα γραφεία του Νέου ΙΝΚΑ, εγγράφως και επωνύμως, με fax, email ή ταχυδρομική επιστολή, με πρωτοβουλία πάντα των καταναλωτών (220 στον αριθμό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα), έφτασαν τις 309 σε συνολικό αριθμό (όλα τα στοιχεία είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου). Η κάθε μία καταγγελία αφορούσε συγκεκριμένο πάροχο και ο σκοπός της ήταν η συνδρομή και συμβουλή του Νέου ΙΝΚΑ προς επίλυση των προβλημάτων που ανέκυπταν.

Διευκρινίζουμε, ότι στο δείγμα της παρούσας έρευνας δεν περιλαμβάνονται οι τηλεφωνικές καταγγελίες καθώς και οι ανώνυμες.

Στην έρευνα μας θεωρήσαμε σκόπιμο να προχωρήσουμε σε κατηγοριοποίηση των καταγγελιών που δεχθήκαμε, προκειμένου να έχουμε ακριβή και πλήρη εικόνα όχι μόνο για το πόσα προβλήματα παρουσιάζει η κάθε εταιρεία αλλά και για το ποια είναι η φύση των προβλημάτων αυτών.

Οι εταιρίες οι οποίες συμπεριελήφθησαν στην έρευνα είναι αυτές για τις οποίες δεχθήκαμε καταγγελίες και είναι, με αλφαβητική σειρά, οι ακόλουθες :

Forthnet, Hellas on Line, Netone, On Telecoms, Otenet (για τις υπηρεσίες internet), Teledome, Tellas, Vivodi και Vodafone.

Αναφορικά με την εταιρία Vodafone, διευκρινίζουμε ότι οι καταγγελίες που ελήφθησαν υπ’ όψη δεν αφορούν στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά μόνο στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών internet.

Σύμφωνα με την ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι τις περισσότερες καταγγελίες, από όλες τις εταιρίες που συμπεριελήφθησαν στην έρευνα τις δεχθήκαμε για την εταιρία Οn Telecoms, οι οποίες έφτασαν το ποσοστό του 29%. Ακολουθεί η Forthnet με 21%, η Τellas με 13%, η Hellas on Line με 12%, η Vivodi με 10%, η Teledome με 6%, Otenet και Vodafone με 4%, και η Νetone με 1%. (Βλ. πίνακα 1. )

 

providers.jpg

Πίνακας 1. Ποσοστό καταγγελιών που ελήφθησαν ανά εταιρεία (επί συνόλου 220 καταναλωτών)

 

Όσον αφορά στις επιμέρους κατηγορίες στις οποίες διαχωρίσαμε τις καταγγελίες,

  1. στην κατηγορία που αφορά στην «καθυστέρηση για νέα σύνδεση» δεχθήκαμε τις περισσότερες καταγγελίες για την Οn Telecoms και την Forthnet,
  2. στην κατηγορία για τα «τεχνικά προβλήματα», πρώτη αναδείχθηκε η On Telecoms με 40 καταγγελίες και ακολουθεί η Forthnet με 23.
  3. στην κατηγορία «προβληματικής επικοινωνίας» με την εταιρία προκειμένου να επιλυθεί το εκάστοτε πρόβλημα, χειρότερες αναδεικνύονται ισοψηφώντας η On Telecoms και η Forthnet.
  4. στην κατηγορία «επιθυμώ την διακοπή της σύνδεσης μου» λόγω προβλημάτων με την εταιρία, πρώτη εταιρία στην παρουσίαση δυσχερειών στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, αναδεικνύεται η On Telecoms, με δεύτερη την Tellas. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλες τις κατηγοριοποιήσεις για τις εταιρίες.
  5. τέλος, στην κατηγορία «οικονομικών διαφορών», πρώτη σε καταγγελίες εταιρεία αναδείχθηκε η Forthnet με δεύτερη την On Telecoms.( βλ. πίνακα 2)

par142.jpg

Πίνακας 2. Αναλυτική παρουσίαση των 309 καταγγελιών που έλαβε το νέο ΙΝΚΑ για κάθε πάροχο από 220 καταναλωτές.

Η έρευνα μας για τις υπηρεσίες των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών internet συνεχίζεται και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας και του blog μας κάθε μήνα, με τις προσθήκες των νέων καταγγελιών που θα δέχονται οι συνεργάτες του Νέου ΙΝΚΑ.

Ιανουαρίου 14, 2008 Posted by | INTERNET, ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΟΙ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ | , , , , | 9 Σχόλια

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ – ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ?

Κάνε κλικ για να δείς την έρευνα του Νέου ΙΝΚΑ
και τα αποτελέσματα:


save.gif

www1112.jpg

https://newinka.wordpress.com/2008/01/14/

Ιανουαρίου 9, 2008 Posted by | INTERNET, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | , , | 3 Σχόλια

Προλαβαίνεις έως τις 14 Ιανουαρίου να στείλεις την καταγγελία σου

brabeioparoxon.jpg

Ιανουαρίου 7, 2008 Posted by | ADSL, INTERNET, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΟΡΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΟΙ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ | , , , , , | 2 Σχόλια

η ΟΝ …η HOL…και το κακό συναπάντημα…

Μια από τις δεκάδες ηλεκτρονικές καταγγελίες  για παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και internet που φτάνουν καθημερινά είτε μέσω του blog είτε με e-mail στο ΝΕΟ ΙΝΚΑ ….  

paroxoi.jpg 

Η λέξη “απόγνωση” δεν μπορεί να περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι αυτή την στιγμή.  

Όλα ξεκίνησαν όταν στις 12/10/2007 αποφάσισα να αιτηθώ από την ΟΝ TELECOMS την υπηρεσία triple play.

Στις 16/10/2007 έστειλα με φαξ και e-mail στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ακύρωση της εν λόγω αίτησης μου και ταυτόχρονα έκανα αίτηση στην HOL για την υπηρεσία Double play . 

Το αποτέλεσμα ήταν οτι κατόπιν πολλαπλών οχλήσεων από την ΟΝ για την ενεργοποίηση της αίτησης μου (με sms και e mails) και αφού επανειλημμένες φορές στο τηλέφωνο (μετά από δεκάδες ώρες αναμονής) με διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει θέμα ενεργοποίησης και τα sms και τα e/mail που λαμβάνω είναι καθαρά αυτοματοποιημένα συστήματα.

Στις 12/11/2007 χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ δικαίωμα μεταφέρθηκε η γραμμή τηλεφώνου μου στην ΟΝ.

Αναγκαστικά πήγα στα γραφεία της ΟΝ και αφού μου εξήγησαν ότι “έχω απόλυτο δίκιο και δεν μπορούν και οι ίδιοι να καταλάβουν γιατί συνέβη αυτό” θα επισπεύσουν τις διαδικασίες ούτως ώστε να μεταφερθώ στον πάροχο τον οποίο έχω επιλέξει.

Από την πλευρά της η HOL εδώ και 2 μήνες που έχω κάνει την αίτηση, όταν προσπαθώ να μάθω την ημερομηνία ενεργοποίησης της γραμμής ανάλογα με το σε ποιόν άνθρωπο απευθύνομαι παίρνω και διαφορετική απάντηση.  

Η τελική ημερομηνία που μου δόθηκε ήταν στις 13/12/2007 μέσο e/mail.

Όπως αντιλαμβάνεσθε από τις 13 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα , όταν αναγκάσθηκα και πήγα και στα γραφεία της hol η κοπέλα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μου είπε ότι η ενεργοποίηση θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα, και όταν ζήτησα να ακυρώσω την αίτηση μου μία άλλη κοπέλα με διαβεβαίωσε ότι η γραμμή έχει ενεργοποιηθεί.  

«Έχετε βάλει το router σε λειτουργία κύριε μου;» 

«Όχι, γιατί μέχρι χθες το βράδυ στο τηλέφωνο μου έβγαινε τηλεφωνητής της ΟΝ»  

«Ε, τότε αν δεν έχετε βάλει το router σε λειτουργία για να δείτε πως η γραμμή έχει όντως ενεργοποιηθεί, πώς έρχεστε εδώ και δημιουργείτε θέμα από το πουθενά;» 

 Εννοείται βέβαια ότι ακόμα μέχρι σήμερα βρίσκομαι στην ΟΝ, που υπενθυμίζω ότι δεν θα έπρεπε να ήμουν ούτως ή άλλως.

Σε μία τελευταία προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ των 2 η HOL μου είπε ότι η ΟΝ δεν δίνει τον βρόγχο στην HOL και η ΟΝ μου είπε ότι περιμένουν απο τις 12/12/ την HOL να πάρει τον βρόγχο και αυτοί ακόμα δεν το έχουν πράξει.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ και 2 μήνες έχω ξοδέψει δεκάδες ώρες στην αναμονή και των 2 παροχών, δεν έχω σύνδεση Ιντερνετ, γιατί η dial up σύνδεση που είχα με τον «κακό» ΟΤΕ δεν είναι συμβατή στο δίκτυο της ΟΝ.  Αντιλαμβάνομαι ότι θα λαμβάνεται χιλιάδες τέτοιες επιστολές την ημέρα, πρέπει όμως η κοροϊδία με αυτούς τους παρόχους να σταματήσει. Αν δεν είναι ικανοί να προσφέρουν αυτό το οποίο μας διαφημίζουν καλό θα είναι να το παραδεχθούν και να βρουν κάποια άλλη αρπαχτή.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την υπομονή σας να διαβάσετε την επιστολή μου (εννοείται βέβαια ότι έχω παραλείψει πολλούς τραγελαφικούς διάλογους με εκπροσώπους και των 2 για να μην γίνω κουραστικός) . 

 Με Εκτίμηση Χ……. Μ…….

Το νέο ΙΝΚΑ δεν φέρει ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που εκφράζονται στο χώρο αυτό ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τις απόψεις αυτών.

Δεκέμβριος 20, 2007 Posted by | ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΟΡΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ON | , , , | 11 Σχόλια

Στις 14 Ιανουαρίου «βραβεύουμε» τις χειρότερες εταιρίες – παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών internet

a5-n.jpg

ΠΡΟΣΕΧΩΣ!

Το νέο ΙΝΚΑ στις 14 Ιανουαρίου 2008 θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργεί στον χώρο των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας και internet.

Ποιός πάροχος έχει τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις αιτήσεις νέων συνδέσεων;
Ποιά εταιρεία διαθέτει ανύπαρκτο τεχνικό τμήμα;
Ποιές εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών internet συγκεντρώνουν τα περισσότερα παράπονα καταναλωτών;
Και εν τέλει, ποιοι δεν σέβονται τον καταναλωτή;

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Στο νέο ΙΝΚΑ καθημερινά φτάνουν εκατοντάδες ονομαστικές καταγγελίες συνδρομητών για τους περισσοτέρους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών internet.

Η περίοδος χάριτος
Μέχρι τώρα στο νέο ΙΝΚΑ προσπαθούσαμε να ενημερώσουμε για τα προβλήματα που ανακύπτουν στις συμβάσεις αυτές.
Μέχρι τώρα στο νέο ΙΝΚΑ προσπαθούσαμε να ενημερώσουμε ξεχωριστά τον κάθε καταναλωτή για τους τρόπους με τους οποίους μπορούσε ο καθένας να απεμπλακεί από τον «προσωπικό του Γολγοθά» με τους παρόχους αυτούς.
Μέχρι τώρα στο νέο ΙΝΚΑ δεν είχαμε προβεί στην ανακοίνωση των εταιρειών ονομαστικά, σεβόμενοι τις προσπάθειες των νέων παρόχων να δώσουν το δικό τους στίγμα στην αγορά.

Ήρθε η ώρα για δράση

Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι στο γενικότερο πρόβλημα αξιοπιστίας των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας και internet.
Δεν μπορούμε να αγνοούμε την αδυναμία των επίσημων φορέων να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις χιλιάδες των καταγγελιών των καταναλωτών.
Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε την αδυναμία των εταιρειών – παρόχων να προσφέρουν όσα πολυδάπανα και εντυπωσιακά διαφημίζουν.

Το νέο ΙΝΚΑ απευθύνθηκε σε όλες τις εταιρίες παρόχων σταθερής τηλεφωνίας και internet για τις οποίες είχαμε καταγγελίες απαιτώντας την άμεση επίλυση των προβλημάτων που οι ίδιες έχουν δημιουργήσει στους καταναλωτές, σε αντίθετη περίπτωση δίνουμε μαζί τους ραντεβού για την «βράβευσή» τους στις 14 Ιανουαρίου 2008.

Δεκέμβριος 7, 2007 Posted by | INTERNET, ΠΑΡΟΧΟΙ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ | , , , , | 28 Σχόλια

Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ή ο Γολγοθάς του Έλληνα καταναλωτή

Περίπου από τις μισές καταγγελίες που δέχεται καθημερινά το νέο ΙΝΚΑ αφορούν στα χαστούκια που δέχονται πολλοί  Έλληνες καταναλωτές από τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις κατά καιρούς «πομπώδεις» δηλώσεις της καθ΄ύλην αρμόδιας αρχής (ΕΕΤΤ) τίποτε σχεδόν δεν έχει μπει στην θέση του και η χώρα ταλανίζεται από την προχειρότητα και τον «δημιουργικό αυτοσχεδιασμό».

Ενώ ο κόσμος προχωρά με γοργά βήματα στον δρόμο της παγκοσμιοποίησης καλώς ή κακώς η χώρα μας εξακολουθεί να μην κάνει τίποτε για να τακτοποιήσει μια σειρά από χρόνια ζητήματα που χρειάζονται τόλμη και αποφασιστικότητα. Με τον λογαριασμό βέβαια να έρχεται πάντα στον πολίτη-καταναλωτή!!!

Ακολουθεί μια από τις δεκάδες επιστολές διαμαρτυρίας που κοινοποιούνται από τα μέλη του νέου ΙΝΚΑ καθημερινά.

Επιστολή Διαμαρτυρίας
Από : Υφαντή Κ.
Προς : On Telecoms S.A.
Ημερομηνία : Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007
Θέμα : » Απαράδεκτη αντιμετώπιση προβλήματος από την εταιρία ON
TELECOMS »
Κοινοποίηση : ON TELECOMS – INKA
Τηλ. Επικοινωνίας : 210 778χχχχ – 6973 χχ χχ χχ
Αριθμός τηλεφώνου : 210 – 778χχχχ
Ονοματεπώνυμο αίτησης ; Υφαντή Χρ.
Σας αποστέλλω την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας, εφ’ όσον οι υπηρεσίες σας οι οποίες αναγράφονται στο συμβόλαιο σας δεν έχουν πραγματοποιηθεί πλήρως.

Συγκεκριμένα από την 1 Νοεμβρίου 2007 και μέχρι σήμερα και έπειτα από αλλεπάλληλα τηλέφωνα προς την υπηρεσία σας και συγκεκριμένα στο τεχνικό τμήμα της ON TELECOMS το πρόβλημα μου δεν έχει ακόμα επιλυθεί.

Από την 1 Νοεμβρίου 2007 ξαφνικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες σας ON TV -ON REG – ON VIDEO σταμάτησαν να λειτουργούν.

Μέχρι σήμερα και μετά από άπειρες ώρες τηλεφωνικής αναμονής ώστε να καταφέρω να μιλήσω με κάποιον από το τεχνικό σας τμήμα η απάντηση που μου δινόταν ήταν ότι κάποιος τεχνικός θα επικοινωνούσε μαζί μου ώστε το πρόβλημα να λυθεί.

Μέχρι σήμερα ΚΑΝΕΙΣ δεν με πήρε τηλέφωνο και ΚΑΝΕΝΑΣ δεν φρόντισε να κοιτάξει το πρόβλημα μου.

Η τελευταία επικοινωνία που έγινε ήταν σήμερα 13 Νοεμβρίου 2007- Η απάντηση του τεχνικού ήταν ότι μπορεί να έχει πρόβλημα ο αποκωδικοποιητής και θα γίνει αλλαγή.

Σε ερώτηση μου αν μπορώ να έρθω να πάρω εγώ κάποιον άλλον αποκωδικοποιητή από τα γραφεία σας ( που καταντήσαμε, ο πελάτης να χρεώνεται τις αδυναμίες ή τις ελλείψεις των μεγάλων εταιριών και να τρέχει ο ίδιος σε αυτές αντί το ανάποδο), η απάντηση του ήταν «θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας».

Λυπάμαι πραγματικά που ένα τόσο απλό πρόβλημα με καθυστερεί από μια εταιρία που το logo της είναι «Εσείς Ζητάτε, η ON πραγματοποιεί».

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΤΕ!!!

Περιμένω λύση στο πρόβλημα μου άμεσα!!!

Ευχαριστώ , Υφαντής Κ..

Νοέμβριος 16, 2007 Posted by | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 24 Σχόλια

ΕΕΤΤ μέρος α’

Κυριακή, 22 Ιούλιος 2007

Ευρυζωνικότητα και τηλεπικοινωνίες‎…

Ντροπή: Μπλοκάρουν τις νέες υπηρεσίες του ΟΤΕ για χάρη των ιδιωτικών εταιρειών! Πληρώνουν τη νύφη κυρίως οι χρήστες εκτός Αθηνών…

Την Πέμπτη 19 Ιουλίου με χαρά διάβασα την ανακοίνωση του ΟΤΕ για την διάθεση ενός νέου πακέτου για ADSL σύνδεση. Το νέο πάκετο έδινε εκτός από την σύνδεση ADSL (ταχύτητα της επιλογής μας, ξεκινώντας από τα 768 kbps) και δωρεάν αστικές και υπεραστικές κλήσεις όλες τις ώρες της ημέρας (24×7) με ένα έξτρα πάγιο 14,9€. Σχετικό link http://www.capital.gr/news.asp?Details=330822 Βέβαια να σημειώσουμε ότι αν κάποιος κάνει τους υπολογισμούς, τότε για μία σύνδεση σε αυτό το πρόγραμμα με ταχύτητα 768 kbps κοστίζει περίπου 48€/μήνα. Στην σχετική ανακοίνωση του ΟΤΕ αναφέρεται επίσης χαρακτηριστικά: «νέο «conn-x talk» τελεί υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ» καταλήγει η ανακοίνωση τουΟργανισμού.

Καθότι δεν ζω στην Αθήνα, αποτελεί μονόδρομο η επιλογή του ΟΤΕ γιατί κανένας τηλεπικοινωνιακός παροχός δεν τολμάει να πάει να εγκαταστήσει ιδιωτικό δίκτυο σε κάποια μικρή πόλη της Ελλάδας. Περιμένοντας να φτάσει λοιπόν η 24/7/2007 που είναι η ημέρα εκκίνησης της εμπορικής διάθεσης του πακέτου, με έκπληξη διάβασα σήμερα ότι ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης επέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του ΟΤΕ Π. Βουρλούμη να σταματήσει τις διαδικασίες για την διάθεση του πακέτου αυτού!! Σχετικό link http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/NewsReleases/PressReleases/DT200707.html
Και εγώ ερωτώ: Αυτό δεν είναι αθέμιτος ανταγωνισμός; Στους άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για το έχουν επιτρέψει ήδη; Τους Ελληνες εκτός Αθήνας δεν τους σέβονται; Αλλά ξέχασα… για όλα τα προβλήματα των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών φταεί πάντα ο ΟΤΕ! π.χ. κάνεις αίτηση στην τάδε εταιρεία για να σου βάλει μία σύνδεση, αφού έχεις διάβασει την ψευδή διαφήμισή της ότι η ενεργοποίηση γίνεται μέσα σε 5-6 μέρες και τελικά φτάνεις να περιμένες μέχρι και 6 μήνες. Και όταν τους ρωτήσεις: «τι εγινε, ρε παιδια; Πότε θα μπει η γραμμούλα μου;;» σου απαντάνε: «ο ΟΤΕ έκανε .. αυτό, ο ΟΤΕ έκανε … εκείνο!!!» Πάντα φταίει ο ΟΤΕ! ΠΑΝΤΑ!
Δεν λέω ότι ο ΟΤΕ παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στον κόσμο, αλλά τουλάχιστον να πάψουν να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε σχέση με τις ενναλακτικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών! Γιατί τελικά την «νύφη» την πληρώνουμε εμείς! Δεν γίνεται στην πρώτη «καταγγελία» ενναλακτικού παρόχου η ΕΕΤΤ να καμπανιάζει τον ΟΤΕ, και όταν ο ΟΤΕ προσπαθεί να δώσει μία πρωτοποριακή υπηρεσία (για τα δικά του μέτρα βέβαια, γιατί στον υπόλοιπο κόσμο αυτά είναι της εποχής του χαλκού) να του βάζουν εμπόδια! ΕΛΕΟΣ!!!

Ελπίζω οι καρεκλοκένταυροι της ΕΕΤΤ να πάρουν μία μέρα λιγότερη άδεια και να καθίσουν να επανεξετάσουν τη θέση τους αυτή.

….Ο Κανένας

Ιουλίου 25, 2007 Posted by | ADSL, INTERNET, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟ, ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | , , , | 1 σχόλιο

(Hμι)κρατική απάτη!

clip_image001.gif

Χιλιάδες καταναλωτές θύματα της τηλεπικοινωνιακής ασυδοσίας

Η ΑΜΑΡΥΣΙΑ αποκαλύπτει σήμερα ένα υπερτοπικό σκάνδαλο ευρύτατων διαστάσεων. Μια «βιομηχανία απάτης», που έχει ως θύματα εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι αναζητούν εναγωνίως φθηνότερες λύσεις στον χώρο της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.

Η παράδοση του στρατηγικού χώρου της δημόσιας τηλεφωνίας στο ιδιωτικό κεφάλαιο είχε, κυριολεκτικά, καταστροφικές συνέπειες. Ο ήδη προβληματικός ΟΤΕ είδε την «αποκλειστικότητά» του να αίρεται και βρέθηκε απέναντι σε επιθετικές εταιρείες, που του «έκλεβαν» τους συνδρομητές, χωρίς καν να διαθέτουν δικό τους δίκτυο!

Έτσι, ενώ στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας ο ανταγωνισμός περιορίζεται βασικά σε τρεις μεγάλες εταιρείες, που κουτσά-στραβά ακολουθούν κάποιους κανόνες, η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα αποτελεί βόμβα πολλών μεγατόνων, που ίσως εκραγεί στα χέρια αυτής της κυβέρνησης, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου!

Άλλωστε, ήδη κατατέθηκε σχετική ερώτηση του βουλευτή B’ Aθηνών του Συνασπισμού Φώτη Kουβέλη και έπεται συνέχεια…

«Σημαία» η Tellas

Οι ταλαίπωροι συνδρομητές του ΟΤΕ, που έβλεπαν τους λογαριασμούς τους να λυγίζουν υπό το βάρος των περίφημων «παγίων» χρεώσεων, νόμισαν ότι βρήκαν την οριστική λύση: το πρόγραμμα «Zisto» της «ημικρατικής» Tellas, που υποσχόταν «απεριόριστα αστικά και υπεραστικά, ADSL 8 Mbps δίχως πάγια, με μόνο 49,90 ευρώ τον μήνα».

Ένα κολοσσιαίο διαφημιστικό πρόγραμμα συνόδευσε το «ελκυστικό» πακέτο, αρκετά πριν από το τέλος του 2006. Χιλιάδες συνδρομητές του ΟΤΕ «τσίμπησαν» το δόλωμα και έσπευσαν να προλάβουν την «εκπληκτική» προσφορά της Tellas.

Μόνο που υπήρχε, σ’ όλο αυτό το σενάριο, μια μικρή λεπτομέρεια: η Tellas δεν διέθετε δίκτυο, ούτε καν σε πρωτογενή μορφή, που να εκπληρώνει τις προδιαγραφές μιας τόσο μεγάλης προσφοράς. Έτσι, οι δυστυχείς συνδρομητές λαμβάνουν τώρα δύο λογαριασμούς, έναν απ’ τον ΟΤΕ (με τα γνωστά «πάγια») κι έναν απ’ την Tellas!

Μάλιστα, πολλοί συνδρομητές εντόπιζαν τις ίδιες χρεώσεις, στους δύο διαφορετικούς λογαριασμούς!

Μια «ανεξάρτητη αρχή»

Για να ελέγξει την εκρηκτική ανάπτυξη νέων εταιρειών, η κυβέρνηση απλά δημιούργησε την «αρμόδια αρχή», που ονομάζεται ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και στεγάζεται σ’ ένα υπερπολυτελές κτήριο, πολύ κοντά μας.

Στην ΕΕΤΤ καταλήγουν όλα τα παράπονα, όσων απ’ τους χιλιάδες εξαπατημένους βρίσκουν τον χρόνο και το κουράγιο να αντιπαρατεθούν σ’ αυτή την απάτη. Αν κρίνουμε από τις καταγγελίες συμπολιτών μας, τα παιδιά της ΕΕΤΤ καταγράφουν «χαλαρά» τα παράπονα και, αν αυτά γίνουν επικίνδυνα πολυάριθμα, μπαίνουν στον κόπο να «δράσουν».

Δηλαδή, να επιβάλουν «πρόστιμα» στον ΟΤΕ ή την Tellas, που θυμίζουν απόλυτα τη λαϊκή παροιμία: «τους έκαναν τα μούτρα κρέας»! Τα πρόστιμα πληρώνονται από το κράτος (ΟΤΕ / Tellas) στο ίδιο το κράτος, ενώ ουδέποτε φυσικό πρόσωπο, κλήθηκε να λογοδοτήσει για την ανεπάρκεια και των δύο ημιδημόσιων εταιρειών!

Γκάμα ταλαιπωρίας

Τόσο στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» όσο και στο Νέο ΙΝ.ΚΑ. έχουν φθάσει πολλές καταγγελίες συνδρομητών της Tellas, ενώ και το διαδίκτυο είναι επίσης γεμάτο από τα ίδια παράπονα, γραμμένα μεν με χιούμορ, που όμως δεν καταφέρνει να κρύψει την οργή των παθόντων, για την ταλαιπωρία διαρκείας που υφίστανται απ’ την Tellas. Oι χιλιάδες άτυχοι καταναλωτές διαμαρτύρονται για μια σειρά από δυσλειτουργίες της εταιρείας και παραβιάσεις του συμβολαίου που διέπει τις συνδέσεις τους. Οι κυριότερες απ’ αυτές:

– Υπογραφή συμβολαίου «Zisto», ενώ δεν υπήρχε η υποδομή για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.

– Ανυπαρξία τεχνικής υποστήριξης και εξωτερικών συνεργείων, για τις συχνότατες περιπτώσεις προβλημάτων.

– Ανυπαρξία εκπαιδευμένων στελεχών τόσο στον εμπορικό όσο και στον τεχνικό τομέα.

– Αδυναμία παροχής υπηρεσιών ISDN, ακόμα και στους συνδρομητές που είχαν προηγουμένως την υπηρεσία απ’ τον ΟΤΕ.

– Αυθαίρετη φραγή αριθμών (800+), ώστε να αποκλείεται η προσωρινή σύνδεση με άλλα δίκτυα Ιnternet. Kαι να είναι εφικτή μόνο με κάρτα-φάντασμα της Tellas, που υπάρχει σε ελάχιστα σημεία πώλησης!

– Άπειρες ώρες τηλεφωνικής αναμονής, ειδικά για το «τεχνικό τμήμα», για την αναφορά παραπόνων.

– Ανυπαρξία απάντησης στους συνδρομητές που καταθέτουν καταγγελίες.

Γενικά, είναι άγνωστη η διοικητική δομή αυτής της εταιρείας, η οποία δεν διαθέτει ούτε… πρωτόκολλο!!! Όταν, όμως κάποιος παραπονούμενος συνδρομητής αμφισβητεί κάποιες χρεώσεις και αρνείται να τις πληρώσει, τότε η Tellas αποκτά ταχύτητα! Εντός ολίγων ημερών καλεί τα θύματα «κάποια δικηγόρος», προφανώς από τις γνωστές «ανεξάρτητες εισπρακτικές εταιρείες», που τα απειλεί με αγωγές και άλλα παρόμοια. Οι περισσότεροι υποκύπτουν και το colpo grosso συνεχίζεται!

 

«Mεσαίωνας», «Φαρ Oυέστ» και «Zούγκλα»!

Το αμαρτωλό ιστορικό, από το 2003

 

Μια προσεκτική ματιά στη δημοσιογραφική κάλυψη της «απελευθέρωσης» της σταθερής τηλεφωνίας, μέσα από μια μόνο εφημερίδα (το εγκυρότατο ένθετο Οικονομία της «Καθημερινής»), αρκεί για να σχηματίσει εικόνα ακόμα και ο πιο άσχετος με το θέμα αναγνώστης. Το ζήτημα, βέβαια, είναι πότε θα σχηματίσουν άποψη οι αρμόδιοι υπουργοί, οι οποίοι ήδη ερωτώνται, με επίκαιρη ερώτηση του πάντα ευαισθητοποιημένου βουλευτή του Συνασπισμού Φώτη Κουβέλη:

15.1.2003 Με το τίτλο «Τιμολόγια-έκπληξη υπόσχεται η ΔΕΗ(!) για σταθερή τηλεφωνία και Internet», το ρεπορτάζ καλύπτει τις πρώτες μεγαλόσχημες εξαγγελίες «της ΔΕΗ και της θυγατρικής της Tellas». Αναφέρεται ότι «τα τιμολόγια θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, σε σχέση με τον ΟΤΕ και τις άλλες ιδιωτικές εταιρείες». Κάπως έτσι ξεκίνησε το «παραμύθι» του «φτηνού τηλεφώνου και Internet», που ξεγέλασε πολλές χιλιάδες καταναλωτές.

Ξεκινά ο… «πόλεμος»!

24.1.2003 «Πόλεμος τιμολογίων στις τηλεπικοινωνίες – ο ΟΤΕ ετοιμάζει “άμυνα” μετά την είσοδο της Tellas»! Εδώ είμαστε! Η «άμυνα», που εξαγγέλλεται μόλις 9 μήνες μετά τις «υποσχέσεις» της Tellas, οδήγησε τις δύο ημικρατικές εταιρείες σ’ έναν αμείλικτο πόλεμο, μόνο που ο λογαριασμός πληρώνεται απ’ τους ανυποψίαστους πολίτες!

8.4.2003 «Ανησυχία στον ΟΤΕ για διαρροές συνδρομητών»!

Η δημοσιογράφος Αριστέα Μπουγάτσου, μια από τους τέσσερις που κάλυψαν με πολύ επαγγελματικό τρόπο το πρωτοφανές σκάνδαλο, μεταφέρει στους αναγνώστες την «αγωνία» του ΟΤΕ, αφού «οι συνδρομητές-μετανάστες ξεπέρασαν ήδη το ένα εκατομμύριο, με πιο σημαντικό παίκτη την Tellas, που προσέλκυσε σ’ ένα μόνο δίμηνο πάνω από 130.000 συνδρομητές»!

Kατηγορητήριο της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής

9.12.2004 Ενάμισο χρόνο αργότερα, ο τίτλος της «Καθημερινής» εξηγεί από μόνος του τα όσα μεσολάβησαν: «Σε συνθήκες Μεσαίωνα οι ελληνικές τηλεπικοινωνίες»! Και, μάλιστα, «σύμφωνα με την 10η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία χρησιμοποιεί η Tellas, για να επιτεθεί στον ΟΤΕ»!

Η έκθεση της επιτροπής εντοπίζει την κωλυσιεργία του ΟΤΕ, αλλά κατηγορεί εξίσου τους εναλλακτικούς παρόχους ότι «δεν έχουν αναπτύξει μια σαφή επενδυτική στρατηγική».

12.6.2005 Σε δύο εκτεταμένα άρθρα, το ένα με τον τίτλο «Να μην γίνει Φαρ Ουέστ η τηλεπικοινωνιακή αγορά» (!), ο επικεφαλής της Tellas την περιγράφει ως «τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του ΟΤΕ, με 700.000 συνδέσεις ως το τέλος του 2004», ενώ ο (υπό προθεσμία) πρόεδρος της ΕΕΤΤ μιλά για «τεράστιο πρόβλημα» της εποπτεύουσας αρχής, λόγω «πολιτικής ανικανότητας και νομικής ημιμάθειας», ενώ αποφαίνεται ότι «το κράτος, που δραστηριοποιείται ως μέτοχος του ΟΤΕ και της Tellas, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και παίκτης και διαιτητής!».

Aλληλοκατηγορίες…

23.2.2007 «Επτά χρόνια μετά την πλήρη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, η αγορά συνεχίζει να λειτουργεί με τους κανόνες της ζούγκλας». Σ’ αυτό συμφωνεί τόσο ο πρόεδρος του ΟΤΕ κ. Π. Βουρλούμης όσο και οι διοικήσεις των εναλλακτικών παρόχων. Ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ κ. Ν. Αλεξανδρίδης μιλά για «πέτσινη απελευθέρωση, σαθρό θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργούν αρκετοί αεριτζήδες», δείχνοντας τις 20 περίπου επιχειρήσεις, που φυτοζωούσαν για αρκετά χρόνια, έχοντας πραγματοποιήσει περιορισμένες επενδύσεις!

Στο ίδιο φύλλο και σε διαφορετικό άρθρο, επισημαίνεται η… προσωπική κόντρα, μεταξύ του προέδρου του ΟΤΕ και του συναδέλφου του της ΕΕΤΤ, δηλαδή των δύο «θεσμών», που υποτίθεται ότι εγγυώνται στον ελληνικό λαό σωστές τηλεπικοινωνίες!

…και ψέμματα!

4.3.2007 «Μια στις δύο συνδέσεις ADSL λειτουργούν με τη μισή ταχύτητα, απ’ αυτή που χρεώνονται οι συνδρομητές»! Ο δημοσιογράφος Φ. Κόλλιας μιλά για «πρωτόγονες συνθήκες, της υποτιθέμενης απελευθέρωσης της αγοράς

τηλεπικοινωνιών, όπου ΟΤΕ, ΕΕΤΤ και εναλλακτικοί πάροχοι δεν είχαν συμφωνήσει τίποτε. Όλα αυτά τα χρόνια, έχουν περισσότερη δουλειά οι νομικοί σύμβουλοι (προσφυγές, εξώδικα, ασφαλιστικά μέτρα ανταλλάσσονται σε εβδομαδιαία βάση), παρά τα εμπορικά τμήματα»!

3.5.2007 «Νέος πρόεδρος της Tellas ο κ. Π. Αθανασόπουλος. Η τοποθέτηση του Νο1 της ΔΕΗ στη θέση αυτή αναδεικνύει τη σημασία που έχει για τη ΔΕΗ η Tellas»! Μόνο που για την Tellas δεν έχουν καμία σημασία οι απίστευτες ταλαιπωρίες των άτυχων συνδρομητών της, πολλές από τις οποίες περιγράφονται γλαφυρά σε ιστοσελίδες και blogs!

27.5.2007 «Οι εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας, μη έχοντας τους κατάλληλους πόρους (οικονομικούς, ανθρώπινους κ.ο.κ.) εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης»!

Aνυπεράσπιστοι…

7.6.2007 Αυτοί που τόλμησαν να συνδεθούν με την Tellas και τους λοιπούς εναλλακτικούς «είναι εκείνοι που λούζονται όλες τις αστοχίες του ανώριμου (sic!) συστήματος μετάβασης ενός καταναλωτή από το δίκτυο του ΟΤΕ στο εναλλακτικό. Τα παράπονα των καταναλωτών είναι πάρα πολλά και οι καταγγελίες για κακής ποιότητας υπηρεσίες (μέχρι και ολική διακοπή των συνδέσεων) συσσωρεύονται μαζικά στην ΕΕΤΤ»!

Αυτά που διαβάσατε αποτελούν ένα πολύ μικρό τμήμα των όσων έχουν καταγγελθεί, ιδιαίτερα τους τελευταίους 12 μήνες. Την νομική ευθύνη απέναντι στους καταναλωτές έχουν, βεβαίως, οι «εναλλακτικοί πάροχοι», που έχουν υπογράψει μαζί τους τη σύμβαση. Ειδικότερα η Tellas αναφέρει στη σύμβασή της: «Εάν η ενεργοποίηση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης Tellas αποδειχθεί τεχνικά μη δυνατή, η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα τον πελάτη και θα καταγγείλει την παρούσα σύμβαση»!

Αντί γι’ αυτό, η Tellas συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους καταναλωτές, μεταφέροντας σ’ εκείνους το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με τους υπόλοιπους δύο πόλους του αμαρτωλού τριγώνου, τον ΟΤΕ και την ΕΕΤΤ!

Όσο για την κυβέρνηση, γι’ αυτή… πέρα βρέχει. Ίσως οι εκλογές που πλησιάζουν και τα παράπονα που πληθαίνουν, να την ξυπνήσουν απ’ τον λήθαργο.

Και με τη βούλα!

Η υπόθεση αυτή, που μόλις τώρα ξεκινά η αποκάλυψή της από την AMAPYΣIA, έχει ακόμα μια βασική παράμετρο: η Tellas διαφημίζεται δωρεάν στους φακέλους των λογαριασμών της ΔΕΗ, που μπαίνουν στα σπίτια εκατομμυρίων καταναλωτών ή μάλλον όλων των Ελλήνων!

Επομένως, το θέμα είναι κυρίως πολιτικό και η κυβέρνηση (ειδικά τα δύο ενδιαφερόμενα υπουργεία Μεταφορών και Επικοινωνιών / Ανάπτυξης) οφείλουν να αναλάβουν άμεσα δράση και κατόπιν να δώσουν εξηγήσεις. Η υπόθεση της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα θυμίζει τριτοκοσμική Μπανανία και οι πολίτες απαιτούν λύση εδώ και τώρα!

H AMAPYΣIA συνεχίζει την συλλογή στοιχείων και θα επανέλθει δριμύτερη…

Ο κ. Χρήστος Φωτιάδης είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Αμαρουσίου και Βορείων Προαστίων «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» όπου και δημοσιεύθηκε το ανωτέρω άρθρο στο φύλλο της 7ης Ιουλίου 2007.

 

Ιουλίου 12, 2007 Posted by | Καταναλωτικά, ΠΑΡΟΧΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | , , , , | Σχολιάστε