NEO INKA – ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ!!!

ΓΙΝΕ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Οι στόχοι μας είναι:

logoinka1.jpg

>> Η ενίσχυση των δράσεων ενημέρωσης των πολιτών σε θέματαπου αφορούν στην Υγεία και Προστασία του Καταναλωτή και συ γκεκριμένα σε κάθε τομέα, ο οποίος συνδέεται με το κόστος και την ποιότητα ζωής, όπως και στην προστασία του περιβάλλοντος,στη βελτίωση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και γενικά σε όλα τα θέματα που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο και στο δημόσιο συμφέρον.
>> Η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και ιδιαίτερα των νέων καταναλωτών σε σχέση με την αγορά ασφαλώνπροϊόντων στο πλαίσιο της Εσωτερικής Ενιαίας Αγοράς.
>> Η εκπαίδευση των καταναλωτών και ιδιαίτερα των νέων καταναλωτών στο πώς να ασκούν τα δικαιώματα τους όταν αυτά θίγονται.
>> Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε προβλήματα που σχετίζονται με τα καταναλωτικά προϊόντα, και ιδιαίτερα εκείνα πουαφορούν περισσότερο τους νέους.
>> Η διαμόρφωση προϋποθέσεων διαλόγου και συνεργασίας τωνκοινωνικών εταίρων της αγοράς, με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς.Το ΙΝΚΑ είναι ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, και μη κυβερνητικός οργανισμός. Είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη καταναλωτικήοργάνωση στην Ελλάδα. Όντας ανεξάρτητοι από βιομηχανικά, εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα, ενεργούμε για τη προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, υποστηρίζουμε διαδικασίες διαλόγου με τους κοινωνικούςφορείς καθώς και με όλα τα κόμματα και την κυβέρνηση.

Πώς λειτουργούμε;

Καταγράφουμε και αναδεικνύουμε τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη – καταναλωτή. Δημοσιοποιούμε τις ανησυχίες των καταναλωτών και συζητάμε με τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς για τηνδημιουργία νόμων για μια σωστή αγορά. Επισημαίνουμε τις παρατυπίες και αν χρειαστεί υποστηρίζουμε τα δικαιώματά τους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Δημιουργούμε τη βάση πάνω στην οποία τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αξιόπιστες συμβουλές σε τρέχοντα θέματα που τους απασχολούν. Απαντάμε στα καθημερινάερωτήματα των καταναλωτών, στο «πες μου γιατί;», «τι είναι αυτό;», «γιατί, πως, ποιος;»

Τι κάνουμε;

Μέσω των οργανωμένων μελών του ΙΝΚΑ αλλά και του αντίστοιχου δικτύου κέντρων πληροφοριών, καταγράφουμε τις ανησυχίες και τις ανάγκες των καταναλωτών καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η φωνή των καταναλωτών για διάφορα ζητήματα θα ακουστεί αλλά και θα ενδυναμωθεί. Είμαστε αποφασισμένοι, καταρτισμένοι και λειτουργούμε για

>> Το δικαίωμα σε ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες

>> Την αποτελεσματική προστασία ενάντια στην υπερβολική εκμετάλλευση

>> Την περιεκτική και εκτενή πληροφόρηση καθώς και την ελευθερία επιλογής.
Περισσότερο από ποτέ, η φωνή του καταναλωτή πρέπει να ακουστεί κατά τη διαδικασία πολιτικών αποφάσεων σε ότι αφορά στα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών. Η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή είναι δίχως αξία χωρίς ενημερωμένους καταναλωτές και ορθή εφαρμογή των κανονισμών που προβλέπει.

Αυτός είναι ο λόγος που η δράση μας κινείται σε τρία πεδία:

1. Εκπροσωπούμε τους καταναλωτές σε Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς και στα πολιτειακά όργανα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαμόρφωση της Πολιτικής Καταναλωτή ή τις διαδικασίεςεπιβολής, καθώς και τις δραστηριότητες που επηρεάζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.

2. Οι νομικοί σύμβουλοί μας, ενημερώνουν τους καταναλωτές για την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την Προστασία του Καταναλωτή. Επιπλέον παρέχουν νομική υποστήριξη στους καταναλωτές σχετικά με την επίλυση διαφορών μέσω φιλικού διακανονισμού και ενημέρωση για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Το ΙΝΚΑ ως Ένωση Καταναλωτών νομιμοποιείται να ασκεί συλλογικές αγωγές προστατεύοντας και προασπίζοντας τα συμφέροντα των καταναλωτών.

3. Η ενημέρωση των καταναλωτών γίνεται μέσω σεμιναρίων και συνεδρίων. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο οργανισμός έχει πραγματοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό σεμιναρίων και ενημερωτικών-εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω σε θέματα όπως είναι η Ασφάλεια των Τροφίμων, οι Καταναλωτές και το Ευρώ, οι Έρευνες Τιμών, η Προστασία Τουριστών, η Νομοθεσία Καταναλωτών, η Ευαισθητοποίηση των Καταναλωτών, τα Δικαιώματα των Ασθενών, η Διαφήμιση, η Κουλτούρα των Καταναλωτών, το Παιδί Καταναλωτής, η Εκπαίδευση Καταναλωτών σε θέματα Διατροφής, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο κα.

Διασφαλίζουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών

Το ΙΝΚΑ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών μέσω της Δικαιοσύνης. Με την δυνατότητα να προβούμε σε νομικές ενέργειες ως Ένωση Καταναλωτών, αποτελούμε δικλείδα ασφαλείας για την προστασία των καταναλωτών στην Ελλάδα. Συμβάλλουμε στην νομική προστασία αλλά και στην προάσπιση των νόμων που αφορούν τους καταναλωτές. Δίνουμε την δυνατότητα για υπεύθυνη και έγκαιρη ενημέρωση.

Συμβουλεύουμε τον καταναλωτή

Παραδοσιακά, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκουν στο ΙΝΚΑ υποστήριξη σε μη κυβερνητικό επίπεδο. Τα κέντρα πληροφοριών καταναλωτή στους αντίστοιχους νομούς είναι το πρώτο σημείο επαφής για περιεκτική παροχή πληροφοριών και συμβουλών.
Το ΙΝΚΑ παρέχει την βοήθειά του ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών, εκπαιδεύοντας και δημιουργώντας ομοιόμορφα πρότυπα συμβουλών για όλη την Ελλάδα. Επιδίωξη μας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές ναέχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό έγκυρων, αξιόπιστων και επίκαιρων πληροφοριών.

Γίνε Μέλος του Ινστιτούτου Καταναλωτών.
Γίνε Μέρος της Λύσης!

Ως υποστηρικτής του ΙΝΚΑ, αποκτάς:

• Ταυτότητα Μέλους
• Πρόσβαση σε:
– Κέντρο Πληροφοριών και Νομικής Υποστήριξης
– Κέντρο Καταγγελιών
– Έρευνες Τιμών
• Συμμετοχή σε Συνέδρια – Ημερίδες
Για την πληρωμή της συνδρομής, μπορείς να καταβάλλεις το ποσό των 35 € (ετήσια συνδρομή) στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας:

Αριθμός Λογαριασμού: 053 / 480016 – 85

Όνομα Λογαριασμού: Ένωση Καταναλωτών ΝΕΟ ΙΝΚΑ

Κάθε συμμετοχή μας κάνει πιο δυνατούς!

Ινστιτούτο Καταναλωτών Κέντρο Πληροφοριών: Καλυψούς 105 – Αθήνα 176 71
Τηλ. 210 95.77.422 / 210 95.77.877 – 9 • Fax: 210 95.33.471
• e-mail: inka@inka.org.gr
http://www.inka.org.gr
Αίτηση Mέλους / Στοιχεία Μέλους
Όνομα:
Έπώνυμο:
Οδός: Αρ.:
Πόλη: Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Επάγγελμα:
Επιθυμώ να γίνω μέλος του Ινστιτούτου Καταναλωτών καταθέτοντας ως ετήσια
συνδρομή το ποσό των 35 € στην Εθν. Τράπεζα Αρ. Λογ. 053 / 480016 – 85,
Aρ. Απόδειξης …………………………………. (Συμπληρώνεται από τον Ταμία της Τράπεζας)
Υπογραφή
[ Δυνατή σχέση… λόγω τιμής]

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: