NEO INKA – ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ!!!

ΓΙΝΕ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΩΡΑ !!!

Α. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου υπήρξε κατά τα έτη 2005 -2008 μοναδική ή κύρια αιτία απανωτών αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αυξήσεις έγιναν μεγαλύτερες και διογκώθηκαν κατά τα έτη 2007 και 2008, με αποτέλεσμα αβάσταχτη ακρίβεια σε σειρά βιοτικών αναγκών και υπηρεσιών για εκατομμύρια Έλληνες.

Ο λόγος, η αιτία αύξησης έχει σήμερα αρθεί, εκλείπει και δεν υφίσταται !!!.
Η διεθνής τιμή του πετρελαίου, που προκάλεσε και αιτιολόγησε τις αυξήσεις, είναι σήμερα σε επίπεδα Μαρτίου 2005 (περί τα 40 Ευρώ ανά βαρέλι).
Επίσης, μπροστά στην οικονομική κρίση που έρχεται και έχει αρχίσει να επηρεάζει την χώρα μας, είναι αναγκαία η καταστολή της αισχροκέρδειας και της ασυδοσίας για να προστατευτούν οι πολίτες – καταναλωτές, να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των όποιων εισοδημάτων τους, προκειμένου να μπορούν να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες.

Είναι σαφές συνεπώς από τα ανωτέρω ότι πρέπει αναγκαία να υπάρξει άμεση μείωση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών, των οποίων οι αυξήσεις έγιναν με την ανωτέρω βάση και αιτιολογία.

Για τον λόγο αυτό απευθύνουμε στον πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και όλους τους Έλληνες την κατωτέρω ανοικτή επιστολή μας που περικλείει και περιέχει το αίτημα για μείωση των τιμών και ζητούμε από όλους να συνδράμουν στο δίκαιο και ουσιαστικό αίτημα και αγώνα μας.

Β. Η επιστολή μας

Προς τους αξιότιμους Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κώστα Καραμανλή, τους Αρχηγούς των κομμάτων κ. Γιώργο Παπανδρέου, κα Αλέκα Παπαρήγα, κ. Αλέξη Τσίπρα, κ. Γιώργο Καρατζαφέρη, κάθε Έλληνα πολίτη και κάτοικο αυτής της χώρας.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΜΑ

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα και να σας υποβάλλουμε τα κατωτέρω αιτήματα.

Είναι παγκοίνως γνωστό ότι κατά τα έτη 2005 – 2008 υπήρξε μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των συνδεδεμένων με αυτό καυσίμων.
Κατά την διάρκεια των συνεχών αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου, που είχε άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των καυσίμων, διάφορες επαγγελματικές ομάδες, αλλά και οι ίδιες οι κρατικές επιχειρήσεις, επικαλέστηκαν το πραγματικό γεγονός της αύξησης του κόστους παραγωγής και λειτουργίας, ως αιτιολογία προκειμένου να αιτηθούν, να λάβουν ή να επιβάλλουν αυξήσεις των τιμολογίων τους.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους άμεσα εξαρτώμενους από τα καύσιμα, ήτοι τους μεταφορείς προσώπων και εμπορευμάτων (όπως ναυσιπλόους, λεωφορειούχους, αεροπορικές εταιρείες, κυρίους φορτηγών και ταξί), αλλά και τους λοιπούς παραγωγικούς φορείς (αγροτική παραγωγή, βιομηχανία, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών). Αντίστοιχες αυξήσεις υπήρξαν στις ονομαζόμενες ΔΕΚΟ, όπως στις αστικές συγκοινωνίες και στην Δ.Ε.Η. .
Το κύμα αυξήσεων ήταν ιδιαίτερα μεγάλο από το 2ο μισό του 2007 και κυρίως το έτος 2008, γεγονός που προκάλεσε και την άνοδο του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η αύξηση των τιμών ήταν ευθέως ανάλογη της πορείας των τιμών του πετρελαίου και έγινε με αυτή την βασική αιτιολογία.
Βεβαίως, η συνολική επιβάρυνση του Έλληνα πολίτη και καταναλωτή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, ιδίως, εάν λάβουμε υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και το επίπεδο μισθών. Οι αυξήσεις αυτές σήμαναν μείωση του επιπέδου διαβίωσης και είσοδο δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων σε επίπεδα κάτω του ορίου της φτώχειας. Σήμαναν επίσης μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η οποία υποφέρει από την ενεργειακή εξάρτησή της από το πετρέλαιο.
Ο λόγος, η αιτία της αύξησης έχει σήμερα αρθεί και δεν υφίσταται.
Ήδη σήμερα, η τιμή του αργού πετρελαίου έχει υποχωρήσει σε επίπεδα Μαρτίου 2005, με το Ευρώ να κινείται στα ίδια, με σήμερα επίπεδα, ήτοι 48,66 δολ. ΗΠΑ ανά βαρέλι αργού πετρελαίου Brent και περί το 1,26 δολ. Η.Π.Α./Ευρώ (πηγές: ΥΠ.ΑΝ. και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Η τιμή του πετρελαίου Brent είναι σήμερα 38,61 Ευρώ ανά βαρέλι.

Επειδή ζούμε σε μία κοινωνία αιτιοκρατίας, η μείωση των τιμών του πετρελαίου, επιβάλλει την αντίστοιχη μείωση των τιμολογίων των ανωτέρω κλάδων παραγωγής και υπηρεσιών και τούτο για το σύνολο των ενδιαφερομένων, ώστε να μην παρατηρηθούν αδικίες και αντινομίες κατά παραγωγικών και επαγγελματικών ομάδων.
Είναι σαφές ότι η διατήρηση των τιμών στα υφιστάμενα επίπεδα είναι πλήρως αδικαιολόγητη και αποτελεί πλέον αισχροκέρδεια.
Είναι επίσης γνωστό ότι εισερχόμεθα σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης που θα θίξει πρωτίστως τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Η κυβέρνηση δείχνει να αδυνατεί να παρέμβει ουσιαστικά στην στήριξη των βιοτικών αναγκών της πλειοψηφίας των Ελλήνων επικαλούμενη την έλλειψη πόρων. Σε κάθε περίπτωση, η στήριξη της ζωής της πλειοψηφίας των Ελλήνων επιβάλει την άμεση ΜΕΙΩΣΗ των ΤΙΜΩΝ.
Τούτο παράλληλα θα ενισχύσει όχι μόνο την δυνατότητά των Ελλήνων να επιβιώσουν, αλλά και την κινητικότητα στην αγορά, ήτοι τις συνολικές δυνατότητες όλης της κοινωνίας μας.

Για τους πιο πάνω λόγους και αιτίες ζητούμε την ΑΜΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την τιμή του πετρελαίου σε επίπεδα έτους 2006.

Η μείωση αυτή κατά την γνώμη μας μπορεί να γίνει:
– Είτε με ευθείες κανονιστικές διατάξεις που να καθορίζουν τα νέα επίπεδα τιμών, πλήρως δικαιολογημένη από την αντίστοιχη μείωση στις τιμές των καυσίμων (ήτοι από την άρση του λόγου εγκρίσεως των αυξήσεων).
– Είτε με αιτιολογημένη ανάκληση των αποφάσεων που ενέκριναν τις αυξήσεις τιμολογίων, αφού εκλείπουν πλέον οι λόγοι εγκρίσεως και επιβολής των αυξήσεων.
Όπου υπάρχει άρνηση μείωσης το Νέο ΙΝΚΑ και το ΙΝΚΑ Μακεδονίας δηλώνουμε έτοιμοι και αποφασισμένοι να παρέμβουμε με κάθε νόμιμο μέσο, ζητώντας και την ποινική δίωξη κάθε υπευθύνου.
Περαιτέρω, θεωρούμε πως είναι πια πολιτικά και κοινωνικά επιβεβλημένος ο νομοθετικός καθορισμός της έννοιας και του περιεχομένου της αισχροκέρδειας σε κάθε τομέα της οικονομικής ζωής, σύμφωνα με την πρόταση που έχουμε πολλές φορές υποβάλλει.
ΑΜΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗ των ΤΙΜΩΝ είναι συνεπώς και το αίτημα που εύλογα και βάσιμα προβάλλουμε και σας θέτουμε με την παρούσα επιστολή μας, καλώντας σας να συμπαραταχθείτε μαζί μας για την εφαρμογή τους.

Advertisements

Νοέμβριος 19, 2008 - Posted by | Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ, ΤΙΜΕΣ | , , , , , , , , , ,

13 Σχόλια »

 1. Μείωση τιμών δεν είναι δυνατόν να γίνει. Θεωρώ κάπως αφελές να ζητούμε κάτι τέτοιο, ειδικά στην Ελλάδα.
  Καλύτερα θα ήταν να απαιτούσαμε διπλασιασμό του βασικού μισθού ώστε, να φτάσει τον μέσο όρο της Ε.Ε.
  Αφού δεν θέλουν να μειώσουν τις τιμές (και πράγματι έχουν τη δύναμη να μήν τις μειώσουν), ας τους τα πάρουμε από αλλού.

  Εθνικός μισθός εκκίνησης στα 1500€ μικτά. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει ανετότατα αφού το έκαναν και χώρες όπως η Ιρλανδία. Ας κάνουν την αρχή οι τράπεζες και το Δημόσιο. Έτσι θα τονωθεί η ζήτηση και θα αυξηθούν η παραγωγή και οι επενδύσεις. Είναι απλός Κέυνς, που διδάσκονται οι πρωτοετείς φοιοτητές οικονομικών (μόνο ο Αλογοσκούφης δεν το διδάχτηκε).

  Σχόλιο από GOLDEN BOY | Δεκέμβριος 1, 2008 | Απάντηση

 2. Αφού δεν έχουν λεφτά για τους πολίτες … μόνο για τους πλούσιους φίλους τους έχουν … Ασε που, εάν πάνε οι αμοιβές εκεί που λες, την άλλη ημέρα τα αγαθά θα έχουν 10πλάσια τιμή.
  Αναλαμβάνεις να συγκεντρώσεις μερικές τιμές ; διότι θα γίνουν μηνύσεις όπως στα πετρελαιοειδή.

  Σχόλιο από dimkaramitsas | Δεκέμβριος 2, 2008 | Απάντηση

 3. Αν διπλασιαστεί ο βασικός μισθός (και σπρώξει αναλογικά προς τα πάνω και το υπόλοιπο μισθολόγιο) δεν θα τολμήσουν να αυξήσουν τις τιμές. Γιατί αυτές είναι είναι ήδη πολύ υψηλότερες από της Ε.Ε. Δεν θα τολμήσουν να προκαλέσουν κι άλλο τους ευρωπαίους , οι οποίοι δεν είναι τόσο ζώα όσο οι νεοέλληνες.
  Συμφωνώ ότι ο διπλασιασμός του βασικού μισθού είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος εδώ που (τα) έφτασαν τα πράγματα. Άλλωστε επιβάλλεται απλώς και μόνο από την Ο.Ν.Ε. Η προσπάθεια μείωσης των τιμών μέσω … μηνύσεων είναι αστείο να το σκεφτόμαστε.

  Σχόλιο από "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ" | Δεκέμβριος 2, 2008 | Απάντηση

 4. @ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ:
  Προσωπικά έχω γράψει πάρα πολλά για μισθούς που καλύπτουν τις βιοτικές ανάγκες …
  Πήγαινε και πιο πάνω στον «πολιτικό προσδιορισμό του καταναλωτικού κινήματος», κάτι θα βρεις … .
  Ομως αυτό το «δεν θα τολμήσουν» δεν συνάγεται από την ιστορική πορεία και το νομικό καθεστώς … .
  Η ΟΝΕ κατά την γνώμη μου επιβάλει φτώχεια και ολιγαρχίες.
  Οσο για τις μηνύσεις έχω την ακριβώς αντίθετη άποψη.
  Αποδείχθηκε (και κάποια στιγμή θα αποδεσμευθώ από τη νομική μου υποχρέωση να τηρήσω το απόρρητο) με το πετρέλαιο ότι τις μηνύσεις τις φοβούνται. Η μείωση των τιμών είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της μήνυσης που καταθέσαμε.

  Σχόλιο από dimkaramitsas | Δεκέμβριος 3, 2008 | Απάντηση

 5. Ναι σιγά μην φοβηθήκανε τις μυνήσεις. Έπεσε το πετρέλαιο και ρίξαν τις τιμές.

  Σχόλιο από Grigoris | Δεκέμβριος 3, 2008 | Απάντηση

 6. Η ΟΝΕ στοχεύει στο να επιβάλλει ένα κοινό οικονομικό καθεστώς, βιοτικό επίπεδο κλπ. σε όλη την Ε.Ε. Όποιο κι αν είναι αυτό, είτε ευημερία, είτε φτώχεια.
  Προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι η φτώχεια αυτό που έχει επιβάλλει η ΟΝΕ στην Δ. Ευρώπη. Ο μέσος βασικός μισθός στην Ε.Ε. είναι απλησίαστος για την Ελλάδα. Γιατί; Σαν οικονομολόγος δεν βλέπω κανένα λόγο για να συμβαίνει αυτό.
  Οι νεοέλληνες, αν θέλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι ζώα αλλά Ευρωπαίοι πολίτες, οφείλουν να αρχίσουν να σκέφτονται σαν Ευρωπαίοι. Και να απαιτήσουν επιτέλους τήν επί τής ουσίας είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ. Αυτή η ουσιαστική είσοδος στην ΟΝΕ μπορεί και πρέπει να γίνει κατεξοχήν και κυρίως μέσω του διπλασιασμού του εθνικού βασικού μισθού.
  Η «συγκράτηση» των τιμών ανήκει στην γλώσσα και την νοοτροπία του νεοελληνικού φεουδαρχούμενου οικονομικού και πολιτικού συστήματος.

  Σχόλιο από GOLDEN BOY | Δεκέμβριος 4, 2008 | Απάντηση

 7. @ Grigoris : Οταν δεν θα υπάρχει απόρρητο, θα δεις πως φοβούνται και πως θα πρέπει να φοβούνται.

  @ Golden Boy: Το να λες πως είσαι οικονομολόγος σήμερα θέλει πραγματικά μεγάλο θάρρος.
  Για τους σκοπούς της ΕΕ ως προς το βιοτικό επίπεδο των πολιτών αμφιβάλλω εντονότατα (μην πως πω είμαι πεπεισμένος για το αντίθετο). Εάν είχε τέτοιο σκοπό δεν θα υπήρχαν Βουλγαρίες, Πολωνίες κλπ… στην Ε.Ε. . Αλλος είναι ο σκοπός της Ε.Ε., καθόλου ευγενής και καθόλου κοινωνικός.
  Η ΟΝΕ είναι μία ακόμα απάτη του κεφαλαίου κατά των λαών και παγίωση των συσχετισμών,
  Τέλος δεν κάνουμε λόγο για «συγκράτηση» τιμών, αλλά για μείωση.
  Αφήστε εσείς οι οικονομολόγοι τις μπούρδες που σας δίδάσκουν ηλίθιοι στα πανεπιστήμια του καπιταλισμού και σκεφτείτε κοινωνικά και πολιτικά.

  Σχόλιο από dimkaramitsas | Δεκέμβριος 5, 2008 | Απάντηση

 8. Στα οικονομολογικά πανεπιστήμια πάντως, διδάσκουν αυτά ακριβώς που λέτε. Διδάσκουν τη φενάκη τής επιφανειακής «τιμολογιακής» σκέψης καθώς και ο,τιδήποτε σχετικό, εκτός από ουσιώδη και επιστημονική οικονομική σκέψη (π.χ. τον κλασικό και πολλαπλώς δικαιωμένο Κέυνς).
  Και προσωπικά θα ήθελα να είμαι από τους «απατημένους» της ΟΝΕ και να αμείβομαι με 2000 ευρώ τον μήνα. Και επίσης να έχω 49 εργάσιμες άδεια τον χρόνο και να πάρω σύνταξη στα 55-60, όπως στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης.
  Δεν λέω ότι δεν πρέπει να πιέζουμε και για μείωση τιμών αλλά, όχι μέχρι τού να το θεωρούμε αντικειμενικό σκοπό μας.

  ΥΓ. Οι χώρες που αναφέρετε (π.χ. Πολωνία, Βουλγαρία κλπ.) δεν είναι ακόμα στην ΟΝΕ…

  Σχόλιο από "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ" | Δεκέμβριος 5, 2008 | Απάντηση

 9. «Αφήστε εσείς οι οικονομολόγοι τις μπούρδες που σας δίδάσκουν ηλίθιοι στα πανεπιστήμια του καπιταλισμού και σκεφτείτε κοινωνικά και πολιτικά»

  Και εγώ ένας από αυτούς τους ηλίθιους που λετε είμαι. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι χρειάζεται για να γίνετε ένας από αυτούς; Αλοίμονο αν όλοι συμπεριφερόντουσαν όπως εσείς.

  Νροπή σας!

  Σχόλιο από Mkoron | Δεκέμβριος 5, 2008 | Απάντηση

 10. Θίχτηκαν οι οικονομολόγοι και προσπαθούν πολύ και βιαίως … (βεβαίως π.χ. η ΟΝΕ με την Ε.Ε. απέχουν στο σχόλιό μου περίπου μία παράγραφο …).
  Είναι σαφές ότι από τους τεχνοκράτες μας απουσιάζει η πολιτική σκέψη, ακόμα και τα συστήματα πολιτικής οικονομίας είναι πολύ μακριά από την σκέψη τους.
  Οχι φίλοι μου, δυστυχώς δεν έχετε καταλάβει τίποτα από την ουσία της κοινωνικής ανθρώπινης ιστορίας.
  Στην πραγματικότητα οι συστημικοί οικονομολόγοι θα έπρεπε να κάνετε δύο πράγματα, το 1ο θα ήταν να θέσετε στον εαυτό σας το ερώτημα το σχετικό με την κατάρρευση και την δυστυχία που προκαλεί το απολυταρχικό σύστημα που υποστηρίζετε στην πλειονότητα των κατοίκων του πλανήτη.
  Το 2ο θα ήταν να προσπαθήσετε να εμβαθύνετε για να φθάσετε κάποια στιγμη κοντά στην πραγματικά επιστημονική γνώση, διότι μέχρι σήμερα τα ανεπιβεβαίωτα δόγματα και αυθαίρετοι τύποι της πολιτικής οικονομίας του καπιταλισμού έχουν αποδείξει οτι δεν ισχύουν, ούτε ως απλοί κανόνες.
  Κρατείστε λοιπόν την ντροπή για τον εαυτό σας και προσπαθείστε να γίνετε καλύτεροι και χρησιμότεροι για το κοινωνικό σύνολο άνθρωποι και όχι μόνο για τον εαυτό σας ή τα αφεντικά σας).

  Σχόλιο από dimkaramitsas | Δεκέμβριος 7, 2008 | Απάντηση

 11. Από συνθηματολογία πάντως καλά πάτε…

  Σχόλιο από "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ" | Δεκέμβριος 8, 2008 | Απάντηση

 12. Εσείς κύριε κοιτάκτε καλύτερα να γίνετε χρήσιμος στους καταναλωτές και αφήστε εμάς διότι η αμάθειά σας είναι οφθαλμοφανής.

  Σχόλιο από Mkoron | Δεκέμβριος 8, 2008 | Απάντηση

 13. To ίδιο τρολλ (που το ξέρω) θα μας πει αμαθείς … .
  Πήγαινε πρώτα στους καθηγητές και τα αφεντικά σου, λακέ, να σου εξηγήσουν γιατί τα συστήματά τους δημιουργούν αδιέξοδα και δυστυχία.
  Μετά έλα να με κατηγορήσεις.

  Σχόλιο από dimkaramitsas | Δεκέμβριος 10, 2008 | Απάντηση


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: