NEO INKA – ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ!!!

ΓΙΝΕ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Πρόταση της Επιτροπής για τη γενική επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων

IP/08/112

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2008

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για να καταστούν οι επισημάνσεις των τροφίμων σαφέστερες και πιο σχετικές προς τις ανάγκες των καταναλωτών της ΕΕ. Σκοπός του σχεδίου κανονισμού είναι να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει τους κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων, έτσι ώστε οι καταναλωτές να διαθέτουν, σε ευανάγνωστη και κατανοητή μορφή, τις ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται και να είναι έτσι ενημερωμένοι όταν προβαίνουν σε επιλογές κατά τις αγορές τους. Σύμφωνα με τη σημερινή πρόταση, πρέπει να αναγράφονται στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας των προσυσκευασμένων τροφίμων βασικές πληροφορίες για τη θρεπτική αξία τους. Καθορίζονται επίσης γενικές απαιτήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες για τη θρεπτική αξία πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση των τροφίμων, παρ’ όλο που υπάρχει περιθώριο για τα κράτη μέλη να προάγουν επιπλέον εθνικά μέτρα, εφόσον αυτά δεν υπονομεύουν τους κανόνες της ΕΕ. Για λόγους δημόσιας υγείας, το σχέδιο κανονισμού επεκτείνει τις ισχύουσες απαιτήσεις στην επισήμανση των αλλεργιογόνων για την κάλυψη μη προσυσκευασμένων προϊόντων, όπως τα τρόφιμα που διατίθενται στα εστιατόρια και άλλα επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Ο κλάδος παραγωγής αναμένεται επίσης να επωφεληθεί από τους προτεινόμενους νέους κανόνες, καθόσον αυτοί θέτουν ένα σαφέστερο και πιο εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο και δημιουργούν ίσους όρους για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου. Το σχέδιο κανονισμού καταρτίστηκε κατόπιν εκτεταμένων διαβουλεύσεων με ενώσεις καταναλωτών, τον κλάδο παραγωγής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Επίτροπος κ. Μάρκος Κυπριανού, αρμόδιος για θέματα υγείας, δήλωσε: «Η επισήμανση των τροφίμων μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στις αποφάσεις των καταναλωτών όσον αφορά την αγορά τροφίμων. Οι επισημάνσεις που προξενούν σύγχυση, περιέχουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό πληροφοριών ή είναι παραπλανητικές μπορεί να αποτελούν μάλλον εμπόδιο παρά βοήθεια για τον καταναλωτή. Η σημερινή πρόταση αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι η επισήμανση των τροφίμων περιέχει σαφείς και ευανάγνωστες ουσιώδεις πληροφορίες, έτσι ώστε οι πολίτες της ΕΕ να αποκτούν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ισορροπημένες διατροφικές επιλογές».

Σύγχρονοι κανόνες για μια σύγχρονη αγορά

Οι καταναλωτές σήμερα βομβαρδίζονται με πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα που αγοράζουν. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες αυτές γίνεται όλο και περισσότερο ποικίλος και πολύπλοκος, ενώ η ποιότητα της επισήμανσης των τροφίμων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από το ένα προϊόν στο άλλο και από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Οι έρευνες δείχνουν ότι πολλοί καταναλωτές νιώθουν σύγχυση ή δέχονται καταιγισμό πληροφοριών με τη σύγχρονη επισήμανση των τροφίμων και δυσκολεύονται να προσδιορίσουν τις βασικές πληροφορίες. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί να παράσχει στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση στα σημαντικότερα δεδομένα που εμφαίνονται στις ετικέτες των τροφίμων και να εξασφαλίσει κάποια ομοιομορφία στην παρουσίασή τους και στα 27 κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, τα προτεινόμενα νέα μέτρα είναι ευπροσάρμοστα στις αλλαγές της αγοράς και αποσκοπούν να ενθαρρύνουν την καινοτομία στον κλάδο παραγωγής τροφίμων.

Διευκόλυνση για πιο υγιεινές επιλογές

Μία από τις προτεραιότητες δημόσιας υγείας της Επιτροπής είναι η προαγωγή πιο υγιεινών διαιτολογίων για τους πολίτες της ΕΕ. Μέρος αυτής της εκστρατείας ενημέρωσης συνίσταται στο να δοθούν στους καταναλωτές τα εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να είναι πλήρως ενήμεροι όταν προβαίνουν σε διατροφικές επιλογές. Οι σαφείς, ακριβείς και σχετικές πληροφορίες στην επισήμανση των τροφίμων μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο μέσο για να ελέγχουν οι καταναλωτές τι ακριβώς αγοράζουν και τρώγουν. Η σημερινή πρόταση απαιτεί να αναγράφεται σαφώς στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας η περιεκτικότητα σε θερμίδες, λίπη, κεκορεσμένα λίπη, υδρογονάνθρακες με ειδική αναφορά σε σάκχαρα και άλατα ανά 100 ml/g ή ανά μερίδα του προϊόντος. Επιπλέον, πρέπει να αναγράφεται η αναλογία αυτών των στοιχείων ως προς τις προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς (π.χ. συνιστώμενη ημερήσια δόση).

Σαφείς και κατανοητές πληροφορίες

Το πλέον κοινό παράπονο των καταναλωτών όσον αφορά την επισήμανση των τροφίμων, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλα, είναι ότι δεν μπορούν να βρουν ή να διαβάσουν την πληροφορία την οποία ψάχνουν. Συχνά οι ουσιώδεις πληροφορίες είναι γραμμένες με πολύ μικρά στοιχεία, κρυμμένες ή επισκιασμένες από διαφημιστικά συνθήματα. Επομένως, το σχέδιο κανονισμού καθορίζει γενικές αρχές για την επισήμανση των τροφίμων τις οποίες πρέπει να σέβεται ο κλάδος παραγωγής. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις να είναι η επισήμανση ευανάγνωστη (μέγεθος στοιχείων τουλάχιστον 3mm), σαφής και ακριβής και ότι η αναγραφή εθελοντικών πληροφοριών δεν αίρει την υποχρέωση παροχής της υποχρεωτικής πληροφόρησης.

Περισσότερη προστασία κατά των αλλεργιογόνων

Λόγω των σοβαρών κινδύνων για την υγεία που μπορούν να προξενήσουν τα αλλεργιογόνα, στο σχέδιο κανονισμού προτείνεται να επισημαίνονται όλα τα τρόφιμα που περιέχουν αλλεργιογόνους ουσίες (όπως οι αραχίδες, το γάλα, η μουστάρδα ή τα ψάρια) ή να αναφέρεται σαφώς, έστω και με άλλο τρόπο, η παρουσία των αλλεργιογόνων. Αυτό αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα σε σχέση με τη σημερινή απαίτηση αναγραφής των αλλεργιογόνων στην επισήμανση, η οποία καλύπτει μόνον προσυσκευασμένα τρόφιμα σε κοινοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η παρουσία των αλλεργιογόνων πρέπει επίσης να αναφέρεται και για τα μη συσκευασμένα τρόφιμα και τα τρόφιμα που διατίθενται από εστιατόρια ή άλλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, για την καλύτερη προστασία όλων όσοι είναι επιρρεπείς σε αλλεργικές αντιδράσεις στα προϊόντα αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm

Advertisements

Ιανουαρίου 30, 2008 - Posted by | 2008, ΑΓΟΡΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ, Καταναλωτικά, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | , , ,

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: